Select Page
Estudis

Grau en Matemàtiques

Estudis

Grau en Matemàtiques

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Matemàtiques

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 54 6     60
Segon  12 48     60
Tercer    60     60
Quart   45 15 60
Total 66 114 45 15 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

61021016 Àlgebra lineal I Formació Bàsica 6
61021022 Funcions d’una variable I Formació Bàsica 6
61021039 Llenguatge matemàtic, conjunts i números Formació Bàsica 6
61021045 Estadística bàsica Formació Bàsica 6
61021051 Matemàtica discreta Formació Bàsica 6

Segon semestre

61021068 Àlgebra lineal II Formació Bàsica 6
61021074 Funcions d’una variable II Formació Bàsica 6
61021080 Funcions de vàries variables I Obligatòria 6
61021097 Física Formació Bàsica 6
61021105 Geometria bàsica Formació Bàsica 6

 

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

61022010 Geometries lineals Obligatòria 6
61022027 Funcions de vàries variables II Obligatòria 6
61022033 Càlcul de probabilitats I Obligatòria 6
61042047 Estructures algebraiques Obligatòria 6
61022056 Eines informàtiques per a matemàtiques Obligatòria 6

Segon semestre

61022062 Programació lineal i sencera Formació Bàsica
6
61022079 Variable complexa Obligatòria 6
61022085 Anàlisi numèrica matricial i interpolació Obligatòria 6
61022091 Àlgebra Obligatòria 6
6102210- Llenguatges de programació Formació Bàsica
6

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

61023015 Topologia Obligatòria 6
61023021 Introducció a les equacions diferencials Obligatòria 6
61023038 Càlcul de probabilitats II Obligatòria 6
61023044 Introducció als espais d’Hilbert Obligatòria 6
61023050 Camps i formes Obligatòria 6

Segon semestre

61023067 Geometria diferencial de revolts i superfícies Obligatòria 6
61023073 Anàlisi de Fourier i equacions en derivades parcials Obligatòria 6
6102308- Resolució numèrica d’equacions Obligatòria 6
61023096 Modelització Obligatòria 6
61023104 Inferència estadística Obligatòria 6

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anuals

61024167 Treball fi de grau Obligatòria 15

Primer semestre

6102401- Integral de Lebesgue Optativa 5
61024032 Ampliació de variable complexa Optativa 5
61024049 Geometria diferencial Optativa 5
61024055 Processos estocàstics Optativa 5
61024078 Teoria de la decisió Optativa 5
61024084 Introducció a l’astronomia Optativa 5
61024115 Models de regressió Optativa 5
61024121 Teoria de jocs Optativa 5
61024173 Anàlisi multi-variant Optativa 5
61044081 Física matemàtica Optativa 5

Segon semestre

61024026 Espais normats Optativa 5
61024061 Models estocàstics Optativa 5
61024090 Ampliació de topologia Optativa 5
61024109 Història de les matemàtiques Optativa 5
61024138 Teoria de mostres Optativa 5
61024150 Anglès científic Optativa 5
61044098 Sistemes dinàmics Optativa 5
61044112 Astrofísica general Optativa 5