Select Page

 El segle XX és un segle especialment històric, que ha vingut anticipat per un segle XIX intens i que ha marcat un trepidant segle XXI. Diuen alguns historiadors que la Primera Guerra Mundial (o Gran Guerra) és un conflicte pertanyent al segle XIX, mentre que altres experts la cataloguen com la primera part d’una mateixa guerra mundial que es va allargar durant 30 anys i que va significar realment una guerra civil europea. Sigui com sigui, l’ombra del segle XIX al XX és allargada, i convé retrotreure’s a la base de molts dels mals d’aquesta centúria: els imperialismes. Aquests van provocar la Primera Guerra Mundial i continuen provocant a inicis del segle XXI les guerres que continuen. Entendre, per tant, com es va preparar la història del segle XX en l’avantsala que va ser bona part del segle XIX és l’objectiu d’aquest primer curs sobre la passada centúria. Ens centrarem principalment en Europa però no únicament, així que la visió occidental i la dimensió internacional seran presents en aquest curs en el qual repassarem la culminació de la Revolució Francesa amb les revolucions liberals, l’eclosió del moviment obrer que es va creuar en l’aparició de les ideologies del liberalisme econòmic i del marxisme, la caiguda de les monarquies absolutes i l’aparició dels primers règims democràtics, els imperialismes pròpiament, per a culminar amb la Gran Guerra de 1914 a 1918, amb les seves causes, desenvolupament i conseqüències.

PROGRAMA

1. Introducció al curs i al segle XIX. Les Revolucions liberals i l’ocàs de les monarquies absolutes.
2. Liberalisme i burgesia. Marxisme i proletariat.
3. Imperialismes a Europa i en el món.
4. Causes i esclat de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial.
5. Desenvolupament de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial.
6. Final i conseqüències de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial

Bibliografía

JONES, M.A., Historia de Estados Unidos (1607-1992), Ed. Cátedra, Madrid, 1996.
HOBSBAWM, Eric, La era del Capital (1848-1875), Ed. Crítica, Barcelona, 2011.
HOBSBAWM, Eric, La era del Imperio (1875-1914), Ed. Crítica, Barcelona, 2001.
PALMER, R., COLTON, J., Historia Contemporánea, Akal Textos, Madrid, 1980.

Dia i hores:

Dilluns: de 16:00 a 17:30hores

Hores lectives:

9 hores

Calendari:

setembre: 16 i 30
octubre: 7, 14, 21 i 28

Idioma:

Castellà

Modalitat virtual

Servei tècnic virtual: 93 606 56 92

Ponent:

Xavier Garí de Barbarà: Professor tutor de la UNED Sènior

Inscripcions:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra mena de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Tornar a activitats i cursos

Per a més informació al centre:

UNED Barcelona
Avinguda Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona
activitats@barcelona.uned.es