Select Page
estudis

 

Grau en Física

estudis

Grau en Física

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Física

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 60     60
Segon   60     60
Tercer    60     60
Quart   30 20 10 60
Total 60 150 20 10 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

61041013 Fonaments de física I Formació Bàsica 6
6104102- Anàlisi matemàtica I Formació Bàsica 6
61041036 Àlgebra Formació Bàsica 6
61041042 Química Formació Bàsica 6
61041059 Biologia Formació Bàsica 6

Segon semestre

61041065 Fonaments de física II Formació Bàsica 6
61041071 Anàlisi matemàtica II Formació Bàsica 6
61041088 Mètodes matemàtics I Formació Bàsica 6
61041094 Física computacional I Formació Bàsica 6
61041102 Tècniques experimentals I Formació Bàsica 6

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

61042018 Fonaments de física III Obligatòria 6
61042024 Mètodes matemàtics II Obligatòria 6
61042030 Electromagnetisme I Obligatòria 6
61042047 Física computacional II Obligatòria 6
61042107 Mecànica Obligatòria 6

Segon semestre

61042053 Mètodes matemàtics III Obligatòria 6
6104206- Vibracions i ones Obligatòria 6
61042076 Electromagnetisme II Obligatòria 6
61042082 Teoria de circuits i electrònica Obligatòria 6
61042099 Tècniques experimentals II Obligatòria 6

 

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

61043012 Mètodes matemàtics IV Obligatòria 6
61043029 Termodinàmica I Obligatòria 6
61043035 Física quàntica I Obligatòria 6
61043041 Òptica I Obligatòria 6
61043058 Mecànica teòrica Obligatòria 6

Segon semestre

61043064 Termodinàmica II Obligatòria 6
61043070 Física quàntica II Obligatòria 6
61043087 Òptica II Obligatòria 6
61043093 Electrodinàmica clàssica Obligatòria 6
61043101 Tècniques experimentals III Obligatòria 6

 

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anuals

61044017 Treball fi de grau Obligatòria 10

Primer semestre

61024084 Introducció a l’astronomia Optativa 5
6104403- Física nuclear i de partícules Obligatòria 6
61044046 Mecànica estadística Obligatòria 6
61044052 Física de fluids Obligatòria 6
61044075 Mecànica quàntica Optativa 5
61044081 Física matemàtica Optativa 5
61044106 Òptica avançada Optativa 5
61044129 Biofísica Optativa 5
71014081 Fonaments de control automàtic Optativa 6

Segon semestre

61044023 Física de l’estat sòlid Obligatòria 6
61044069 Tècniques experimentals IV Obligatòria 6
61044098 Sistemes dinàmics Optativa 5
61044112 Astrofísica general Optativa 5
61044135 Relativitat general Optativa 5
61044158 Readings on Physics Optativa 5
61044164 Propietats mecàniques dels materials Optativa 5
61902018 Meteorologia i climatologia Optativa 5
61903012 Energia i medi ambient Optativa 5