Select Page
Serveis

Formació per a l’estudiant

Serveis

Formació per a l’estudiant

Inici » Serveis » Pla d’acollida » Formació per a l’estudiant

Cursos de Reforç en Competències Bàsiques Transversals (Online)

Tenen com a objectiu consolidar els coneixements bàsics necessaris per a iniciar els estudis de Grau i reforçar coneixements que, sent transversals en diverses assignatures, siguin de gran dificultat i/o de gran importància per a continuar els estudis de Grau.

Tots els cursos es faran de manera online.

Sessions Pràctiques de Matemàtiques
Són tres tallers. Us podeu matricular d’un, de dos o dels tres. En aquestes sessions es realitzaran exercicis de diferents disciplines de Matemàtiques, útils per als diferents graus de Ciències i Enginyeries i alguns graus de Ciències Socials en el seu primer curs.

Tutors: Anna Samà i Sergi Riera
Horari: 10:00-13:30h
Preu: 9€ cada taller

  • Taller d’Àlgebra: dissabte 10 d’abril
  • Taller de Càlcul: dissabte 17 d’abril
  • Taller d’Equacions Diferencials: dissabte 24 d’abril

Fonaments de Biologia per a Psicòlegs
El curs és una introducció als fonaments de la Biologia que seran necessaris per a què un estudiant del grau de Psicologia pugui realitzar un seguiment correcte de les assignatures de l’àrea de Psicobiologia, fonamentalment l’assignatura de Fonaments de Psicobiologia.

1ª part: 27 de març de 10:00 a 13:00h
TEMA 1. Genètica de la conducta.
TEMA 2. Cèl·lules del sistema nerviós i comunicació neuronal.

2ª part: 24 d’abril de 10:00 a 13:00h
TEMA 1. Organització anatomofuncional del sistema nerviós (amb sistemes sensorials i efectors).
TEMA 2. Sistema neuroendocrí.

Preu: 9€ cada part

Taller d’anàlisi i interpretació de dades (Estadística)
L’era de la informació en què vivim requereix que sapiguem manejar dades. Els professionals dels més diversos àmbits necessiten llegir correctament aquestes dades, analitzar-los i treure conclusions d’ells.
Com més gran sigui l’habilitat amb aquestes tasques, major serà la nostra capacitat d’analitzar la realitat i, per tant, prendre decisions el més correctes possibles.

dissabte 17 d’abril – 10:00-13:00 h.
– Lectura de dades
– Resum i síntesi
– Visualització

dissabte 24 d’abril – 10:00-13:00 h.
– Tècniques d’anàlisis
– Interpretació
– Conclusions

Preu: 18€

Taller Pràctic de redacció
En aquest taller pràctic, milloraràs el teu nivell d’escriptura i adquiriràs les eines necessàries per a comentar un article de qualsevol temàtica. A més, aconseguiràs desenvolupar estratègies que et permetran escriure amb correcció, bon estil, de manera coherent i amb claredat.

Data: dilluns 22 de març
Horari: 17:00-20:00 h.
Tutora: Míriam Gázquez
Preu: 9€
MATRÍCULA TANCADA

 

Curs de Tècniques d’Estudi (Online)

Una bona tècnica d’estudi és fonamental per a l’estudiant ja que determinarà el seu aprenentatge i els seus resultats acadèmics.

Aquest curs t’ofereix la possibilitat de millorar i corregir les tècniques adquirides, amb l’objectiu bàsic d’aprofitar de forma òptima el temps dedicat. A més, l’alumne ha de ser conscient que, en interioritzar un mètode d’estudi adequat, establirà una pauta de treball eficaç a tota la seva trajectòria acadèmica a la UNED

Data i horari: 10, 17 i 24 de març (18:00-21:00 h.) i 25 de març (16:00-19:00 h.)
Tutora: Laia Pinilla
Hores lectives: 12
Crèdits: 0,5 ECTS (en tràmit)
Preu: 35€ (alumnes UNED)

MATRÍCULA TANCADA

 

 

​Estratègies per controlar l’ansietat davant dels exàmens (Online)

Data: dimarts 2 de febrer 2021
Horari: 18:00 – 20:00h
Tutor: Ángel José Pozo

 

Curs d’Aprendre a parlar en públic

Curs per millorar l’expressió oral de l’alumne i la seva seguretat davant un auditori, mitjançant l’adquisició d’una nova consciència corporal i el coneixement de diverses tècniques retòriques i persuasives.

Dirigit a estudiants, professionals i gent de totes les edats interessada en millorar la seva capacitat de comunicació. No calen coneixements previs, però sí tenir present que el curs serà fonamentalment pràctic i que s’utilitzaran les mateixes tècniques que en el camp del teatre per a una consciència més clara del cos i per a la projecció de la veu. Cal portar roba còmoda i una estoreta.

 

Com accedir al préstec dels llibres electrònics de la UNED? 

La Biblioteca de la UNED posa a la vostra disposició una gran varietat de llibres electrònics. Alguns d’ells són bibliografia bàsica editada per la UNED.
En aquesta sessió us mostrarem com accedir i com funcionen les plataformes on es troben els llibres electrònics i totes les possibilitats que ofereixen (accés en línia i/o préstec).

 

 

Gestors bibliogràfics: Refworks i Mendeley

Avui en dia és molt fàcil trobar informació, però un dels principals problemes que ens trobem quan hem de fer treballs acadèmics és com organitzar les referències bibliogràfiques i com crear la bibliografia. És per aquest motiu que s’han creat eines que ens ajuden a resoldre aquesta necessitat. Són els Gestors Bibliogràfics. En aquest curs treballarem amb dos gestors bibliogràfics: Refworks i Mendeley

 

 

Pautes per elaborar un treball acadèmic

Es tracta d’un curs de caràcter teòric, acompanyat per algunes activitats pràctiques, que té com a objectius que adquirir tècniques d’elaboració i presentació de treballs acadèmics en totes les seves fases: en la formulació i contextualització del tema, en la cerca d’informació, en la redacció, a l’hora de citar les fonts d’informació, etc

 

 

Treballs Acadèmics: Com fer presentacions en Word

Si has de presentar un treball i encara no coneixes les possibilitats que t’ofereix el programa un processador de textos, en aquest curs el pots aprendre i d’aquesta manera els teus treballs tindran millor resultat.

 

 

Aprenentatge per cercar, utilitzar i valorar les fonts d’informació

En aquest curs t’oferim orientacions i eines imprescindibles per aprendre a buscar tu mateix la informació que necessites al llarg de la teva vida acadèmica i professional.