Select Page
Estudis

 

Grau en Pedagogia

estudis

Grau en Pedagogia

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Pedagogia

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 60     60
Segon 60     60
Tercer    60     60
Quart   30 24 6 60
Total 60 150 24 6 240

 

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

63901017 Psicologia del desenvolupament Formació Bàsica 6
63901023 Comunicació i educació Formació Bàsica 6
6390103- Societat del coneixement, tecnologia i educació Formació Bàsica 6
63901046 Drets humans i educació Formació Bàsica 6
63901075 Història de l’educació Formació Bàsica 6

Segon semestre

63901052 Estadística aplicada a l’educació Formació Bàsica 6
63901069 Teoria de l’educació Formació Bàsica 6
63901081 Pedagogia diferencial Formació Bàsica 6
63901098 Bases de l’aprenentatge i educació Formació Bàsica 6
63901106 Didàctica general Formació Bàsica 6

 

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

63022014 Pedagogia de la socialització Obligatòria 6
63022020 Diagnòstic pedagògic Obligatòria 6
63022043 Història de l’educació espanyola Obligatòria 6
6302205- Tècniques i instruments per a la recollida d’informació Obligatòria 6
63022103- Pràctiques professionals I Obligatòria 6

Segon semestre

63022066 Educació permanent Obligatòria 6
63022072 Orientació i intervenció psicopedagògica Obligatòria 6
63022089 Mitjans, recursos didàctics i tecnologia educativa Obligatòria 6
63022095 Mètodes i disseny d’investigació en educació Obligatòria 6
63023054 Pràctiques professionals II Obligatòria 6

 

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

63023019 Filosofia de l’educació Obligatòria 6
63023025 Política i legislació educativa Obligatòria 6
63023031 Organització i gestió de centres educatius Obligatòria 6
63023048 Acció tutorial Obligatòria 6
63023108 Pràctiques professionals III Obligatòria 6

Segon semestre

63023060 Desenvolupament sostenible. Les seves implicacions educatives Obligatòria 6
63023077 Educació comparada Obligatòria 6
63023083 Avaluació dels aprenentatges i de les competències dels estudiants Obligatòria 6
6302309- Diagnòstic i orientació de persones amb necessitats educatives especials Obligatòria 6
63024042 Pràctiques professionals IV Obligatòria 6

 

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

63014121 Social justice and education Optativa 6
63014167 Educació, economia i desenvolupament Optativa 6
63022037 Diseny, desenvolupamnt i innovació del currículum Obligatòria 6
63024036 Avaluació de centres i professors Obligatòria 6
63024065 Pràctiques professionals V Obligatòria 6
63024088 Avaluació de polítiques i sistemes educatius Optativa 6
63024094 Educació intercultural Optativa 6
63024102 Orientació professional i personal Optativa 6
63024119 Direcció i supervisió de centres de formació Optativa 6
63024160 Internacional education: politics and policies Optativa 6

Segon semestre

63024013 Treball fi de grau Obligatòria 6
6302402- Formació i actualització de la funció pedagògica Obligatòria 6
63024059 Avaluació de programes Obligatòria 6
63024071 Educació a distància Optativa 6
63024125 Diagnòstic i educació dels més capaços Optativa 6
63024131 Formació de formadors en l’empresa i les organitzacions Optativa 6
63024148 Elaboració de planes i programes de formació del professorat en  idàctiques específiques Optativa 6
63024154 Assessment and education of emotional intelligence Optativa 6
63014173 Schools for all Optativa 6