Select Page
Estudis

Estudia Idiomes a la UNED

 
Estudis

Estudia Idiomes a la UNED

 

Inici » Estudis » Idiomes » UNED idiomes

La finalitat d’estudiar idiomes a la UNED és fomentar l’aprenentatge i la pràctica d’idiomes d’una manera semipresencial o en línia, seguint les directrius del Marc europeu comú de referència per a les Llengües

Quins idiomes es poden cursar i quins nivells es fan?

Català

Nivells:
Bàsic (A2),
Intermedi (B1),
Avançat (B2)
Superior (C1)

Euskera

Nivells:
Elemental (A1)
Bàsic (A2)
Intermedi (B1)
Avançat (B2)
Superior (C1)

Gallec

Nivells:
Elemental (A1)
Bàsic (A2)
Intermedi (B1)
Avançat (B2)
Superior (C1)

Alemany

Nivells:
Elemental (A1)
Bàsic (A2)
Intermedi (B1)
Avançat (B2)

Àrab

Nivells:
Iniciació (A1.1)
Elemental (A1.2)
Prebàsic (A2.1)
Bàsic (A2.2)

Xinès

Nivells:
Iniciació (A1.1)
Elemental (A1.2)
Prebàsic (A2.1)
Bàsic (A2.2)

Francès

Nivells:
Elemental (A1)
Bàsic (A2)
Intermedi (B1)
Avançat (B2)
Superior (C1)
Master  (C2)

Anglès

Nivells:
Elemental (A1)
Bàsic (A2)
Intermedi (B1)
Avançat (B2)
Superior (C1)
Master of Profiency (C2)

Italià

Nivells:
Elemental (A1)
Bàsic (A2)
Intermedi (B1)
Avançat (B2)
Superior (C1)
Italià (C2)

Portuguès

Nivells:
Elemental (A1)
Bàsic (A2)
Intermedi (B1)
Avançat (B2)
Superior (C1)

Rus

Nivells:
A1.1, A1.2
A2.1, A2.2
B1.1, B1.2
B2.1 B2.2

Japonès

Nivells:
Iniciació (A1.1)
Elemental (A1.2)
Prebàsic (A2.1)
Bàsic (A2.2)

Espanyol

Nivells:
Elemental (A1)
Bàsic (A2)
Intermedi (B1)
Avançat (B2)
Superior (C1)
Espanyol (C2)

Llengua de signes espanyola

Nivells:
Elemental (A1)
Bàsic (A2)
PreIntermedi (B1.1)
Intermedi (B1.2)

Neerlandés

Nivells:
Elemental (A1)
Bàsic (A2)

Esperanto

Nivells:
Bàsic (A2)
Intermedi (B1l)

Cada nivell té una durada de 150 hores.
El curs comença al novembre i finalitza al maig.

Quina és la nostra oferta?

Centre de Barcelona 
  • Anglès nivells: intermedi (B1), avançat (B2) i superior (C1)

Modalitat d’ensenyament i materials didàctics

Modalitat semipresencial:

La modalitat semipresencial segueix una metodologia que combina tutories presencials, materials didàctics pensats per l’aprenentatge autònom en diferents formats (imprès i multimèdia), aules virtuals i tutories telemàtiques.

Els idiomes que tenen modalitat semipresencial són:

Espanyol (nivells A2 i B1) Alemany (nivells A1, A2, B1 i B2)
Francès (nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2) Anglès (nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2)
Italià (nivells A1, A2, B1, B2 i C1) Portuguès (nivells A1, A2, B1, B2 i C1)
Àrab (nivells A1.1, A1.2, A2.1  i A2.2) Xinès (nivells A1.1, A1.2, A2.1  i A2.2)
Japonès (nivells A1.1, A1.2, A2.1  i A2.2) Català-Valencià (nivells A2, B1, B2 i C1)
Rus (nivells nivells A1.1, A1.2, A2.1,  A2.2, B1.1, B1.2, B2.1 i B2.2) Basc (nivells A1, A2, B1 i B2 )
Gallec (nivells A2, B1 i C1)
Modalitat virtual:

La modalitat virtual ofereix la possibilitat de seguir els estudis de manera totalment telemàtica, és a dir, sense assistir a classes als Centres. Aquesta modalitat té un tutor específic de suport en Xarxa. Els estudiants només aniran al Centre per fer els exàmens finals. Les proves seran iguals per a tots els estudiants independentment de la modalitat.

Els idiomes que tenen modalitat virtual són:

Espanyol (nivells A1,  A2, B1, B2 i C1) Alemany (A1, A2, B1 i B2)
Francès (nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2) Anglès (nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2)
Italià (nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2) Portuguès (nivell A1, A2, B1, B2 i C1)
Àrab (nivells A1.1,  A1.2, A2.1 i A2.2) Xinès (nivells A1.1,  A1.2, A2.1 i A2.2)
Japonès (nivells A1.1,  A1.2, A2.1 i A2.2) Llenguatge de signes (nivell A1i A2)
Rus(nivells A1.1,  A1.2, A2.1,  A2.2, B1.1,B1.2, B2.1 i B2.2) Català-Valencià (nivells A2, B1, B2 i C1)
Gallec (nivells A1, A2, B1, B2 I C1) Basc (nivells A1, A2, B1, B2 i C1)
Esperanto (nivell A2, B1) Neerlandès (nivell A1 i A2)

Requisits d’accés:

L’únic requisit per matricular-te és ser majors de 16 anys.

Et pots matricular en el nivell que consideris oportú sense cap requisit previ, fins i tot a un nivell que ja tinguis superat a la UNED amb anterioritat.
Et recomanem que abans de matricular-te a un idioma, facis una prova de nivell que trobaran al web d’UNED idiomes. La puntuació obtinguda servirà d’orientació per saber quin curs et correspon d’acord amb els teus coneixements.

El termini per sol·licitar canvi de nivell és fins a el  4 de desembre 2024, només cal enviar un correu electrònic a: negociado.alumnos.cuid@adm.uned.es

Reconeixement de crèdits:

El certificat dels cursos d’idiomes compta amb el reconeixement de crèdits per a estudis reglats de la UNED. Amplia la informació.

Titulació

Un cop finalitzat el curs, si has superat la prova de nivell, podràs descarregar-te el certificat a través de la secretaria virtual sense cap cost econòmic.

Si vols sol·licitar un diploma, el cost és de 20€ i els duplicats 26€

Com matricular-se:

La matrícula es formalitza per Internet: www.uned.es

El termini per fer-la és:

Del 5 de setembre al 22 d’octubre de 2024

Una vegada validat l’esborrany de matrícula, només tindràs una oportunitat per canviar de modalitat, i sempre que no impliqui una modificació de la liquidació econòmica: les modificacions o anul·lacions que es produeixin no donen dret a devolució de l’import de la matrícula.

Preus pel curs 2024-2025:

Modalitat Semipresencial Modalitat Virtual
El preu de cada curs és: 330€ 248€
Estudiants UNED: 222€ 164€
Estudiants CUID a partir de la segona matrícula en el mateix curs acadèmic: 222€ 164€
Antics alumnes UNED 222€ 164€
PAS UNED: 222€ 164€
Professors-tutors: 222€ 164€
PAS Centres Associats: 222€ 164€
FªNª Categoria General: paguen el 25% de la matrícula paguen el 25% de la matrícula
FªNª Categoria Especial: paguen el 50% de la matrícula paguen el 50% de la matrícula
Estudiants amb discapacitat: paguen el 50% de la matrícula ( només a la 1ª matrícula) 50% de la matrícula (només a la 1ª matrícula)

Prova lliure de tots els idiomes de la UNED

Durant el curs acadèmic s’obre una convocatòria de Prova Lliure a finals de maig i, molt probablement, una altra durant la primera setmana de setembre, coincidint amb els exàmens finals dels cursos d’idiomes de la UNED.

Amplia la informació