Select Page

Técnicas de Estudio

Conèixer diferents tècniques d’estudi és important per als estudiants, ja que pot tenir un efecte positiu al seu aprenentatge i sobre els seus resultats acadèmics.

Programa
Dijous 14 de desembre

16:00 a 20:00 hores

ELS 4 PASSOS DE L’APRENENTATGE RÀPID I EFICAÇ
– Voluntat, preparació, hàbit i pràctica.
AMBICIÓ DE RESULTATS
– Autoestima
– Objectius
– Motivació
– Inquietud
– Treball i esforç
– Regularitat
LA PRESA D’ANOTACIONS
– Tècniques i consells útils per a prendre bones anotacions.
LA SESSIÓ D’ESTUDI
– I la importància de tot el context que envolta la sessió d’estudi: factors interns i factors ambientals.

Divendres 15 de desembre

16:00 a 20:00 hores

LA LECTURA
– Com llegir correctament un text i alguns consells que evitin una lectura lenta i confusa. Correcció de vicis.
ANALITZAR EL CONTINGUT DE L’ASSIGNATURA
SUBRATLLAT I RESUM
– Quan, quin i com subratllar, destacant les idees essencials d’un text i obtenir un resum òptim.
ALGUNS MÈTODES:
– Associació
– Síntesi
– Acrònims
– Repetició
APROFITAR LES NOVES TECNOLOGIES
– Aprofitar els beneficis que les noves tecnologies poden aportar al nostre estudi.

Dijous 21 de desembre

16:00 a 20:00 hores

MILLORAR LA CONCENTRACIÓ
– Com treure el màxim partit amb un grau de concentració òptim.
LA FATIGA MENTAL
– Factors que la provoquen. I com evitar-la i combatre-la.
L’ESTUDI DIFERENCIAT O PER MATÈRIES
– La importància de l’organització en l’estudi
ESTUDI GRUPAL O INDIVIDUAL
– La importància del treball en equip. I saber quan s’ha d’estudiar en solitud.
COM AFRONTAR UN EXAMEN EN CONDICIONS
– Organització prèvia a l’examen i alguns consells útils segons la tipologia de la prova, el contingut…

 

 

Crèdits:

0,5 ECTS (en tràmit)

Hores lectives:

12 hores

Idioma:

Castellà

Dates i horari:

dijous 14, divendres 15 i dijous 21 de desembre de 16:00 a 20:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

45€ alumnes UNED i 60€ per la resta

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Víctor Villalba. Professor-tutor de la Facultat d’Educació del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

A alumnes de la UNED

Objetius:

Un curs de tècniques d’estudi ha d’oferir la possibilitat de conèixer diferents tècniques d’estudi, millorar o corregir les tècniques adquirides, amb l’objectiu d’aprofitar de manera eficient el temps dedicat. També interioritzar un mètode d’estudi el més eficient possible que es converteixi en una pauta de treball eficaç per a la seva trajectòria acadèmica a la UNED.

Metodologia:

Classes teòriques i pràctiques


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
suportestudiant@barcelona.uned.es