Select Page
Perfil del contractant

Borsa de Treball

 

 2019

  Document

Anunci BOPB

Bases convocatòria
Llista admesos i data de la prova
Anunci BOP llistat aspirants i tribunal
Acta de Baremació
Anunci baremació aspirants
Sol·licitud Fora de termini