Select Page
Estudis

Prova d’accés per a majors de 45 anys

 
Estudis

Prova d’accés per a majors de 45 anys

Inici » Estudis » Accés a la Universitat » Prova d’accés per a majors de 45 anys

Si vols accedir a la universitat i no tens la titulació pots fer la prova per a majors de 45 anys. L’únic requisit és tenir els 45 anys o fer-los abans del 31 de desembre de l’any en que realitzes la prova.

Hi ha dues alternatives per superar la prova:
1. Matricular-te al curs d’accés per a majors de 45 anys amb preparació
2. Inscriure’t a la prova lliure directament sense curs de preparació

La diferència entre el curs i la prova lliure és la preparació i les oportunitats per superar l’accés.
Pel que fa al curs tens la opció de presentar-te a exàmens al gener/febrer per poder fer mitja amb la nota de l’examen de maig. També tens la possibilitat de recuperar assignatures al setembre.
A la prova lliure només tens la possibilitat de superar la prova al maig.

Un cop superada la prova d’accés per a majors de 45 anys, si vols examinar-te de la prova d’accés per a majors de 25 anys, se’t guarda la nota de les assignatures de Castellà i Comentari de text durant un any.

ESTRUCTURA DE LA PROVA

La prova d’accés a la universitat per a majors de 45 anys s’estructura en una prova escrita i una entrevista personal.

Prova escrita

1. Comentari de text
2. Llengua castellana

Cada un dels exercicis es puntuaran de 0 a 10. Per fer mitja entre els dos exàmens s’ha d’arribar a un mínim de 4 punts en cada un dels exercicis.

Entrevista

L’entrevista és un qüestionari escrit que fan els estudiants el mateix dia de la prova. (La informació del dia i hora surt al calendari d’exàmens). El resultat de l’entrevista haurà de ser d’apte.

Consulta els horaris de tutories de les nostres seus