Select Page
Estudis

Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

 
Estudis

Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

 
Inici » Estudis » Accés a la Universitat » Prova d’accés per a majors de 25 anys

Si vols accedir a la universitat i no tens la titulació pots fer la prova per a majors de 25 anys. L’únic requisit és tenir els 25 anys o fer-los abans del 31 de desembre de l’any en que realitzes la prova.

Hi ha dues alternatives per superar la prova:
1. Matricular-te al curs d’accés per a majors de 25 anys amb preparació
2. Inscriure’t a la prova lliure directament sense curs de preparació

La diferència entre el curs i la prova lliure és la preparació i les oportunitats per superar l’accés.
Pel que fa al curs tens la opció de presentar-te a exàmens al gener/febrer per alliberar matèria. També tens la possibilitat de recuperar assignatures al setembre. I si no superes el global de curs al setembre et guarden la nota de la fase general o de l’específica pel curs següent.
A la prova lliure només tens la possibilitat de superar la prova al maig.

 

ESTRUCTURA DE LA PROVA

Fase general

Comentari de text
Llengua castellana
Llengua estrangera (a escollir entre: Anglès, Francès, Alemany, Italià i Portuguès)

Fase específica

La fase específica consta de 2 exercicis. L’estudiant ha d’escollir l’opció que correspongui amb els estudis de grau que vulgui cursar un cop superada la prova d’accés. La fase específica s’estructura en cinc branques de coneixement.

A. Arts i humanitats
B. Ciències
C. Ciències de la Salut
D.Ciències Socials i Jurídiques
E. Enginyeria i arquitectura

Cada un dels exercicis es puntuaran de 0 a 10. Tant fase general com la fase específica faran mitja amb tots els seus exàmens i després es fa mitja entre les dues fases (general i específica) sempre que l’estudiant arribi a la mitja de 4 punts a cada una de les fases.

A. Branca d’arts i humanitats

Grau que pertanyen a aquesta branca:

Grau en Llengua i literatura espanyoles
Grau en Estudis anglesos: llengua, literatura i cultura
Grau en Geografia i història
Grau en Història de l’art
Grau en Filosofia

Prova comuna:

Comentari de text

Llengua castellana

Llengua estrangera a escollir entre: Anglès, Francès, Alemany, Italià i Portuguès

Prova específica:

 

Aquesta opció té dos exercicis i l’estudiant ha d’escollir dues matèries d’entre la següent relació:

Filosofia
Geografia
Història de l’art
Història del món contemporani
Llengua i cultura llatina
Literatura
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Política i societat

B. Branca de Ciències

Grau que pertanyen a aquesta branca:

Grau en Física
Grau en Química
Grau en Matemàtiques
Grau en Ciències Ambientals

Prova comuna:

Comentari de text

Llengua castellana

Llengua estrangera a escollir entre: Anglès, Francès, Alemany, Italià i Portuguès

Prova específica:

Aquesta opció té dos exercicis i l’estudiant ha d’escollir obligatòriament Matemàtiques més una matèria més.

Matemàtiques
Biologia
Física
Química

C. Branca de Ciències de la Salut

Grau que pertany a aquesta branca:

Grau en Psicologia

Prova comuna:

Comentari de text

Llengua castellana

Llengua estrangera a escollir entre: Anglès, Francès, Alemany, Italià i Portuguès

Prova específica

Aquesta opció té dos exercicis i l’estudiant ha d’escollir obligatòriament Matemàtiques aplicades a les ciències socials o Matemàtiques més una matèria més.

Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Matemàtiques
Biologia
Química
Psicologia

D. Branca de ciències socials i jurídiques

Graus que pertanyen a aquesta branca:

Grau en Educació social
Grau en Pedagogia
Grau en Sociologia
Grau en Ciència política i de l’administració
Grau en Economia
Grau en Administració i direcció d’empreses
Grau en Turisme
Grau en Dret
Grau en Criminologia
Grau en Ciències jurídiques de les administracions públiques
Grau en Antropologia social i cultural
Grau en Treball social

Prova comuna:

  1. Comentari de text
  2. Llengua castellana
  3. Llengua estrangera a escollir entre: Anglès, Francès, Alemany, Italià i Portuguès

Prova específica:

Aquesta opció té dos exercicis i l’estudiant ha d’escollir obligatòriament Matemàtiques aplicades a les ciències socials o Matemàtiques més una matèria més.

Administració i direcció d’empreses
Educació
Política i societat
Nocions jurídiques bàsiques
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Matemàtiques
Filosofia
Història del món contemporani
Antropologia

E. Branca d’enginyeria i arquitectura

Graus que pertanyen a aquesta branca:

Grau en Enginyeria elèctrica
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Grau en Enginyeria mecànica
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials
Grau en Enginyeria en informàtica
Grau en Enginyeria de la tecnologia de la informació i la comunicació

Prova comuna:

Comentari de text

Llengua castellana

Llengua estrangera a escollir entre: Anglès, Francès, Alemany, Italià i Portuguès

Prova específica:

Aquesta opció té dos exercicis i l’estudiant ha d’escollir obligatòriament Matemàtiques més una matèria més.

Fonaments de la Informàtica
Fonaments de tecnologia
Matemàtiques
Administració i direcció d’empreses
Química

 

 

Consulta els horaris de tutories de les nostres seus