Select Page
Serveis

Pràctiques extracurriculars i d’ocupació

 
Inici » Serveis » Pràctiques » Pràctiques extracurriculars i d’ocupació

Les ofertes de pràctiques extracurriculars estan dirigides a estudiants de la UNED que compleixin els següents requisits i es realitzen mitjançant Conveni de Cooperació Educativa regulats segons normativa estatal. D’aquestes pràctiques s’encarrega el servei COIE de Seu Central.

CONSULTES SOBRE GESTIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS PRESENCIALS

Cap Negociat: 91 3989712 Javier Domínguez: 91 3989710 Correu-e: practicascoie@adm.uned.es

CONSULTES SOBRE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS VIRTUALS

Nanny Villalba Telèfon: 91 3989703 Correu-e: practicasvirtualescoie@adm.uned.es

CONSULTES SOBRE LA BORSA DE PRÀCTIQUES I OCUPACIÓ

Nanny Villalba: 91 3988158 Noelia Córdoba: 91 3989711 Correu-e: bolsaempleouned@adm.uned.es

Pots ampliar la informació amb els al web del COIE