Select Page
Informació institucional

Convocatòria de concurs a places de professor/a tutor/a per al curs 2021/2022

Inici » Qui som? » Transparència » Perfil del contractant » Places tutors/es » Convocatòria de concursos de places de profesors tutors

De conformitat amb el que s’estableix al capítol II del Reglament de selecció de professor tutor de la UNED, concessió i revocació de la venia docendi i vinculació amb els centres associats, publicat al BICI de 13 d’octubre de 2014, la Junta Rectora del Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona ha resolt convocar a concurs públic de mèrits les places de professor/a tutor/a que es relacionen a l’annex I, segons les bases de la convocatòria:

Publicació de la convocatòria: 19 de febrer de 2021

Data  Descripció Descarrega’t el document

Termini de presentació de sol·licituds:

Del 22 de febrer al 3 de març

Convocatòria per a professor/a tutor/a
Fins al 12 de març Publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos
Del 15 al 26 de març Termini per a esmenar  
Fins al 12 d’abril Publicació de la relació definitiva de participants
Abans del 27 de maig Publicació provisional dels concursants seleccionats
Abans de l’1 d’octubre Publicació definitiva dels concursants seleccionats
Informacions
Reglament de selecció Professors/es Tutors/es
Annex I: Relació de places
Annex II: Sol·licitud
Annex III: Currículum
Annex IV: Barem
Annex V: Sol·licitud de reclamacions
Actes
Composició de les Comissions de selecció

Les places de la convocatòria, a més de l’atenció telemàtica, s’impartiran presencialment a la corresponent seu del Centre Associat de Barcelona.