Select Page
estudis

 

Grau en Economia

estudis

Grau en Economia

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Economia

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 48 12     60
Segon 12 48     60
Tercer    60     60
Quart   38 18 6 60
Total 60 120 42 6 240

 

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

6501101- Introducció a la microeconomia Obligatòria 6
65011026 Matemàtiques per a l’economia: càlcul Formació Bàsica 6
65011032 Fonaments de comptabilitat Formació Bàsica 6
65011049 Història econòmica mundial Formació Bàsica 6
65901010 Introducció a l’economia de l’empresa Formació Bàsica 6

Segon semestre

65011055 Introducció a l’estadística Formació Bàsica 6
65011061 Fonaments de la Unió Europea Formació Bàsica 6
65011078 Història econòmica d’Espanya Formació Bàsica 6
65011084 Matemàtiques per a l’economia: àlgebra Formació Bàsica 6
65901027 Introducció a la macroeconomia Obligatòria 6

 

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

65012014 Microeconomia: consum Obligatòria 6
65012066 Matemàtiques avançades per a l’economia Obligatòria 6
65012072 Economia de l’empresa: inversió i finançament Formació Bàsica 6
65012103 Teoria del pressupost i de la despesa pública Obligatòria 6
65902015 Economia mundial Obligatòria 6

Segon semestre

65012037 Teoria dels ingressos públics Obligatòria 6
65012043 Organismes econòmics internacionals Obligatòria 6
6501205- Probabilitat. Models probabilístics Obligatòria 6
65012095 Macroeconomia: demanda agregada Obligatòria 6
6501211- Introducció al dret Formació Bàsica 6

 

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

65013019 Microeconomia: producció i mercats Obligatòria 6
65013025 Introducció a l’econometria Obligatòria 6
65023035 Política econòmica: objectius i instruments Obligatòria 6
6501309- Economia internacional Obligatòria 6
65013108 Inferència estadística Obligatòria 6

Segon semestre

65013048 Macroeconomia: oferta agregada Obligatòria 6
65013054 Estructura econòmica d’Espanya Obligatòria 6
65013060 Polítiques econòmiques públiques Obligatòria 6
65013077 Sistema financer Obligatòria 6
65013083 Econometria Obligatòria 6

 

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

65014042 Pressupost i despesa pública a Espanya Obligatòria 6
65014036 Història del pensament econòmic Obligatòria 6
65014125 Política econòmica espanyola i comparada Obligatòria 6
65014131 Macroeconomia avançada Obligatòria 6
65014148 Microeconomia avançada Obligatòria 6
69904034 Anglès professional o acadèmic Optativa 6

Segon semestre

65014013 Treball fi de grau Obligatòria 6
65014059 Economia oberta Optativa 6
65014065 Sociologia aplicada Optativa 6
65014071 Mecanismes financers de la Unió Europea Optativa 6
65014088 Anàlisi de conjuntura econòmica Optativa 6
65014094 Mètodes economètrics avançats per a l’economia Optativa 6
65014102 Teoria del diner i la banca Optativa 6
65014119 Sistema tributari espanyol Obligatòria 6
65024098 Comptabilitat europea: estudi de casos Optativa
6
65024106 Finançament Internacional de l’empresa Optativa 6
65024112 Valoració d’empreses  Optativa 6
65024129 Jocs d’empresa Optativa 6
65024135 Direcció de recursos humans Optativa
6
65024141 Estratègia mediambiental i desenvolupament sostenible: estudi de casos Optativa 6
65034122 Règim fiscal de l’empresa turística Optativa 6
65034139 Història econòmica empresarial Optativa 6
65034145 Anàlisi de l’oferta turística Optativa 6
65034151 Pràctiques de comunicació en anglès Optativa 6
65034168 Aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial Optativa 6
65034174 Turisme cultural i de negoci Optativa 6
65904014 Pràctiques Optativa 12
69904028 English for social scientists Optativa 6