Select Page
El present curs neix amb l’objectiu de plasmar una visió crítica del model de vida actual, un model consumista on comprar, usar i tirar, esdevé una pràctica diària, que consumeix recursos sense fi, amuntega residus i genera emissions de CO₂ entre altres. Un model econòmic que, avui dia, es troba en un moment crític degut, en part, a l’evolució de la pròpia economia i a les noves demandes i necessitats de la societat, a més de l’impacte en termes de canvi climàtic, que provoca en el nostre planeta.

Deixar enrere aquest model de producció lineal i avançar cap a un model en el qual es prioritzin aspectes com l’eficiència i l’aprofitament dels recursos, generant a més valor per a l’economia, és el que persegueix el model d’economia circular. Benvinguts doncs a la Revolució Circular, un model de producció i consum responsable més sostenible que busca reduir la petjada ecològica.

I posats a ser crítics, reflexionem també sobre l’aplicació empresarial dels nous models sostenibles i verds, i tractem de ser capaços de descobrir la “falsa sostenibilitat”, aquests “llops amb pell de xai” que habiten fins i tot en totes les economies.

PROGRAMA
1. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE: “cap a una SOSTENIBILITAT plena: mediambiental, social i econòmica, encara que amb recursos limitats” (3 h)

a. Present, passat i futur de la Sostenibilitat:
b. Un passeig pels Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030
c. Limitació de RECURSOS NATURALS: Alerta Mundial!!

2. TRANSFORMACIÓ DEL NOSTRE PLANETA: “cap a una ECONOMIA més SOSTENIBLE, més respectuosa amb els ecosistemes… Revolució Circular” (4,5 h)

a. A la recerca de Models Econòmics Sostenibles
b. La biomimesi: dissenyaria la naturalesa els nostres productes i envasos igual que nosaltres?
c. Del model de Producció Lineal a l’ECONOMIA CIRCULAR

i. Avantatges ECONÒMICS, AMBIENTALS, EMPRESARIALS i SOCIALS de l’estratègia circular
ii. Eines de circularitat

d. REDUEIXES? REUTILITZES?, RECICLES?, encara hi ha més… del model de les 3Rs a les 7Rs i la vida post contenidor dels residus
e. Iniciatives que impulsen el model d’economia circular: alguns exemples

3. GREENWASHING: “de la Sostenibilitat plena al ecopostureo” (1,5 h)

a. Verd per fora, negre per dins: Rentada Verda
b. Els pecats del Greenwashing
c. Mentides i contradiccions: alguns casos/productes implicats

Bibliografía
Es farà arribar als alumnes a mesura que avanci el temari.

Reconeixement de crèdits:

0,5 ECTS (en tràmit)

Dia i hores:

Dimecres: de 18:00 a 19:30hores

Hores lectives:

10 hores

Calendari:

novembre: 6, 13, 20 i 27  i  desembre: 4 i 11

Idioma:

Castellà

Modalitat virtual

Servei tècnic virtual: 93 606 56 92

Ponent:

Anna Méndez: Professora tutora de la UNED Sènior

Inscripcions:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra mena de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Tornar a activitats i cursos

Per a més informació al centre:

UNED Barcelona
Avinguda Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona
activitats@barcelona.uned.es