Select Page
Serveis

Qui són els delegats del Centre?

Serveis

Qui són els delegats del Centre?

Inici » Serveis » Delegació d’alumnes » Qui són els delegats del Centre?

El Consell de Centre és l’òrgan de representació dels estudiants dels Centres Associats e Institucionals. Està integrat pel Delegat i Subdelegat de Centre i pels Delegats de secció de cada Facultat/Escola i del Curs d’Accés Directe al Centre.
El Delegat de Centre, ostentarà la representació de tots els estudiants matriculats en el Centre davant les autoritats del mateix i del Consorci o Junta Rectora.

Delegat de Centre:

Luis Gómez Ávila

delegat.alumnes.centre@barcelona.uned.es

Subdelegat de Centre:

José Antonio Giménez Sanz

subdelegat.alumnes.centre@barcelona.uned.es

Delegats/des de Facultats i Escoles:

Facultat de Ciències:

Luis Gómez Ávila

delegat.ciencies@barcelona.uned.es

Facultat de Dret:

Neus Cruz Garcia

delegat.dret@barcelona.uned.es

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials

Mireia Jurado García

delegat.industrials@barcelona.uned.es

Facultat d’Educació:

Luis Masanes Gilabert

delegat.educacio@barcelona.uned.es

Facultats sense Delegat/da:

Escola Tèc. Sup. d’Informàtica
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultat de Filologia
Facultat de Filosofia
Facultat de Geografia i Història
Facultat de Psicologia
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el correu del delegat de Centre:

delegat.alumnes.centre@barcelona.uned.es