Select Page
Qui som?

Formulari de queixes i suggeriments

Qui som?

Formulari de queixes i suggeriments

Inici » Qui som? » Transparència » Formulari de queixes i suggeriments

Només per a les queixes i els suggeriments relacionats amb la UNED Província de Barcelona

Dades d'identificació

Nom*:

Primer cognom*:

Segon cognom:

DNI:

Domicili:

Municipi:

Província:

Codi postal:

Relació amb la UNED Província Barcelona*:

Telèfon fixe:

Telèfon mòbil*:

Email*:

Formulari de*:

Marqui amb una X el que procedeixi. Si el seu motiu és una queixa, és obligatori adjuntar el DNI

Dades de la incidència

Centre on es va produir la incidencia*

Data i hora incidencia*

Data*:

Hora*:

Motiu de la queixa o suggeriment

Expliqui el motiu de la seva queixa o suggeriment*:

Procediment:

Pot fer arribar la queixa o suggeriment per una d'aquestes vies:

  • emplenar el formulari i clicar "enviar"
  • enviar un escrit a: suggerimentsiqueixes@barcelona.uned.es
  • entregar un full de queixes i suggeriments que us facilitarem a qualsevol punt d'atenció a l'usuari de les nostres seus

El centre donarà resposta a l'interessat en el termini de 10 dies hàbils, comptant des de la data de recepció de la queixa o el suggeriment.
En el cas de presentar una queixa és necessari adjuntar còpia del document d’identiat.

Clàusula de protecció de dades:

Als efectes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, el Consorci Universitari del Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona informa a l'interessat de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal anomenat «Queixes i Suggeriments». Les dades personals recollides en el present formulari, podran ser incorporats al citat fitxer titularitat del Consorci, la finalitat del qual és gestionar i atendre les queixes i suggeriments presentats. Aquestes dades s’eliminaran un cop finalitzat el curs acadèmic. Tot i així, l'interessat podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant carta certificada dirigida al Consorci, Avinguda de Rio de Janeiro, 56-58, 08016 Barcelona. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms, domicili i còpia del DNI a l'efecte de notificacions i petició concreta de la seva sol·licitud, Ref. “Dades personals queixes i suggeriments”.[recaptcha]