Select Page
estudis

Grau en Treball Social

estudis

Grau en Treball Social

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Treball Social

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 30 30     60
Segon 30 30     60
Tercer    60     60
Quart   29 25 6 60
Total 60 149 25 6 240

 

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

66031019 Introducció als serveis socials Obligatòria 5
66031031 Fonaments de treball social Obligatòria 5
66031048 Dret civil: persona i patrimoni Obligatòria 5
66031054 Estat constitucional Formació Bàsica 6
66031077 Orígens i desenvolupament del treball social Obligatòria 5
66031108 Estat i sistemes de benestar social Obligatòria 5

Segon semestre

66031025 Sociologia general Formació Bàsica 6
66031060 Mètodes i tècniques d’investigació I Formació Bàsica 6
66031083 Dret civil: família Formació Bàsica 6
6603109- Psicologia del desenvolupament Formació Bàsica 6
66031114 Teoria del treball social amb grups Obligatòria 5

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

66032013 Treball social amb casos Obligatòria 5
6603202- Dret administratiu Obligatòria 5
66032036 Sistema públic de serveis socials Obligatòria 5
66032042 Dret del treball Obligatòria 5
66032102 Antropologia Formació Bàsica 6
69901024 Història política i social contemporània d’Espanya Formació Bàsica 6

Segon semestre

66032059 Política social Obligatòria 5
66032065 Dret dels serveis públics socials Obligatòria 5
66032071 Psicologia social Formació Bàsica 6
66032088 Mètodes i tècniques d’investigació II Formació Bàsica 6
66032094 Processos psicològics bàsics Formació Bàsica 6

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

66033018 Planificació i avaluació dels serveis socials Obligatòria 5
66033024 Psicologia comunitària Obligatòria 5
66033030 Treball social amb famílies Obligatòria 5
66033047 Salut pública, dependència i treball social Obligatòria 5
66033107 Economia: fonaments microeconòmics Obligatòria 5
66903028 Immigració i estrangeria: drets dels estrangers Obligatòria 5

Segon semestre

66033053 Models de treball social amb grups Obligatòria 5
6603306- Serveis socials i dependència Obligatòria 5
66033076 Estructura social Obligatòria 5
66033099 Tècniques de diagnòstic, intervenció i avaluació social Obligatòria 5
66033113 Economia: fonaments macroeconòmics Obligatòria 5
6603312- Treball social amb comunitats Obligatòria 5

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Anual

66034035 Pràctiques externes Obligatòria 19

Primer semestre

62014099 Psicobiologia de la drogoaddicció Optativa 6
63013021 Mediació i orientació familiar Optativa 6
64011047 Llengua moderna I. Llengua estrangera: Francès Optativa 6
66034012 Treball social en perspectiva comparada Obligatòria 5
66034058 La protecció internacional dels drets humans Optativa 5
66034093 Drets econòmics i socials Optativa 5
66034101 Llibertats públiques Optativa 5
66034118 Treball social i drogues Optativa 5
66034124 Ètica Optativa 5
66034147 Treball social i persones amb especial vulnerabilitat Optativa 5
66034182 Alteracions del desenvolupament  Optativa  6
6902411- Sociologia de les migracions Optativa 6
69904034 Anglès professional i acadèmic Optativa 6
70024077 Antropologia urbana Optativa 5

Segon semestre

63012056 Animació sociocultural Optativa 6
66034029 Tercer sector i intervenció social Obligatòria 5
66034041 Treball fi de grau Obligatòria 6
66034064 Treball social i persones amb discapacitat Optativa 5
66034070 Cooperació al desenvolupament Optativa 5
66034087 Dret i minories Optativa 5
66034130 Economia i gestió d’ONGs Optativa 5
66034153 Polítiques d’inclusió social europees Optativa 5
6603416- Fonaments de drets humans en el treball social Optativa 5
66034176 Pobresa i exclusió social Optativa
6
69904011 Sociologia del gènere Optativa 6

CURS D’ADAPTACIÓ AL GRAU PER ALS DIPLOMATS EN TREBALL SOCIAL  DE LA UNED

Els diplomats en Treball Social per la UNED per obtenir el Grau han de cursar 41 crèdits de entre la següent oferta:

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

66033030 Treball social amb famílies Obligatòria 5
66903028 Immigració i estrangeria: Dret dels estrangers (*) Obligatòria 5
66034012 Treball social en perspectiva comparada Obligatòria 5
66034147 Treball social i persones amb especial vulnerabilitat Optativa 5

Segon semestre

66032065 Dret dels serveis públics socials Obligatòria 5
6603306- Serveis socials i dependència Obligatòria 5
66033099 Tècniques de diagnòstic, intervenció i avaluació social Obligatòria 5
66034029 Tercer sector i intervenció social Obligatòria 5
66034041 Treball fi de grau Obligatòria 6

* Els estudiants que ja han cursat aquesta assignatura com a optativa en el pla d’estudis de la diplomatura, hauran de cursar en el seu lloc l’assignatura de Treball Social i persones amb especial vulnerabilitat per a completar els 41 crèdits necessaris per a accedir a la titulació de Grau

CURS D’ADAPTACIÓ AL GRAU PER ALS DIPLOMATS EN TREBALL SOCIAL

Els diplomats en altres universitats de Treball Social,  per obtenir el Grau han de cursar un total de 60 crèdits,  41 crèdits obligatoris i 19 crèdits optatius la següent oferta:

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

66033030 Treball social amb famílies Obligatòria 5
66903028 Immigració i estrangeria: Dret dels estrangers (*) Obligatòria 5
66033018 Planificació i avaluació dels serveis socials Obligatòria 5

Segon semestre

66032065 Dret dels serveis públics socials Obligatòria 5
6603306- Serveis socials i dependència Obligatòria 5
66033099 Tècniques de diagnòstic, intervenció i avaluació social Obligatòria 5
66034029 Tercer sector i intervenció social Obligatòria 5
66034041 Treball fi de grau Obligatòria 6

 

Optativas

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

62014099 Psicobiologia de la drogoaddicció Optativa 6
63013021 Mediació i orientació familiar Optativa 6
64011047 Llengua moderna I. Llengua estrangera: Francès Optativa 6
66032036 Sistema públic de serveis socials Optativa 5
66034012 Treball social en perspectiva comparada Optativa 5
66034058 La protecció internacional dels drets humans Optativa 5
66034093 Drets econòmics i socials Optativa 5
66034058 La protecció internacional dels drets humans Optativa 5
66034093 Drets econòmics i socials Optativa 5
66034101 Llibertats públiques Optativa 5
66034118 Treball social i drogues Optativa 5
66034124 Ètica Optativa 5
66034147 Treball social i persones amb especial vulnerabilitat  Optativa  5
66034182 Alteracions del desenvolupament Optativa 6
6902411- Sociologia de les migracions Optativa 6
69904034 Anglès professional i acadèmic Optativa 6
70024077 Antropologia urbana Optativa 5

Segon semestre

63012056 Animació sociocultural Optativa 6
66034064 Treball social i persones amb discapacitat Optativa 5
66034070 Cooperació al desenvolupament Optativa 5
66034087 Dret i minories Optativa 5
66034130 Economia i gestió d’ONGs Optativa 5
66034153 Polítiques d’inclusió social europees Optativa 5
6603416- Fonaments de drets humans en el treball social Optativa 5
66034176 Pobresa i exclusió social Optativa
6
69904011 Sociologia del gènere Optativa 6