Select Page

Tècniques d’estudi

Corregeix i millora les teves tècniques d’estudi!! – Millora el teu rendiment!! – Aprofita de forma òptima el temps d’estudi!!

 

 
Una bona tècnica d’estudi és fonamental, ja que determinarà el teu aprenentatge i resultats acadèmics.

En interioritzar un mètode d’estudi adequat, establiràs una pauta de treball eficaç a tota la teva trajectòria acadèmica a la UNED.

Programa
Dijous 3 d’octubre

16:00 a 20:00 hores

1) ANÀLISI DEL CONTINGUT: organització i valoració de cada assignatura.
2) LA SESSIÓ D’ESTUDI: el context que envolta la sessió d’estudi, factors interns i factors ambientals.
3) LA LECTURA: llegir correctament un text i alguns consells per a evitar lectures confuses. Correcció de vicis.
4) TÈCNIQUES D’ESTUDI: estudiar amb tècnica, i d’una manera creativa i eficaç
5) L’EXAMEN: valorar els tipus d’exàmens i com afrontar-los

Hores lectives:

4 hores

Dates:

3 d’octubre

Horari:

16:00-20:00h

Lloc:

UNED Santa Coloma

Recinte Torribera, Edifici la Torre

C/Prat de la Riba, 171

08924 Sta. Coloma de Gramenet

Inscripció:

12€ alumnes UNED i 20€ per la resta

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Joaquim Cabeza. Professor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

A alumnes de la UNED

Objetius:

Un curs de tècniques d’estudi ha d’oferir la possibilitat de millorar i corregir les tècniques adquirides, amb l’objectiu bàsic d’aprofitar de forma òptima el temps dedicat. A més, l’alumne ha de ser conscient que interioritzar un mètode d’estudi adequat establirà una pauta de treball eficaç e tota la seva trajectòria acadèmica en la UNED

Metodologia:

Classes teòriques i pràctiques


Informació del Centre

UNED Santa Coloma

Recinte Torribera, Edifici la Torre
C/Prat de la Riba, 171
08924 Sta. Coloma de Gramenet
93 468 28 19
activitats@barcelona.uned.es