Select Page
Informació institucional

Convocatòria de concurs a places de professor/a tutor/a per al curs 2020/2021

 

Inici » Qui som? » Transparència » Informació Institucional » Convocatòria de concursos de places de profesors tutors

A conseqüència de l’aplicació del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE núm. 145, de 23 de maig de 2020) en el qual es preveu l’aixecament de la suspensió de terminis i de la interrupció de terminis administratius, el període d’esmena de deu dies hàbils que va quedar interromput en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es reiniciarà l’1 de juny, comprenent el període entre el 2 i el 15 de juny, els dos inclusivament.

Per a aquells concursants que havien de realitzar l’esmena i ho van fer en l’anterior termini abans que fos interromput, aquesta es tindrà per presentada, no havent de tornar-se a realitzar en aquest nou termini, i tenint en compte que els mèrits que han d’acreditar-se han d’estar limitats a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, no del termini o terminis d’esmena.

Publicació de la convocatòria: 14 de febrer

Data  Descripció Descarrega’t el document
Del 17 al 26 de febrer Convocatòria per a professor/a tutor/a
Abans del 7 de març Publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos
Rectificació relació provisional d’admesos i exclosos, plaça 13
Rectificació relació provisional d’admesos i exclosos, plaça 14
Abans del 29 de juny Publicació de la relació definitiva de participants
Abans de l’1 d’octubre Publicació provisional dels concursants seleccionats
Abans del 15 d’octubre Publicació definitiva dels concursants seleccionats
Informacions
Reglament de selecció Professors/es Tutors/es
Annex I: Relació de places
Annex II: Sol·licitud
Annex III: Currículum
Annex IV: Barem
Annex V: Sol·licitud de reclamacions
Actes
Composició de les Comissions de selecció

/

Les places de la convocatòria, a més de l’atenció telemàtica, s’impartiran presencialment a la corresponent seu del Centre Associat de Barcelona.