Select Page

Una prespectiva global de la història de les matemàtiques

Les matemàtiques tenen una llarga història, o millor tenen varies llargues històries. Quan es parla de la història de les matemàtiques sovint es pensa en la història de les matemàtiques occidentals i es fan referències a les idees xineses, a la matemàtica índia i a la tradició musulmana però d’una manera més superficial. Per a ser rigorosos amb la realitat, cal dir que aquesta perspectiva més global està present des de fa anys entre historiadors i divulgadors de les matemàtiques i des d’aquesta perspectiva hem preparat aquest curs d’història de les matemàtiques.

Les matemàtiques no han nascut plenament formades. S’han construït amb l’esforç acumulat de moltes persones que procedien de moltes cultures i parlaven llengües diferents. Idees matemàtiques que es segueixen utilitzant avui en dia, daten de fa més de 4000 anys.

En aquest curs introduirem als assistents en sis moments de la història de les matemàtiques que d’alguna manera encara perduren fins als nostres dies.

PROGRAMA

Egipte. Carles Dorce, Facultat de matemàtiques i informàtica de la UB

Mesopotàmia. Fàtima Romero, Centre de Recerca per a la Història de la Tènica UPC

Grècia clàssica. Maria Rosa Massa, Departament de matemàtiques de la UPC

Les antigues matemàtiques xineses. Carles Puig, Universitat Politècnica de Catalunya

Les antigues matemàtiques índies. Mònica Blanco, Departament de Matemàtiques de la UPC

La contribució del món àrab. Iolanda Guevara, Facultat de Ciències de l’Educació a la UAB

Bibliografia General
  • Bishop, Alan J. (1999). Enculturación matemática. La educación matemática desde una perspectiva cultural. Barcelona: Paidos.

  • Boyer, Carl B. (1986) Historia de las Matemáticas. Madrid: Alianza Editorial.

  • Chemla, Karine & Suchun, Guo (eds.) (2005). Les Neuf Chapitres, le classique mathématique de la Chine ancienne et ses commentaires. París: Dunod.

  • Gheverghese, George Joseph (1996). La cresta del pavo real. Las matemáticas y sus raïces no europeas. Madrid: Pirámide.

  • Heath, Thomas L. (ed.) (1956)The Thirteen Books of Euclid’s Elements. Dover Publications.

  • Ifrah, Georges (1997). Historia Universal de las Cifras. Madrid: Espasa-Calpe.

  • Katz, Victor (ed.) (2007). The Mathematics of Egypt, Mesopotamia, China, India and Islam: A Sourcebook. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

  • Mankiewicz, Richard (2000). Historia de las Matemáticas. Barcelona: Paidos.

  • Stewart, Ian (2007). Historia de las Matemáticas en los últimos 10.000 años. Barcelona: Crítica.

En cada sessió s’ampliarà la bibliografia relacionada.

Hores lectives:

9 hores

Dies i hora:

Divendres de 9:30 a 11:00 hores

Octubre: 2, 9, 16, 23 i 30 Novembre: 6 de 2020

ATENCIÓ

La modalitat presencial o virtual dependrà de les disposicions derivades de l’evolució de la Covid 19

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Coordina:

Iolanda Guevara. Professora-tutora del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es