Select Page
Transparència

Informació Econòmica

Transparència

Informació Econòmica

Inici » Qui som? » Transparència » Informació Econòmica

A finals d’any la Gerència presenta a la Junta Rectora de Consorci la seva proposta de pressupost per al següent any.

En el primer semestre de l’any i sempre que s’hagi rebut els resultats de l’auditoria de la IGAE de l’execució del pressupost de l’any anterior, la Gerència en presentarà la seva liquidació a la Junta Rectora. 

En aquest apartat està recollida la informació dels pressupostos presentats, els informes de la IGAE i les liquidacions dels darrers anys.

 

 

Pressupost

Auditoria

Memòria i tancament