Dijous 6 de maig de 2021

El principal objectiu del curs és conèixer l’estat de la qüestió del COVID-19 en els debats filosòfics actuals, concretament en les àrees de l’Ètica i la Filosofia Política, i assolir una postura crítica.

read more