Select Page
Estudis

Graus Combinats

Estudis

Graus Combinats

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus Combinats

A la UNED tens la possibilitat d’obtenir dues titulacions cursant menys de 360 ECTS. L’estudiant pot aconseguir dues titulacions de grau, seleccionant o combinant una sèrie d’assignatures.

Per obtenir un Grau es requereix cursar 240 ECTS i amb els graus combinats de la UNED l’estudiant pot obtenir-ne dues cursant entre 42  i 120 ECTS addicionals, segons sigui l’afinitat entre els Graus.

Cal destacar que:

 • Els graus combinats no són un Doble Grau. Són dues titulacions diferents.
 • Els estudiants han de realitzar dos treballs Fi de Grau, un per cada titulació.

Condicions d’accés

 • Només cal presentar la titulació d’accés el primer any de matrícula en un dels dos Graus.
 • Un cop registrada en l’expedient, la titulació d’accés és vàlida per al segon Grau.

Procediment per cursar Graus Combinats

 

 • L’estudiant ha de fer una matrícula per a cada grau.
 • Només matriculant-se d’una assignatura del segon Grau ja està admès.
 • S’han de sol·licitar reconeixement de crèdits. Per a aquest tràmit és necessari consultar les taules de reconeixement que publiquen les Facultats/Escoles. El reconeixement  de Crèdits dels títols combinats s’ajusten a la normativa vigent aprovada en Consell de Govern de 28 de juny de 2011.
 • No es necessari pagar les assignatures reconegudes.
 • La superació de totes les assignatures suposa l’obtenció de dos títols de Grau (no d’un doble).

Oferta dels Graus Combinats

Facultat d’Econòmiques i Empresarials

Grau en Economia i Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau d’origen: Economia
 • Segon Grau: Administració i direcció d’empreses
 • Número mínim de crèdits que cal cursar per completar el segon grau:
  • FB 0
  • OB 90
  • OT 0
  • TFG 6
  • Total 96
 • Consultar Taula de reconeixements

 • Grau d’origen: Administració i direcció d’empreses
 • Segon grau: Economia
 • Número mínim de crèdits que cal cursar per completar el segon grau:
  • FB 12
  • OB 78
  • OT 0
  • TFG 6
  • Total 96
 • Consultar Taula de reconeixements
Grau en Turisme i Grau en Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau d’origen: Administració i direcció d’empreses
 • Segon Grau: Turisme
 • Número mínim de crèdits que cal cursar per completar el segon grau:
  • FB 0
  • OB 102
  • OT 6
  • TFG 6
  • Total 114
 • Consultar Taula de reconeixements

 • Grau d’origen: Turisme
 • Segon grau: Administració i direcció d’empreses
 • Número mínim de crèdits que cal cursar per completar el segon grau:
  • FB 12
  • OB 108
  • OT 0
  • TFG 6
  • Total 126
 • Consultar Taula de reconeixements

Facultat de Polítiques i Sociologia

Grau en Sociologia i Grau en Ciència Política i de l'Administració
 • Grau d’origen: Sociologia
 • Segon Grau: Ciència Política i de l’Administració
 • Número mínim de crèdits que cal cursar per completar el segon grau:
  • FB 0
  • OB 108
  • OT 0
  • TFG 12
  • Total 120
 • Consultar Taula de reconeixements

 • Grau d’origen: Ciència Política i de l’Administració
 • Segon grau: Sociologia
 • Número mínim de crèdits que cal cursar per completar el segon grau
  • FB 12
  • OB 84
  • OT 0
  • TFG 12
  • Total 108
 • Consultar Taula de reconeixements

Facultat de Dret

Grau en Dret i Grau en Ciències Jurídiques de les Administracions Públiques
 • Grau d’origen: Dret
 • Segon Grau: Ciències Jurídiques de les Administracions Públiques
 • Número mínim de crèdits que cal cursar per completar el segon grau:
  • FB 12
  • OB 50
  • OT 25
  • TFG 6
  • Total 93
 • Consultar Taula de reconeixements

 

 • Grau d’origen: Ciències Jurídiques de les Administracions Públiques
 • Segon grau: Dret
 • Número mínim de crèdits que cal cursar per completar el segon grau:
  • FB 0
  • OB 115
  • OT 0
  • TFG 6
  • Total 121
 • Consultar Taula de reconeixements

Facultat de Dret i Facultat d’Educació

Grau en Educació Social i Grau en Treball Social
 • Grau d’origen: Educació Social
 • Segon Grau: Treball Social
 • Número mínim de crèdits que cal cursar per completar el segon grau:
  • FB 0
  • OB 90
  • OT 24
  • TFG 6
  • Total 120
 • Consultar Taula de reconeixements

 • Grau d’origen: Treball Social
 • Segon grau: Educació Social
 • Número mínim de crèdits que cal cursar per completar el segon grau:
  • FB 0
  • OB 110
  • OT 0
  • TFG 6
  • Total 116
 • Consultar Taula de reconeixements

ETS Enginyers Industrials

Grau en Enginyeria Elèctrica i Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau d’origen: Enginyeria Elèctrica
 • Segon Grau: Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica
 • Número mínim de crèdits que cal cursar per completar el segon grau:
  • FB 0
  • OB 45
  • OT 0
  • TFG 12
  • Total 57
 • Consultar Taula de reconeixements

 • Grau d’origen: Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica
 • Segon grau: Enginyeria Elèctrica
 • Número mínim de crèdits que cal cursar per completar el segon grau:
  • FB 0
  • OB 55
  • OT 0
  • TFG 12
  • Total 67
 • Consultar Taula de reconeixements
Grau en Enginyeria Elèctrica i Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau d’origen: Enginyeria Elèctrica
 • Segon Grau: Enginyeria Mecànica
 • Número mínim de crèdits que cal cursar per completar el segon grau:
  • FB 0 
  • OB 58
  • OT 0
  • TFG 12 
  • Total 70
 • Consultar Taula de reconeixements 

 • Grau d’origen: Enginyeria Mecànica
 • Segon grau: Enginyeria Elèctrica
 • Número mínim de crèdits que cal cursar per completar el segon grau:
  • FB 0
  • OB 55
  • OT 0
  • TFG 12
  • Total 67
 • Consultar Taula de reconeixements
Grau en Enginyeria Elèctrica i Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Grau d’origen: Enginyeria Elèctrica
 • Segon Grau: Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Número mínim de crèdits que cal cursar per completar el segon grau:
  • FB 0
  • OB 41
  • OT 0
  • TFG 6
  • Total 47
 • Consultar Taula de reconeixements

 • Grau d’origen: Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Segon grau: Enginyeria Elèctrica
 • Número mínim de crèdits que cal cursar per completar el segon grau:
  • FB 0
  • OB 50
  • OT 0
  • TFG 12
  • Total 62
 • Consultar Taula de reconeixements
Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica i Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Grau d’origen: Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica
 • Segon Grau: Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Número mínim de crèdits que cal cursar per completar el segon grau:
  • FB 0
  • OB 46
  • OT 0
  • TFG 6
  • Total 52
 • Consultar Taula de reconeixements 

 • Grau d’origen: Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Segon grau: Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica
 • Número mínim de crèdits que cal cursar per completar el segon grau:
  • FB 0
  • OB 55
  • OT 0
  • TFG 12
  • Total 67
 • Consultar Taula de reconeixements
Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau d’origen: Enginyeria Mecànica
 • Segon Grau: Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica
 • Número mínim de crèdits que cal cursar per completar el segon grau:
  • FB 0
  • OB 60
  • OT 0
  • TFG 12
  • Total 72
 • Consultar Taula de reconeixements

 

 • Grau d’origen: Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica
 • Segon grau: Enginyeria Mecànica
 • Número mínim de crèdits que cal cursar per completar el segon grau:
  • FB 0
  • OB 65
  • OT 0
  • TFG 12
  • Total 77
 • Consultar Taula de reconeixements
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau d’origen:  Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Segon Grau: Enginyeria Mecànica
 • Número mínim de crèdits que cal cursar per completar el segon grau:
  • FB 0
  • OB 55
  • OT 0
  • TFG 12
  • Total 67
 • Consultar Taula de reconeixements

 • Grau d’origen: Enginyeria Mecànica
 • Segon grau:  Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Número mínim de crèdits que cal cursar per completar el segon grau
  • FB 0
  • OB 36
  • OT 0
  • TFG 6
  • Total 42
 • Consultar Taula de reconeixements