Select Page
Serveis

Pràctiques

 

Inici » Serveis » Pràctiques

La UNED ofereix als seus estudiants la possibilitat de completar la seva formació amb la realització de pràctiques professionals. Aquestes pràctiques, denominades Pràctiques Externes en el currículum del Grau o de Màster són de caràcter obligatori. Els graus que tenen pràctiques professionals són: Grau en ADE, Grau en Economia, Grau en Turisme, Grau en Ciències Ambientals, Grau en Química, Grau en Educació Social, Grau en Pedagogia, Grau en Psicologia, Grau en Treball Social i Grau en Criminologia. Pel que fa als màsters el centre fa  pràctiques del Màster en Formació del Professorat en Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes; Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals: seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada i Màster en Psicologia General Sanitària.

Els graus de la Facultat de ciències, de les Escoles d’enginyeria i la Facultat de Psicologia tenen pràctiques experimentals o de laboratori. Hi ha pràctiques que fem al centre i altres que es fan a la Facultat o Escola. Fem pràctiques dels graus en: Grau en Ciències Ambientals, Grau en Física, Grau en Química, Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Elèctrica, Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica, Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en Enginyeria Informàtica, Grau en Enginyeria en Tecnologies de la Informació i una pràctica de laboratori del Grau en Psicologia.

I finalment les ofertes de pràctiques extracurriculars i d’ocupació, que estan dirigides a estudiants de la UNED i s’encarrega el servei COIE de Seu Central.

Pràctiques professionals

Pràctiques experimentals

Pràctiques extracurriculars