Select Page
Qui som?

Òrgans de representació

Qui som?

Òrgans de representació

Inici » Qui som? » Consorci Universitari » Organs de representació

Junta Rectora

D’acord amb l’article 7 de la secció 1 del capítol 2 dels Estatuts del Consorci Universitari del Centre Associat de la UNED Província de Barcelona, la Junta Rectora és un òrgan de govern i de gestió del Consorci. En els articles del 8 al 12 de la secció 1 del capítol 2 dels Estatuts queden regulats el concepte, la composició, les competències, el règim de delegació de competències, el règim de funcionament i el règim de majories.

Consell de Centre

El Consell de Centre, presidit i convocat pel Director, és l’òrgan col·legiat d’assessorament de la direcció i de supervisió del funcionament del Centre Associat. La seva composició i funcionalitat està recollida en el Reglament d’Organització i Funcionament del Centre Associat de la UNED Província de Barcelona (Títol I, capítol II, articles del 20 al 22)

Claustre

El Claustre és l’òrgan de representació de la comunitat universitària del Centre responsable de conèixer i debatre la gestió del centre i les línies generals d’actuació dels diferents àmbits de la vida universitària. La seva composició i funcionalitat està recollida en el Reglament d’Organització i Funcionament del Centre Associat de la UNED Província de Barcelona (Títol I, capítol I, articles del 10 al 19).

 

 

Estem preparant les eleccions a Claustre