Select Page

Problemes de Filosofia Pràctica

Aquest curs és una introducció a la Filosofia Pràctica arran dels principals problemes que la caracteritzen. Per què hi ha pluralitat de criteris en societat? Què hem de fer? Com podem conviure en pau? A què són deguts els conflictes humans? Quina és la forma de govern més justa? Són preguntes fonamentals que ens fem al llarg de la nostra vida i que han tingut respostes, de manera crítica i raonada, des de l’alba de la democràcia a l’Antiga Grècia. En aquest curs, mirarem d’entendre quines han estat aquestes respostes i per què no sempre troben consens. Tanmateix, afrontarem la qüestió de quines resulten a hores d’ara més convincents.

OBJECTIUS:

Aquest curs té dos objectius entrelligats. Primer, com a curs de filosofia, aspira a aclarir racionalment un seguit de conceptes controvertits, és a dir, aquells que malgrat l’intent de fonamentació raonada no són reduïbles a una única definició. Així i tot, entre aclariments i arguments, s’ha d’albirar el posicionament més convincent. Segon, com a curs de filosofia pràctica, aspira també a què s’assoleixi consciència crítica sobre els ideals en pugna en les nostres accions i en les relacions socials que ens envolten per tal d’evitar al màxim qualsevol dogmatisme. S’han d’agafar les regnes dels problemes a tractar tot i assumint la complexitat en joc.

Seguint la màxima socràtica, l’objectiu general del curs és examinar amb rigor i criteri les qüestions que ens afecten a tothom en la mesura en què som (i vivim entre) humans. En una paraula: aprendre.

 

PROGRAMA
 1. Introducció: filosofia teòrica i filosofia pràctica
 2. Sentit comú: intel·lecte humà o interessos col·lectius?
 3. Ètica (1): deontologia o teleologia?
 4. Ètica (2): universalitat impersonal o virtut cívica?
 5. Política: normativisme o realisme?
 6. Lleis: marco absolut o eina relativa?
 7. Guerra: (im)moral o amoral?
 8. Fronteres: substancials o modals?
 9. Llibertat: liberal o republicana?
 10. La Filosofia Pràctica davant dels dilemes actuals
Bibliografia General

El professor indicarà obres de referència (clàssiques i actuals, generals i específiques) sobre els problemes filosòfics a tractar a mesura que vagin sorgint a classe. També, naturalment, atendrà qualsevol interès per part de l’alumnat en aquest respecte. En tot cas, les següents obres són significatives del curs i accessibles*:

 • Arendt, Hannah, La condició humana, Barcelona: Empúries.
 • Aristóteles, Ètica nicomàquea, Barcelona: Fundació Bernat Metge.
 • Aristóteles, Política, Madrid: Alianza.
 • Capdevila, Pol, García Collado, Francis, El futur a l’encreuada: filosofia i societat, Barcelona: Associació d’Estudis Filosòfics.
 • Hobbes, Thomas, Leviatán, Madrid: Alianza.
 • Kant, Immanuel, Fonamentació de la metafísica dels costums, Barcelona: Laia.
 • Kant, Immanuel, La pau perpètua, Barcelona: Barcino.
 • Locke, John, Segundo tratado sobre el gobierno civil, Madrid: Alianza.
 • Maquiavelo, Nicolás, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Madrid: Alianza.
 • Mayos, Gonçal, & Morro, Joan, Hi ha una nova política? Barcelona: La Busca.
 • Mill, John Stuart, L’utilitarisme, Barcelona: Edicions 62.
 • Mouffe, Mouffe, El retorno de lo político, Barcelona: Paidós.
 • Platón, La República, Barcelona: Fundació Bernat Metge.
 • Weber, Weber, La ciència i la política, València: Universitat de València.
 • Williams, Bernard, La ética y los límites de la filosofía, Madrid: Cátedra.
 • Zolo, Danilo, Cosmópolis, Barcelona: Paidós.

*Totes les obres seleccionades per al curs estan disponibles en la Xarxa de Biblioteques Municipals. S’hi pot accedir al catàleg en aquest enllaç: https://aladi.diba.cat/

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Octubre:  13, 20 i 27 Novembre: 3, 10, 17 i 24  Desembre: 1, 15 i 22 de 2022 Gener: 12, 19 i 26 Febrer: 2 i 9 de 2023

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat

Centre Cultural Garcia Nieto

C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta

08940 Cornellà de Llobregat

Ponent:

Joan Morro. Professor-tutor de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

La inscripció s’ha de fer emplenant la butlleta i enviant-la al correu electrònic: info@cornella.uned.es

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es