Select Page
El centre en xifres

Activitat i rendiment

Inici » Qui som? » Transparència » El centre en Xifres » Activitat i rendiment

Assignatures matriculades, presentats i aprovats

Curs 2017-2018

 

GRAU MATRICULATS PRESENTATS APROVATS
FACULTAT CIÈNCIES 2279 1048 710
Matemàtiques 782 307 200
Físiques 658 246 139
Químiques 102 52 34
Ciències Ambientals 737 443 337

 

%

Presentats sobre matriculats

%

Aprovats sobre matriculats

%

Aprovats sobre presentats

 

GRAU MATRICULATS PRESENTATS APROVATS
FACULTAT PSICOLOGIA 4855 3237 2170
Psicologia 4855 3237 2170

 

%

Presentats sobre matriculats

%

Aprovats sobre matriculats

%

Aprovats sobre presentats

 

GRAU MATRICULATS PRESENTATS APROVATS
FACULTAT  CC. EDUCACIÓ  3305 2345 1866
Educació Social 2258   1627  1284
Pedagogia 1047 718 582

 

%

Presentats sobre matriculats

%

Aprovats sobre matriculats

%

Aprovats sobre presentats

 

GRAU MATRICULATS PRESENTATS APROVATS
FACULTAT  FILOLOGIA 1910 1056 853
Llengua i Literatura Espanyola 764 396 310
Estudis Anglesos: Llengua, Literatura i Cultura 1146 660 543

 

%

Presentats sobre matriculats

%

Aprovats sobre matriculats

%

Aprovats sobre presentats

 

GRAU MATRICULATS PRESENTATS APROVATS
FACULTAT  CC ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS 2681 1366 853
Economia 714 356 233
Administració i Direcció d’Empreses 1405 684 403
Turisme 562 326 217

 

%

Presentats sobre matriculats

%

Aprovats sobre matriculats

%

Aprovats sobre presentats

 

GRAU MATRICULATS PRESENTATS APROVATS
FACULTAT  DRET 5408 3516 2526
Dret 3364 1977 1252
CC Jurídiques de les AAPP 293 204 147
Treball Social 1751 1335 1127

 

%

Presentats sobre matriculats

%

Aprovats sobre matriculats

%

Aprovats sobre presentats

 

GRAU MATRICULATS PRESENTATS APROVATS
FACULTAT GEOGRAFIA I HISTÒRIA 2798 1518 1240
Geografia i Història 1453 804 634
Història de l’Art 1345 714 606

 

%

Presentats sobre matriculats

%

Aprovats sobre matriculats

%

Aprovats sobre presentats

 

GRAU MATRICULATS PRESENTATS APROVATS
ESCOLA ENGINYERIA INDUSTRIAL 749 293 142
Enginyeria Elèctrica 93 35 22
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 188 78 40
Enginyeria Mecànica 310 143 64
Enginyeria Tecnologies Industrials 158 37 16

 

%

Aprovats sobre matriculats

%

Presentats sobre matriculats

%

Aprovats sobre presentats

 

GRAU MATRICULATS PRESENTATS APROVATS
FACULTAT CC POLÍTIQUES I DE L’ADMINISTRACIÓ 1345 467 585
Ciències Polítiques 877 472 366
Sociologia 468 295 219

 

%

Presentats sobre matriculats

%

Aprovats sobre matriculats

%

Aprovats sobre presentats

 

GRAU MATRICULATS PRESENTATS APROVATS
FACULTAT FILOSOFIA 1994 1089 897
Filosofia 1099 582 490
Antropologia Social i Cultural 895 507 407

 

%

Presentats sobre matriculats

%

Aprovats sobre matriculats

%

Aprovats sobre presentats

 

GRAU MATRICULATS PRESENTATS APROVATS
ENGINYERIA INFORMÀTICA 565 226 143
Enginyeria Informàtica 437 174 107
Enginyeria en Tecnologies de la Informació 128 52 36

 

%

Presentats sobre matriculats

%

Aprovats sobre matriculats

%

Aprovats sobre presentats