Select Page
Estudis

Els requisits segons la teva titulació d’accés

Estudis

Els requisits segons la teva titulació d’accés

Inici » Estudis » Apunta’t a la UNED » Els requisits segons la teva titulació d’accés

EBAU (Selectivitat) (PAU)

Pots escollir qualsevol dels nostres graus. Per matricular-te, primer has de sol·licitar l’admissió a la UNED per després poder fer el trasllat d’expedient de selectivitat. Per realitzar aquest trasllat has d’adreçar-te a l’oficina del rectorat de la universitat on vas fer l’examen, presentar la carta d’admissió de la UNED i pagar unes taxes de trasllat. Només caldrà fer arribar el resguard d’haver abonat aquestes taxes (Consulta la documentació per a la matrícula)

Batxillerat

Pots accedir si tens el títol de Batxiller del Sistema Educatiu Espanyol amb anterioritat al curs 2016/2017 o, si l’has obtingut en el curs 2016/2017. Per matricular-te pots inscriure’t directament no cal adjuntar cap documentació acreditativa ja que la UNED pot consultar la Base de dades del Ministeri d’Educació i Formació Professional per verificar els títols oficials expedits a Espanya. (Consulta la documentació per a la matrícula)

També si tens el títol de Batxiller del Sistema Educatiu Espanyol obtingut en el curs 2016/2017, conforme al currículum del vigent Batxillerat definit per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, i haver superat la prova d’Avaluació de Batxillerat per a l’Accés a la universitat (EBAU). Per matricular-te, primer has de sol·licitar l’admissió a la UNED per després poder fer el trasllat d’expedient. Només caldrà fer arribar el resguard d’haver abonat les  taxes de trasllat. (Consulta la documentació per a la matrícula)

Un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) o un títol de FPII

Pots accedir a qualsevol Grau dintre la nostra oferta formativa.

Per matricular-te pots inscriure’t directament no cal adjuntar cap documentació acreditativa ja que la UNED pot consultar la Base de dades del Ministeri d’Educació i Formació Professional per verificar els títols oficials expedits a Espanya. (Consulta la documentació per a la matrícula)

Prova d'accés de més grans de 25 anys

Si tens la prova d’accés feta per la UNED pots matricular-te directament sense cap més tràmit al grau escollit.

Si tens la prova d’accés feta en una altra universitat pots matricular-te al grau que vulguis si la teva universitat et concedeix el trasllat del teu expedient. Per fer aquest tràmit has de sol·licitar l’admissió a la UNED i, amb la carta d’admissió, has d’adreçar-te a l’oficina del rectorat de la universitat on vas fer l’examen i pagar unes taxes de trasllat. Només caldrà fer arribar el justificant d’haver abonat les taxes de trasllat. (Consulta la documentació per a la matrícula)

Prova d'accés de més grans de 45 anys

Si tens la prova d’accés feta per la UNED pots matricular-te directament sense cap més tràmit al grau escollit. Un cop iniciat el grau, per canviar de titulació caldrà haver superat un mínim de 18 crèdits.

Si tens la prova d’accés feta en una altra universitat pots matricular-te al grau que vulguis si la teva universitat et concedeix el trasllat del teu expedient. Per fer aquest tràmit has de sol·licitar l’admissió a la UNED i, amb la carta d’admissió, has d’adreçar-te a l’oficina del rectorat de la universitat on vas fer l’examen i pagar unes taxes de trasllat. Només et caldrà el resguard d’haver abonat aquestes taxes. (Consulta la documentació per a la matrícula)

Amb l'accés de més grans de 40 anys

Si tens l’accés fet per la UNED pots matricular-te directament sense cap més tràmit al grau on t’han reconegut l’experiència professional i un cop començat el grau, si vols canviar de titulació has d’haver superat com a mínim 18 crèdits ECTS (Consulta la documentació per a la matrícula)

No tenen accés els estudiants que han superat en una altra universitat l’accés per a majors de 40 anys mitjançant acreditació d’experiència laboral o professional. Només podran accedir per circumstàncies extraordinàries i prèvia petició, adjuntant la conformitat de trasllat de la universitat d’origen.

Una carrera començada

Tan si vols continuar amb el mateix grau a la UNED o si vols canviar de grau, has de sol·licitar l’admissió per poder traslladar el teu expedient a la nostra universitat. Per realitzar aquest trasllat has d’adreçar-te a la secretaria de la facultat on estaves estudiant, presentar la carta d’admissió de la UNED i pagar unes taxes de trasllat. Només et caldrà el resguard d’haver abonat aquestes taxes. (Consulta la documentació per a la matrícula)

Els estudiants que vulguin traslladar el seu expedient des d’una altra universitat i hagin accedit per l’accés a majors de 40 o 45 anys han de consultar els requisits corresponents a cada un d’ells.

Una titulació finalitzada

Si ets graduat o llicenciat o diplomat o tens alguna enginyeria tècnica o superior, pots matricular-te a qualsevol Grau de la nostra oferta. Per matricular-te pots inscriure’t directament, no cal adjuntar cap documentació acreditativa ja que la UNED pot consultar la Base de dades del Ministeri d’Educació i Formació Professional per verificar els títols oficials expedits a Espanya. (Consulta la documentació per a la matrícula)

Credencial UE

Si tens la Credencial de la Unió Europea expedida per la UNED, no caldrà presentar cap documentació. (Consulta la documentació per a la matrícula)

Batxillerat estranger

Si tens el títol de Batxiller estranger homologat o equivalent pel Ministeri d’Educació, Cultura o Esport o per les conselleries de les Comunitats Autònomes, pots accedir a qualsevol Grau dintre la nostra oferta formativa.

Per matricular-te pots inscriure’t directament portant l’original de la credencial d’homologació a qualsevol oficina de registre, oficines de Correus, mitjançant el Servei de Registre electrònic per a les administracions Públiques. (Consulta la documentació per a la matrícula)

Un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) o un títol de FPII estranger

Si tens el títol de  Tècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny o Tècnic Esportiu Superior estranger has demanar la credencial d’accés que gestiona la UNED o credencial d’homologació , i podràs accedir a qualsevol Grau dintre la nostra oferta formativa.

Per matricular-te pots inscriure’t directament portant l’original de la credencial d’homologació a qualsevol oficina de registre, oficines de Correus, mitjançant el Servei de Registre electrònic per a les administracions Públiques. (Consulta la documentació per a la matrícula)

Reconeixement parcial d'estudis universitaris estrangers

Necessitaràs la resolució del reconeixement de crèdits de la UNED. (Mínim 30 crèdits reconeguts i només es podrà matricular en estudis de la mateixa branca de coneixement. Si es volen fer estudis de diferent branca s’ha de superar tota la Formació Bàsica)

Per matricular-te no cal adjuntar cap documentació perquè el reconeixement és de la UNED. (Consulta la documentació per a la matrícula)