Select Page
Estudis

Documentació

Estudis

 

Documentació

 

Inici » Estudis » Apunta’t a la UNED » Documentació

Documentació per matricular-te al Curs d’Accés per a Majors de 25 i 45 anys:

Un cop feta la matrícula només cal que et facis el carnet d’estudiant al centre. (Consulta com fer-te el carnet d’estudiant)

Si ja has estat estudiant de la UNED:

Un cop feta la matrícula només cal que et facis el carnet d’estudiant si el tens caducat. (Consulta com fer-te el carnet d’estudiant)

Si ets nou estudiant de la UNED:

Un cop feta la matrícula només cal que et facis el carnet d’estudiant. (Consulta com fer-te el carnet d’estudiant)

Si has d’enviar documentació com la de Família nombrosa, grau de discapacitat, credencial d’homologació, justificant de trasllat, etc.: has de presentar la documentació sol·licitada, indicant l’estudi del que et matricules, a través de qualsevol oficina d’assistència en matèria de registre, a través del Servei de Registre electrònic per a les Administracions Públiques, Centres Associats habilitats i oficines de Correus, i has d’indicar el codi d’identificació de la unitat tramitadora:

UNITATS TRAMITADORES:
U02800143 Sección de Atención al Estudiante de la E.T.S. de Ingenieros Industriales
U02800144 Sección de Atención al Estudiante de la E.T.S. de Ingeniería Informática
U02800145 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Ciencias
U02800146 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
U02800147 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
U02800148 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Derecho
U02800149 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Educación
U02800150 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Filología
U02800151 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Filosofía
U02800152 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Geografía e Historia
U02800153 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Psicología

Tots els documents presentats a les oficines de registre o Correus han de ser originals. Des d’aquestes unitats s’enviaran en format electrònic còpies autenticades dels documents i els originals us els han de retornar.

El registre als nostres centres:

Els centres de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Boi de Llobregat fem registre de documents. Per registrar els documents s’han de portar els originals i fotocòpies grandària A4.

Per registrar els documents és obligatori portar:

  • documentació original
  • fotocòpies en A4
  • document d’identitat
  • codi de la Unitat Tramitadora

Sense aquests requisits no serà possible realitzar el registre.
En el cas d’enviar a una altra persona ha de portar una autorització signada i còpia del DNI, NIE o PASSAPORT de l’estudiant.

 

Titulació que dóna accés als graus:

Selectivitat i prova d’accés per a majors de 25 i 45 anys fet en una altra universitat:
Has de fer l’admissió i trasllat d’expedient (has d’enviar l’original del resguard del trasllat).

Credencial d’accés UE:
Si la credencial és feta per la UNED, no cal enviar cap documentació.

Credencial d’homologació del títol de Batxiller estranger
Cal enviar la credencial d’homologaicó del títol de Batxiller.

Credencial d’accés expedida per la UNED:
No cal enviar cap documentació.

Títol de Tècnic de Grau Superior estranger:
Cal enviar la credencial d’homologació del títol de TGS

Títol de Tècnic de Grau Superior, FPII o equivalent:
No cal enviar cap documentació perquè la UNED pot consultar la base de dades del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per verificar els títols oficials expedits a Espanya.

Titulat universitari:
No cal enviar cap documentació perquè la UNED pot consultar la base de dades del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per verificar els títols oficials expedits a Espanya.

Títol de Batxiller amb anterioritat al curs 2016/2017 o, havent-lo obtingut en el curs 2016/2017
No cal enviar cap documentació perquè la UNED pot consultar la base de dades del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per verificar els títols oficials expedits a Espanya.

Títol de Batxiller amb posterioritat al curs 2016/2017
Has de fer l’admissió i trasllat d’expedient de selectivitat (has d’enviar l’original del resguard del trasllat).

Expedient universitari obert en una altra universitat:
Has de fer l’admissió i trasllat d’expedient (Has d’enviar l’original del resguard del trasllat).

Reconeixement parcial d’estudis universitaris estrangers:
No cal enviar cap documentació perquè és la UNED qui t’ha fet el reconeixement de crèdits. (Mínim 30 crèdits reconeguts)