Select Page

Tècniques d’estudi

Conèixer diferents tècniques d’estudi és important per als estudiants, ja que pot tenir un efecte positiu al seu aprenentatge i sobre els seus resultats acadèmics.

Programa
Dimarts 12 de març

16:00 a 19:00 hores

PRESENTACIÓ INICIAL
• Com funcionarà la formació
• Coneixement dels participants (què estudien o volen estudiar, detecció de necessitats i dificultats, expectatives envers el curs)
• Activitat 1 i entrega

INTRO – ELS FACTORS DE L’ÈXIT ACADÈMIC
• Aptituds intel·lectuals – Activitat 2 i entrega
• Motivació i emoció – Activitat 3 i entrega
• Coneixements previs
• Tècniques i hàbits d’estudi

ELS 4 PASSOS DE L’APRENENTATGE RÀPID I EFICAÇ
• Voluntat, preparació, hàbit i pràctica.

Dimarts 19 de març

16:00 a 19:00 hores

LA PRESA D’APUNTS
• Recomanacions generals
• Valor pedagògic
• Recepció i recull
• Revisió i ampliació
• Activitat 4 primera part i entrega
• Activitat 4 segona part i entrega durant la setmana

LA SESSIÓ D’ESTUDI
• I la importància de tot el context que envolta la sessió d’estudi: factors interns i factors ambientals.
• Activitat 5 i entrega durant la setmana

LA LECTURA
• Com llegir correctament un text i alguns consells que evitin una lectura lenta i confusa. Correcció de vicis.
• Exercici pràctic (sense entrega)
• Velocitat lectora
• Activitat 6 i entrega durant la setmana (autoavaluació lectora)

DISTRACCIONS, ATENCIÓ I CONCENTRACIÓ
• Activitat inicial 7 i entrega
• Exercicis pràctics

Dimarts 2 d’abril

16:00 a 19:00 hores

TÈCNIQUES D’ESTUDI CONCRETES
• Prèvies: Analitzar el contingut de l’assignatura
• Activitat 8 i entrega
• Subratllat: quan, quin i com subratllar, destacant les idees essencials d’un text
• Resum: obtenir un resum òptim.
• Esquemes
• Quadres sinòptics
• Gràfics
• Mapes conceptuals
• Criteris d’elecció de la tècnica
• Activitat 9 i entrega durant la setmana

MEMÒRIA

ALGUNS MÈTODES:
• Associació
• Relacionar paraules amb imatges
• Síntesi
• Acrònims
• Acròstics
• Relat
• Analogia
• Relació noms i cares
• Palau de la Memòria
• Repetició
• Activitat 10 a classe i entrega

Dimarts 9 d’abril

16:00 a 19:00 hores

TIC I ESTUDI
• Aprofitar els beneficis que les noves tecnologies poden aportar al nostre estudi.
• Eines TIC
• Activitat 11 i entrega

SESSIÓ D’ESTUDI
• Espai
• Factors personals
• Activitat 12
• Seqüenciació

ORGANITZACIÓ
• Gestió del temps
• L’estudi diferenciat o per matèries
• Recomanacions
• Tutories
• Estudi grupal o individual
• Estudiar a la UNED
• Activitat 13

L’EXAMEN
• Organització prèvia a l’examen
• El dia abans
• El dia de l’examen
• Els exàmens a la UNED
• Activitat 14 i entrega – activitat final reflexiva

Crèdits:

0,5 ECTS

Hores lectives:

12 hores

Dates i horari:

dimarts 12, 19 de març 2 i 9 d’abril de 2024 de 16:00 a 19:00h

Inscripció:

45€ alumnes UNED i 60€ per la resta

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Laia Pinilla. Professora-tutora de la Facultat d’Educació del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

A alumnes de la UNED

Objetius:

Un curs de tècniques d’estudi ha d’oferir la possibilitat de conèixer diferents tècniques d’estudi, millorar o corregir les tècniques adquirides, amb l’objectiu d’aprofitar de manera eficient el temps dedicat. També interioritzar un mètode d’estudi el més eficient possible que es converteixi en una pauta de treball eficaç per a la seva trajectòria acadèmica a la UNED.

Metodologia:

Classes teòriques i pràctiques


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
suportestudiant@barcelona.uned.es