Select Page

«¡Sapere aude!» Introducció a la filosofia de Kant

«La Il·lustració és la sortida de l’ésser humà de la seva minoria d’edat, de la qual ell mateix és culpable. Minoria d’edat és la incapacitat de servir-se del propi enteniment sense la direcció d’un altre. Ell mateix n’és culpable, d’aquesta minoria d’edat, perquè la seva causa no consisteix en un defecte de l’enteniment, sinó en la mancança de la decisió i del coratge de servir-se del seu propi enteniment, sense la direcció de cap altre. Sapere aude! Tingues el coratge de servir-te del teu propi enteniment! Aquesta és, doncs, la divisa de la Il·lustració. La peresa i la covardia són les causes del fet que una part tan gran dels éssers humans romanen de bon grat menors d’edat per tota la vida, i del fet que a altres els és tan fàcil erigir-se en els seus tutors. És tan còmode ser menor d’edat. Si tinc un llibre que em reemplaça l’enteniment, un director espiritual que em substitueix la consciència, un metge que em dictamina la dieta, i així successivament, aleshores ja no cal que passi ànsia. Ja no tinc cap necessitat de pensar, n’hi ha prou de pagar, que d’altres em substituiran ben aviat en tal fatigosa empresa.»

Aquest text —que avui segueix ressonant amb força— fou escrit per Kant el 5 de desembre de 1783, amb la voluntat d’esperonar el gruix de la població a il·lustrar-se, és a dir, d’encoratjar el màxim nombre d’individus a esdevenir autònoms en el seu pensament i en les seves decisions. Som hereus d’aquest repte llençat pel filòsof de Königsberg i ens podem preguntar si el nostre món li ha fet cas o no, i fins i tot si calia fer-li cas o no. Però per tal de no respondre aquestes preguntes de manera precipitada —potser portats per les veus airades d’alguns tutors actuals—, cal que abans ens endinsem en la monumental obra que Kant va construir i que d’una manera o altra ha estat present en tota la filosofia dels segles XIX, XX i XXI.

PROGRAMA

1. Introducció. Entre el dogmatisme i l’escepticisme

2. Les tres preguntes de la raó i el projecte crític

3. “Què puc saber?” La revolució copernicana de Kant

4. “Què he de fer?” L’imperatiu categòric

5. “Què puc esperar?” La filosofia de la història

6. La posteritat del kantisme

Bibliografia General

Obres de Kant
En català i castellà tenim bones edicions dels textos de Kant, publicades en editorials diverses.

Obres sobre Kant
La bibliografia sobre Kant és immensa. Ens limitem a uns pocs títols, només en català i castellà, alguns dels quals són més introductoris i altres més d’aprofundiment:

ALEGRET, Lluís (Ed.) Al voltant de Kant, La Busca, 2006
BREDLOW, Luís-Andrés. Kant, esencial, Ed. Montesinos, 2010
FONT, Pere Lluís. Immanuel Kant, Arpa, 2016
GARCÍA MORENTE, M. La Filosofía de Kant, Cristiandad, 2004
ORDEN R. & NAVARRO J. M. Kant en nuestro tiempo, Biblioteca Nueva, 2016
STRATHERN, Paul. Kant en 90 minutos, Siglo XXI, 2000
TURRÓ, Salvi. Lliçons sobre història i dret en Kant, Edicions Universitat de Barcelona, 1997
TURRÓ, Salvi. Tránsito de la naturaleza a la historia en la filosofía de Kant, Anthropos, 1996

 

Idioma:

Català

Hores lectives:

9 hores

Dies i hora:

Dimecres de 12:00 a 13:30 hores

Abril:  7, 14, 21 i 28 Maig:  5 i 12

Atenció:

La modalitat presencial o virtual de les classes dependrà de les disposicions derivades de l’evolució del Covid 19.

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Ponent:

Jordi Casasampera. Professor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
senior@barcelona.uned.es