Select Page
Estudis

Grau en Turisme

estudis

Grau en Turisme

Inici » Estudis » Estudis Oficials » Graus » Grau en Turisme

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

CURS FORMACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIES OPTATIVES TREBALL FI DE GRAU TOTAL
Primer 60     60
Segon 60     60
Tercer    60     60
Quart   36 18 6 60
Total 60 156 18 6 240

PRIMER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

65031017 Geografia dels recursos turístics Formació Bàsica 6
65031023 Fonaments matemàtics de les ciències socials Formació Bàsica 6
6503103- Introducció a la economia de l’empresa Formació Bàsica 6
65031046 Introducció a l’economia per a turisme Formació Bàsica 6
65031052 Introducció al màrqueting turístic Formació Bàsica 6

Segon semestre

65031069 Introducció a l’estadística Formació Bàsica 6
65031075 Comptabilitat bàsica Formació Bàsica 6
65031081 Gestió financera Formació Bàsica 6
65031098 Introducció a l’economia Internacional del turisme Formació Bàsica 6
65031106 Anglès per a fins professionals Formació Bàsica 6

SEGON CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

65032011 Geografia turística mundial Obligatòria 6
65032028 Dret administratiu i legislació del turisme Obligatòria 6
65032034 Comptabilitat financera Obligatòria 6
65032040 Sociologia del turisme i de l’oci Obligatòria 6
65032057 Anglès I per a turisme Obligatòria 6

Segon semestre

65032063 Estadística aplicada al turisme Obligatòria 6
6503207- Anàlisi econòmic del turisme Obligatòria 6
65032086 Planificació i direcció de l’empresa turística Obligatòria 6
65032092 Direcció de les operacions en allotjament i restauració Obligatòria 6
65032100 Anglès II per a turisme Obligatòria 6

TERCER CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

65033016 Dret mercantil Obligatòria 6
65033022 Patrimoni històric artístic Obligatòria 6
65033039 Comptabilitat de costos per a l’empresa turística Obligatòria 6
65033045 Informàtica aplicada a la gestió turística Obligatòria 6
65033051 Comportament organitzatiu i recursos humans Obligatòria 6

Segon semestre

65033068 Segona llengua I: Alemany Obligatòria 6
65033074 Segona llengua I: Francès Obligatòria 6
65033080 Segona llengua I: Grec actual Obligatòria 6
65023093 Segona llengua I: Italià Obligatòria 6
65033105 Tècniques de predicció turística Obligatòria 6
65033111 Comunicació i distribució de productes turístics i de l’oci Obligatòria 6
65033128 Estructura econòmica dels mercats turístics Obligatòria 6
65033134 Demanda de turisme: microfonaments Obligatòria 6

QUART CURS

CODI NOM CARÀCTER CRÈDITS

Primer semestre

65034027 Béns i patrimoni cultural Obligatòria 6
65034033 Investigació social del turisme Obligatòria 6
6503404- Segona llengua II: Alemany Obligatòria 6
65034056 Segona llengua II: Francès Obligatòria 6
65034062 Segona llengua II: Grec actual Obligatòria 6
65034079 Segona llengua II: Italià Obligatòria 6
65034085 Inversió i finançament Obligatòria 6
65034091 Política econòmica turística Obligatòria 6

Segon semestre

65014059 Economia oberta Optativa 6
65014065 Sociologia aplicada Optativa 6
65014071 Mecanismes financers de la Unió Europea Optativa 6
65014088 Anàlisi de conjuntura econòmica Optativa 6
65014094 Mètodes economètrics avançats per a l’economia Optativa 6
65014102 Teoria del diner i la banca Optativa 6
65034116 Pràctiques Optativa 12
65024098 Comptabilitat europea: estudi de casos Optativa
6
65024106 Finançament Internacional de l’empresa Optativa 6
65024112 Valoració d’empreses Optativa 6
65024129 Jocs d’empresa Optativa 6
65024135 Direcció de recursos humans Optativa
6
65024141 Estratègia mediambiental i desenvolupament sostenible: estudi de casos Optativa 6
65034010 Treball fi de grau Obligatòria 6
6503410- Comportament del consumidor Obligatòria 6
65034122 Règim fiscal de l’empresa turística Optativa 6
65034139 Història econòmica empresarial Optativa 6
65034145 Anàlisi de l’oferta turística Optativa 6
65034151 Pràctiques de comunicació en anglès Optativa 6
65034168 Aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial Optativa 6
65034174 Turisme cultural i de negoci Optativa 6