Select Page
Perfil del contractant

Licitacions

 

 2019

Licitació servei assesoria jurídica
Document
Resolució gerència nº20/2019
Plec clàusules administratives
Acte de Mesa de Contractació d’obertura de les ofertes
Anunci d’Adjudicació

 

 

 

 

 

 2018

Licitació de neteja i control de plagues Document
Plec de condicions tècniques
Plec de clausules administratives particulars
Acta de la Mesa de Contratació d’obertura de les ofertes
Acta de la Mesa de Contratació d’obertura de les ofertes 2
Anunci d’adjudicació
Licitació imatge corporativa  
Plec de clausules administratives particulars per a contracte de serveis per a procediment obert
Acta de la Mesa de Contratació d’obertura de les ofertes
Acta de la Mesa de Contratació d’obertura de les ofertes 2
Acta proposta d’adjudicació imatge
Anunci d’adjudicació