Select Page
Estudis

Com fer la matrícula

Estudis

Com fer la matrícula

Inici » Estudis » Apunta’t a la UNED » Com fer la matrícula

Abans de matricular-te et recomanem que consultis les guies de les assignatures de les que et vols matricular.

La guia de les assignatures és un dels elements característics de la UNED on trobaràs orientacions metodològiques amb informacions com l’equip docent, els objectius, el temari, la relació de material necessari per estudiar l’assignatura, l’avaluació, etc.

Aquesta guia la pots consultar a la pàgina web de la Seu Central o a la del Centre dins de cada titulació.

Matricula

La matrícula es fa per Internet , has d’accedir a aquesta web, obtenir un identificador que et permetrà entrar al programa de matrícula i introduir les teves dades personals, les assignatures, el tipus de pagament i seguir les instruccions per imprimir el resguard o les cartes de pagament.

En la fase de “BORRADOR” , de la teva matrícula, pots fer totes les proves i canvis que consideris oportuns.

Una vegada validat el “BORRADOR”, i durant el termini de matrícula, pots canviar assignatures sempre que no impliqui una variació negativa de l’import  respecte a l’anterior liquidació econòmica.
Sí que podràs modificar altres dades, com les referides al Centre Associat, sol·licitud d’adaptació, elecció de línies de treball per al Treball Fi de Grau (en el seu cas), i pujar o afegir una nova autorització per al pagament per domiciliació.
Per a modificar la manera o la forma de pagament, sempre que sigui possible, has de dirigir-te a la Secció d’Atenció a l’Estudiant de la teva titulació.

Dret de desistiment:

Es podrà exercir en qualsevol moment abans de confirmar-se el “BORRADOR”.

Com l’estudiant disposa per a confirmar el “BORRADOR” fins a l’últim dia del termini de matrícula, aconsellem que només ho faci efectiu quan s’estigui completament segur de la selecció d’assignatures. A més, l’estudiant sempre podrà sol·licitar l’anul·lació d’assignatures de la seva matrícula pertanyents a un QUADRIMESTRE COMPLET SENSE DRET A DEVOLUCIÓ en les següents condicions:

_abans de l’11 de gener, la matrícula completa o el total de les assignatures matriculades del primer quadrimestre més totes les assignatures anuals.
_abans del 10 de maig, el total d’assignatures matriculades del segon quadrimestre en les convocatòries de matrícula de juliol-octubre i/o febrer.

Terminis

Estudis de Graus:

Del 7 de juliol al 21 d’octubre de 2021
(Aquest període serà suspès del 2 al 20 d’agost, ambdós inclosos, per tancament de l’activitat de vacances d’estiu).
Segon termini de matrícula del 3 de febrer al 10 de març de 2022 d’acord amb les condicions i requisits establerts en la convocatòria corresponent aprovada per Consell de Govern
Tercer termini de matrícula, només per matricular-se del TFG i sempre hagis estat matriculat de la tutela en el primer termini, a excepció dels Graus en Enginyeria: del 26 d’abril al 3 de maig de 2022.

Matrícula del Curs d’accés
per a majors de 25 i 45 anys:

Del CAD de 25 i 45 anys:  del 7 de juliol al 21 d‘octubre de 2021. (Aquest període serà suspès del 2 al 20 d’agost , ambdós inclosos, per tancament de l’activitat de vacances d’estiu)

Matrícula prova lliure de l’accés
a majors de 25 i 45 anys:

del 1 de febrero  al 14 de marzo de 2022.

Accés per a majors de 40 anys
per acreditació d’experiència professional:

Del 16 de març al 18 d’abril de 2022.

Idiomes (CUID):

Del 6 de setembre al 22 d‘octubre  de 2021.

Estudis de Doctorat:

Del 15 d‘octubre al 17 de novembre  de 2021.

 

Estudis de Màster:

Del 7 de juliol al 21 d’octubre de 2021

Segon termini de matrícula:

Si vas fer la preinscripció del present curs acadèmic (2021-2022), tens l’oportunitat de matricular-te en aquest segon termini de matrícula que comença:

del 3 de febrer al 10 de març

Requisits:
  • Si estàs matriculat d’un mínim de 20 crèdits i vols ampliar matrícula.
  • Si només et queden dues assignatures del segon quadrimestre i el TFM per finalitzar el Màster i la Comissió Coordinadora del màster t’autoritza.
  • Si no t’has matriculat al primer termini però vas ser admès en el període de preinscripció d’aquest curs. També necessites l’autorització de la Comissió Coordinadora del màster

AMPLIA LA INFORMACIÓ DE LA NORMATIVA PER MATRICULAR-SE ALS MÀSTERS

Preus

Descarrega’t els preus públics: de graus, accés majors 25, 40 i 45 anys i altres preus (curs 2021-2022)

Descarrega’t els preus públics de màsters universitaris (curs 2021-2022)