Select Page
estudis

 

Grau en Ciències Ambientals

 

estudis

 

Grau en Ciències Ambientals

 

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Ciències Ambientals

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 60     60
Segon   60     60
Tercer   60      60
Quart   15 35 10 60
Total 60 135 35 10 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

61011012 Geologia I Formació Bàsica 6
61011029 Biologia I Formació Bàsica 6
61011035 Matemàtiques I Formació Bàsica 6
61011041 Bases físiques del medi ambient Formació Bàsica 6
61011058 Medi ambient i societat Formació Bàsica 6

Segon semestre

61011064 Geologia II Formació Bàsica 6
61011070 Biologia II Formació Bàsica 6
61011087 Matemàtiques II Formació Bàsica 6
61011093 Bases químiques del medi ambient Formació Bàsica 6
61011101 Sistemes d’informació geogràfica Formació Bàsica 6

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

61012017 Estadística aplicada al medi ambient Obligatòria 5
61012023 Origen i control dels contaminants Obligatòria 5
6101203- Diversitat vegetal Obligatòria 5
61012046 Ecologia I Obligatòria 5
61012098 Administració i legislació ambiental Obligatòria 5
61012106 Contaminació per agents físics Obligatòria 5

Segon semestre

61012052 Ecologia II Obligatòria 5
61012069 Tècniques instrumentals Obligatòria 5
61012075 Economia ambiental Obligatòria 5
61012081 Diversitat animal Obligatòria 5
61012112 Bases de l’enginyeria ambiental Obligatòria 5
61902018 Meteorologia i climatologia Obligatòria 5

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

61013011 Avaluació de l’impacte ambiental I Obligatòria 5
6101307- Auditoria ambiental Obligatòria 5
61013086 Ordenació del territori I Obligatòria 5
61013092 Recursos geològics Obligatòria 5
61013100 Educació ambiental Obligatòria 5
61903029 Gestió i conservació d’aigües i sols Obligatòria 5

Segon semestre

61013028 Gestió i conservació de la flora i fauna Obligatòria 5
61013040 Riscs geològics Obligatòria 5
61013057 Contaminació atmosfèrica Obligatòria 5
61013063 Avaluació de l’impacte ambiental II Obligatòria 5
61903012 Energia i medi ambient Obligatòria 5
61903035 Reciclatge i tractament de residus Obligatòria 5

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anuals

61014016 Treball fi de grau Obligatòria 10

Primer semestre

61014039 Sensors químics i biosensors de contaminació ambiental Optativa 6
61014068 Representació del terreny i topografia Optativa 6
61014128 Impacte ambiental dels plàstics Optativa 6
61014134 Teledetecció i tractament digital del senyal Optativa 5
61014140 Entomologia aplicada Optativa 5
61014157 Gestió de projectes ambientals Obligatòria 5
61014163 Pràctiques en empresa Optativa 5
6101417- Models matemàtics en ciències ambientals Optativa 5
61014186 Canvi climàtic i canvi global Optativa 5
61014192 Toxicologia ambiental i salut pública Obligatòria 5
61034125 Radioquímica Optativa 5
61044129 Biofísica Optativa 5
67014129 Cartografia Optativa 5

Segon semestre

61014022 Modelització i simulació de sistemes ambientals Optativa 6
61014074 Tècniques d’investigació social per a estudis medi ambientals Optativa 6
61014080 Economia i estratègia medi ambiental Optativa 5
61014097 Dret penal ambiental Optativa 5
61014105 Geografia d’Espanya i els seus paisatges Optativa 5
61014111 Ordenació del territori II Optativa 5
61904017 Riscs medi ambientals en la indústria Obligatòria 5
63023060 Desenvolupament sostenible. Les seves implicacions educatives Optativa 5
67014253 Paisatge, patrimoni i turisme Optativa 5
68014031 Energia eòlica Optativa 5
68044121 Fabricació sostenible Optativa 5