Select Page
estudis

 

 

 

Grau en Criminologia

estudis

 

Grau en Criminologia

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Criminologia

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 54 6     60
Segon 24 36     60
Tercer    60     60
Quart   24 30 6 60
Total 78 126 30 6 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anual

66041012 Tècniques d’investigació social aplicades a la criminologia Formació Bàsica 9
66041064 Fonaments del sistema de responsabilitat penal Formació Bàsica 9

Primer semestre

66041029 Introducció a la teoria del dret Formació Bàsica 6
66041041 Història del delicte i del càstig en l’edat contemporània Formació Bàsica 6
66041070 Introducció a la criminologia Obligatòria 6
69011017 Introducció a la sociologia Formació Bàsica 6

Segon semestre

66041035 Introducció a la psicologia Formació Bàsica 6
66041058 Ciència política Formació Bàsica 6
66041087 Estat constitucional Formació Bàsica 6

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anual

66023066 Dret penal II Formació Bàsica
9
66042081 Estadística social Formació Bàsica 9

Primer semestre

66042017 Introducció a les polítiques públiques Obligatòria 6
66042046 Teoria criminològica Obligatòria 6
66042052 Psicopatologia forense Obligatòria 6
66042069 Estructura social Obligatòria 6

Segon semestre

66042023 Dret penitenciari Obligatòria 6
6604203- Delinqüència i vulnerabilitat social Obligatòria 6
66042075 Psicologia social Formació Bàsica 6

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

66043011 Polítiques de seguretat i prevenció del delicte Obligatòria 6
6604307- Polítiques socials Obligatòria 6
66043086 Programes de prevenció i tractament de la delinqüència Obligatòria 6
66043092 Sistema de justícia penal Obligatòria 6
66043100 Psicologia de l’adolescència i de la joventut Obligatòria 6

Segon semestre

66043028 Delinqüència juvenil Obligatòria 6
66043034 Mediació i medis alternatius de resolució de conflictes Obligatòria 6
66043040 Patrons i processos delictius Obligatòria 6
66043057 Política criminal Obligatòria 6
66043063 Victimologia Obligatòria 6

 

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

66044045 Conductes delictiva i addictiva Optativa 6
66044051 Psicobiologia forense Optativa 6
66044068 Processos de desenvolupament en la conducta de l’agressor i la seva víctima Optativa 6
66044111 Delinqüència del coll blanc Optativa 6
66044128 Història del dret penitenciari Optativa 6
66044134 Dret Penal Internacional Optativa 6
66044163 English for criminology Obligatòria 6
6604417- Criminalística Obligatòria 6
66044186 Criminalitat i seguretat informàtica Obligatòria 6
66044192 Droga, narcotràfic i seguretat global Optativa 6
66044200 Territori i delinqüència Optativa 6
6604423- Diversitat social, delictes i drets Optativa 6

Segon semestre

66044016 Violència en diferents col·lectius Optativa 6
66044022 Psicologia jurídica Optativa 6
66044039 Extremisme, radicalització i terrorisme Optativa 6
66044074 Organitzacions internacionals i lluita contra el crim Optativa 6
66044080 Moviments migratoris i  delinqüència Optativa 6
66044097 Medecina legal i forense Optativa 6
66044105 Criminalitat femenina Optativa 6
66044140 Treball fi de grau Obligatòria 6
66044157 Pràcticum del grau en criminologia Pràctiques 6
66044217 Terrorisme i relacions internacionals Optativa
6
6644223 Joventut i societat Optativa 6
66044246 El gènere del delicte  Optativa 6
66044252 Globalització i conflicte social Optativa 6