Select Page
ESTUDIS

Grau en Llengua i Literatura Espanyola

 
ESTUDIS

Grau en Llengua i Literatura Espanyola

 

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Llengua i Literatura Espanyola

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 60       60
Segon   60     60
Tercer   50
10
  60
Quart   30 20 10 60
Total 60 140 30 10 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

64011030 Llengua estrangera I: Alemany Formació Bàsica 6
64011047 Llengua moderna I: Llengua estrangera: Francès Formació Bàsica 6
64011053 Llengua moderna I: Llengua estrangera: Anglès Formació Bàsica 6
6401106- Llengua moderna I: Llengua estrangera: Italià Formació Bàsica 6
64011076 Llengua moderna I: Llengua cooficial: Català Formació Bàsica 6
64011082 Llengua moderna I: Llengua cooficial: Gallec Formació Bàsica 6
64011099 Llengua moderna I: Llengua cooficial: Basc Formació Bàsica 6
64011159 Literatura espanyola medieval Formació Bàsica
6
64011165 Literatura espanyola del renaixement Formació Bàsica 6
64901019 El llenguatge humà Formació Bàsica 6
64901025 Comunicació oral i escrita en llengua espanyola I Formació Bàsica 6

Segon semestre

64011107 Introducció a la teoria literària Formació Bàsica 6
64011136 Teoria lingüística. Mètodes, eines i paradigmes Formació Bàsica 6
64011171 Literatura espanyola del barroc Formació Bàsica 6
64011188 Estilística i mètrica espanyoles Formació Bàsica 6
64901048 Comunicació oral i escrita en llengua espanyola II Formació Bàsica 6

SEGON CURS

 

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

64012029 Fonètica i fonologia de la llengua espanyola Obligatòria 5
64012041 Llengua moderna II. Llengua estrangera: Alemany Obligatòria 5
64012058 Llengua moderna II. Llengua estrangera: Francès Obligatòria 5
64012064 Llengua moderna II. Llengua estrangera: Anglès Obligatòria  
64012070 Llengua moderna II. Llengua estrangera: Italià Obligatòria 5
64012087 Llengua moderna II. Llengua cooficial: Català Obligatòria  
64012093 Llengua moderna II. Llengua cooficial: Gallec Obligatòria 5
64012101 Llengua moderna II. Llengua cooficial: Basc Obligatòria  
64012124 Morfologia de la llengua espanyola Obligatòria 5
64012199 Textos literaris de l’edat mitjana Obligatòria 5
64013017 Literatura espanyola dels segles XVIII i XIX Obligatòria 5
641303- Literatura espanyola del segle XX: fins 1939 Obligatòria 5

Segon semestre

64012118 Literatura hispanoamericana: segles XVI-XIX Obligatòria 5
64012130 Sintaxis de la llengua espanyola I Obligatòria 5
64012153 Introducció a la història de la llengua espanyola Obligatòria 5
64012176 Llatí per hispanistes Obligatòria 5
6401227 Textos literaris del segle d’or Obligatòria 5
64013075 Literatura espanyola dels segles XXi XXI: des de 1939 Obligatòria 5

 

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

64013023 Sintaxis de la llengua espanyola II Obligatòria 5
64013046 Fonètica i fonologia històriques Obligatòria 5
64013052 Teories literàries del segle XX Obligatòria 5
64013098 Literatura hispanoamericana contemporània Obligatòria 5
64013112 Textos literaris moderns Obligatòria 5

Segon semestre

6401216- Teatre espanyol: des dels orígens fins el segle XVII Obligatòria 5
64013069 Semàntica de la llengua espanyola Obligatòria 5
64013081 L’espanyol a l’Europa romànica Obligatòria 5
64013106 Variació i varietat de la llengua espanyola Obligatòria 5
64013129 Textos literaris contemporanis Obligatòria 5

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anuals

64014034 Treball fi de grau Obligatòria 10

Primer semestre

64014028 Teatre espanyol: segles XVIII-XXI Obligatòria 5
64014040 L’espanyol a Amèrica, variació i varietat Obligatòria 5
64014063 Pragmàtica i comunicació intercultural Obligatòria 5

Segon semestre

64014011 Aspectes discursius i textuals de la comunicació lingüística en espanyol Obligatòria 5
6401407- Els discursos de l’art contemporani Obligatòria 5
64014086 Literatura espanyola i gènere Obligatòria 5

OPTATIVES

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

64010013 El llatí a Hispania: del llatí clàssic al llatí tardà Optativa 5
64010042 Imatge literària de la història d’Espanya Optativa 5
64010059 Art i poder en l’edat moderna Optativa 5
64019020 Lingüística aplicada Optativa 5
64019066 Sociolingüística de la llengua espanyola Optativa 5
64019095 Lingüística clínica Optativa 5
64019103 Cultura grecollatina Optativa 5

Segon semestre

64019014 Literatura espanyola, teatre i cinema Optativa 5
64010036 Filosofia del llenguatge Optativa 5
64019014 Literatura espanyola, teatre i cinema Optativa 5
64019043 Morfosintaxis històrica Optativa 5
64019072- Ensenyament de l’espanyol com segona llengua i com llengua estrangera Optativa 5
64019089 Història del llibre i de la impremta Optativa 5
6401911- L’activitat lexicogràfica: teoria i pràctica Optativa 5
64019126 Retòrica Optativa 5
67013124 Paleografia i diplomàtica Optativa 5