Select Page
Estudis

Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

 
Estudis

Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

 
Inici » Estudis » Accés a la Universitat » Prova d’accés per a majors de 25 anys

Si vols accedir a la universitat i no tens la titulació pots fer la prova per a majors de 25 anys. L’únic requisit és tenir els 25 anys o fer-los abans del 31 de desembre de l’any en que realitzes la prova.

Hi ha dues alternatives per superar la prova:
1. Matricular-te al curs d’accés per a majors de 25 anys amb preparació
2. Inscriure’t a la prova lliure directament sense curs de preparació

La diferència entre el curs i la prova lliure és la preparació i les oportunitats per superar l’accés.
Pel que fa al curs tens l’opció de presentar-te a exàmens al gener/febrer per alliberar matèria. També tens la possibilitat de recuperar assignatures al setembre. I si no superes el global de curs al setembre et guarden la nota de la fase general o de l’específica durant dos anys..
A la prova lliure només tens la possibilitat de superar la prova al maig.

Estructura de la prova

Fase general

Comentari de text
Llengua castellana
Llengua estrangera (a escollir entre: Anglès, Francès, Alemany, Italià i Portuguès)

Fase específica

La fase específica consta de 2 exercicis. L’estudiant ha d’escollir l’opció que correspongui amb els estudis de grau que vulgui cursar un cop superada la prova d’accés. La fase específica s’estructura en cinc branques de coneixement:

A. Branca d'arts i humanitats

Grau que pertanyen a aquesta branca:

Grau en Llengua i literatura espanyoles
Grau en Estudis anglesos: llengua, literatura i cultura
Grau en Geografia i història
Grau en Història de l’art
Grau en Filosofia

Prova específica:

Aquesta opció té dos exercicis i l’estudiant ha d’escollir dues matèries d’entre la següent relació:

Filosofia
Geografia
Història de l’art
Història del món contemporani
Llengua i cultura llatina
Literatura
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Política i societat

 

B. Branca de Ciències

Grau que pertanyen a aquesta branca:

Grau en Física
Grau en Química
Grau en Matemàtiques
Grau en Ciències Ambientals

Prova específica:

Aquesta opció té dos exercicis i l’estudiant ha d’escollir obligatòriament Matemàtiques avançades més una matèria més.

Matemàtiques avançades
Biologia
Física
Química

 

 

C. Branca de Ciències de la Salut

Grau que pertany a aquesta branca:

Grau en Psicologia

Prova específica

Aquesta opció té dos exercicis i l’estudiant ha d’escollir obligatòriament Matemàtiques aplicades a les ciències socials o Matemàtiques avançades més una matèria més.

Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Matemàtiques avançades
Biologia
Física
Química
Psicologia

 

D. Branca de ciències socials i jurídiques

Graus que pertanyen a aquesta branca:

Grau en Educació social
Grau en Educació infantil
Grau en Pedagogia
Grau en Sociologia
Grau en Ciència política i de l’administració
Grau en Economia
Grau en Administració i direcció d’empreses
Grau en Turisme
Grau en Dret
Grau en Criminologia
Grau en Ciències jurídiques de les administracions públiques
Grau en Antropologia social i cultural
Grau en Treball social

Prova específica:

Aquesta opció té dos exercicis i l’estudiant ha d’escollir obligatòriament Matemàtiques aplicades a les ciències socials o Matemàtiques avançades més una matèria més.

Administració i direcció d’empreses
Educació
Política i societat
Nocions jurídiques bàsiques
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Matemàtiques avançades
Filosofia
Història del món contemporani
Antropologia

E. Branca d'enginyeria i arquitectura

Graus que pertanyen a aquesta branca:

Grau en Enginyeria de l’energia
Grau en Enginyeria elèctrica
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Grau en Enginyeria mecànica
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials
Grau en Enginyeria en informàtica
Grau en Enginyeria de la tecnologia de la informació i la comunicació

Prova específica:

Aquesta opció té dos exercicis i l’estudiant ha d’escollir obligatòriament Matemàtiques avançades més una matèria més.

Fonaments de la Informàtica
Fonaments de tecnologia
Matemàtiques avançades
Administració i direcció d’empreses
Química
Dibuix tècnic

 

Cada un dels exercicis es puntuaran de 0 a 10. Tant fase general com la fase específica faran mitja amb tots els seus exàmens i després es fa mitja entre les dues fases (general i específica) sempre que l’estudiant arribi a la mitja de 4 punts a cada una de les fases.

Consulta els horaris de tutories de les nostres seus