Select Page
Pedagogia de la Mort a l’etapa d’Educació Infantil 0-6

Pedagogia de la Mort a l’etapa d’Educació Infantil 0-6

Pedagogia de la Mort a l’etapa d’Educació Infantil 0-6

La mort és part indissociable de la vida i una qüestió tan natural com tabú a la nostra societat. Més enllà de la finitud de la vida biològica i l’existència, entenem la mort com quelcom més ampli, vinculat a la pèrdua, al canvi, a la transició de la persona, les cultures i la societat. La Pedagogia de la Mort és un enfocament educatiu que es preveu transversal i que pretén la normalització i naturalització de la pèrdua i el dol, contribuint al desenvolupament de l’infant i a l’assoliment de competències emocionals. Què és la mort? Què és la Pedagogia de la Mort? Com l’apliquem a l’escola? Què ens aporta? Donarem resposta a aquestes preguntes i obtindrem eines i recursos per a la pràctica educativa.

Objectius:

 • Analitzar els conceptes vinculats a la mort i el dol.
 • Conèixer què és la Pedagogia de la Mort i els seus enfocaments.
 • Reconèixer situacions de la pròpia pràctica educativa a l’etapa 0-6 en les quals la Pedagogia de la Mort té cabuda o s’aplica.
 • Conèixer diferents estratègies i recursos per a l’aplicació de la Pedagogia de la Mort a l’escola 0-6.
 • Reflexionar envers l’acompanyament del dol a infants, famílies i en si de l’equip.

A qui va adreçat:

Estudiants o professionals de l’educació Infantil, educació social, monitors i monitores de lleure, famílies i qualsevol persona interessada en el tema.

Metodologia:

Presencial al nostre centre de Barcelona o en diferit, mitjançant l’enviament de la gravació de les sessions als estudiants.

PROGRAMA
 1. Conceptes. Pedagogia de la Mort i el Dol. Les morts.
 2. Enfocament evolutiu, preventiu i pal·liatiu de la Pedagogia de la Mort.
 3. El dol en els diferents etapes de la vida.
 4. Situacions de dol a l’escola bressol i 3-6. Infants, famílies, equip.
 5. Aplicació de la Pedagogia de la Mort al 0-3 i 3-6 des de l’enfocament evolutiu i preventiu. Tot allò que fem i no en som conscients. Tot allò que podríem fer conscientment.
 6. Acompanyament del dol. Infants, famílies i equip. Qüestions a tenir en compte.
 7. Experiències compartides envers la mort i el dol (transversal)

Idioma:

Català

Hores lectives:

5 hores

Dies i hora:

Dimarts de 17:30 a 20:00 hores

18 i  25 d’abril de 2023

Lloc:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona

 

Ponent:

Laia Pinilla és TEI, pedagoga (col. 2075) i màster en Psicopedagogia. Treballa en la coordinació tècnica de serveis educatius destinats a petita infància i famílies, principalment, en l’etapa 0-3, i com a tutora del centre associat de la UNED Sant Boi d’assignatures de grau de Pedagogia i Educació Social. Assessora de lactància i criança a Lactamater i La Cirereta. Secretària i assessora pedagògica a VibrAcccions, associació cultural i socioeducativa.
Autora del bloc Cosetes de no res, relacionat amb l’àmbit pedagògic i de la criança. Des de la primavera del 2020, forma part de la Xarxa d’Experts del Col·legi de Pedagogia en l’àmbit de petita infància i família.

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Per a més informació:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Agua, energía y alimentación, 3 elementos básicos unidos por el Desarrollo Sostenible.

Agua, energía y alimentación, 3 elementos básicos unidos por el Desarrollo Sostenible.

Agua, energía y alimentación, 3 elementos básicos unidos por el Desarrollo Sostenible.

Saps quan posar la rentadora? Què saps de l’or blau? És necessari apagar les llums de casa? Què comprar en el súper per a elaborar un menú més sostenible? … aquests són alguns dels nous desafiaments de sostenibilitat del segle XXI.

Si vols estalviar en les teves factures de llum i aigua, si et preocupa el medi ambient i l’impacte de les teves accions diàries en la naturalesa, si et preguntes si els teus hàbits diaris són sostenibles, Anna Méndez t’ho explicarà tot en els dilluns de sostenibilitat de la UNED. L’ Anna també està creant contingut setmanalment sobre sostenibilitat en les nostres xarxes, segueix-la mitjançant l’etiqueta #sostenibilitatambAnnaMendez

Cuida l’aigua, no malbaratis energia i alimenta’t de manera sostenible, el planeta i la teva butxaca t’ho agrairan!!

Objectius:

Parlarem sobre el problema de l’aigua i la situació de sequera que estem vivint; entrarem en les nostres llars per a veure com podem reduir les emissions de CO₂ i reduir el preu de la nostra factura de la llum i l’aigua; ens posarem el barret de xef i dissenyarem dietes més responsables i sostenibles.

Proposem explorar el món de la Sostenibilita d’una manera més lúdica, pràctica i diferent, amb temàtiques de màxima actualitat i reflexionant sobre les accions que podem dur a terme.

A qui va adreçat:

A tota mena de públic interessat per l’impacte de les nostres accions diàries en el clima, en el medi ambient i sensibles amb la seva economia domèstica. No es requereixen coneixements previs.

PROGRAMA

El nexe aigua-energia-aliments, la tríada de la Sostenibilitat.
AIGUA, ENERGIA i ALIMENTACIÓ, 3 elements bàsics units pel Desenvolupament Sostenible.

1. AIGUA:
L’aigua, l’element més important del planeta.
Objectius de Desenvolupament Sostenible i Aigua.
Rentadora, rentavaixelles, dutxa… l’aigua en el nostre dia a dia.
Saps com reduir el consum d’aigua en la teva llar?.
L’Aigua i la sequera: algunes reflexions Puc fer alguna cosa?.

2. ENERGIA:
L’energia, segon pilar dels ODS.
Saps en quin horari és millor utilitzar alguns electrodomèstics?
La pràctica d’apagar les llums redueix la teva factura de llum.
Transport públic vs cotxe particular, alguns dilemes avui.
Principals tips per a una vida i una casa més eco-friendly.

3. ALIMENTACIÓ i altres béns
Obrir els ulls cap a una dieta més sostenible: els millors aliments.
Sabies que per a produir un filet de carn es necessiten 7000 litres d’Aigua i es generen prop de 2Kg de CO₂? .Vegem quanta aigua es necessita per a produir els aliments i quines emissions generen.
Les etiquetes dels productes: alimentació, detergents, roba…

Idioma:

Castellà

Hores lectives:

4.5 hores

Dies i hora:

Dilluns de 17:00 a 18:30 hores

17 i 24 d’abril i 8 de maig de 2023

Modalitat:

Virtual

 

Ponent:

Anna Méndez Galcerà tutora-professora dels Graus de Turisme, ADE i Economía a la Uned Barcelona. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB, titulada en ESG i RSC per la Uned i Certificació ESG EFPA 2022

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Per a més informació:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Taller d’anàlisi i interpretació de dades (Estadística)

Taller d’anàlisi i interpretació de dades (Estadística)

Taller d’anàlisi i interpretació de dades (Estadística)

 
L’era de la informació en què vivim requereix que sapiguem tractar dades. Els professionals dels més diversos àmbits necessiten llegir correctament aquestes dades, analitzar-los i treure conclusions d’ells. Com més gran sigui l’habilitat amb aquestes tasques major serà la nostra capacitat d’analitzar la realitat i, per tant, prendre decisions el més correctes possibles.
Programa
Dimecres 12 d’abril

17:00 a 20:00 hores

– Lectura de dades
– Resum i síntesi
– Visualització

Dijous 13 d’abril

17:00 a 20:00 hores

– Tècniques d’anàlisi
– Interpretació
– Conclusions

Hores lectives:

6 hores

Data:

dimecres 12 i dijous 13 d’abril

Horari:

17:00-20:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

18€

Devolució de l’import de la inscripció:
– S’efectuarà únicament si se sol·licita amb almenys 3 dies hàbils d’antelació al dia de començament de l’activitat, i sempre justificada per causes de malaltia o incompatibilitat laboral sobrevinguda, per al que l’alumne haurà de presentar la documentació que així ho acrediti.
– Una vegada començat el curs no es realitzaran devolucions.
– Es podrà anul·lar un curs sí concorren condicions excepcionals relacionades amb aspectes docents o d’infraestructura econòmica i material que impedeixin la seva correcta celebració. En tal cas, l’alumne tindrà un termini de 3 mesos des de la data de cancel·lació, per a sol·licitar la devolució de l’import de la matrícula.

Ponent:

Ernest Pons. Professor-tutor d’Estadística del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Tots els estudiants dels primers cursos de grau. No es requereixen coneixements previs concrets.

Objectius:

El taller té com a objectiu desenvolupar habilitats parar llegir, resumir, analitzar i treure conclusions d’informació disponible en forma de dades numèriques. Aquestes habilitats seran després de molta utilitat en les assignatures d’estadística dels diferents graus.

Metodologia:

Cadascuna de les sessions s’organitza en forma de taller, a partir d’un cas pràctic. I cadascun d’aquests casos es refereix a una situació real, que té com a punt de partida una notícia publicada recentment en algun mitjà de comunicació. Els estudiants treballaran sobre aquests casos pràctics en grups reduïts (3-4), utilitzant un ordinador i una guia de treball específicament preparada per al taller.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
suportestudiant@barcelona.uned.es

Fonaments de biologia per a psicòlegs

Fonaments de biologia per a psicòlegs

Fonaments de biologia per a psicòlegs

 

El curs és una introducció als fonaments de Biologia que seran necessaris per a que un estudiant del grau de Psicologia pugui realitzar un seguiment correcte de les assignatures de l’àrea de Psicobiologia, fonamentalment l’assignatura de Fonaments de Psicobiologia.

Consta de dues parts:

1a part: 

TEMA 1. La Psicobiologia.
TEMA 2. L’Evolució.
TEMA 3. Organització general del sistema nerviós.

2a part: 

TEMA 1. Sistema Nerviós Central: Organització anatomofuncional.
TEMA 2. Filogènia del Sistema Nerviós.

Programa
1ª part: Divendres 31 de març

17:00 a 20:00 hores

TEMA 1. La Psicobiologia.
TEMA 2. L’Evolució.
TEMA 3. Organització general del sistema nerviós.

2ª part: Divendres 28 d’abril

17:00 a 20:00 hores

TEMA 1. Sistema Nerviós Central: Organització anatomofuncional.
TEMA 2. Filogènia del Sistema Nerviós.
 

 

Hores lectives:

1ª part : 3 hores
2ª part : 3 hores

Data:

1ª part : divendres 31 de març
2ª part : divendres 28 d’abril

Horari:

17:00-20:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

– 1 part (1ª o 2ª): 9€
– 2 parts (1ª i 2ª): 18€

Devolució de l’import de la inscripció:
– S’efectuarà únicament si se sol·licita amb almenys 3 dies hàbils d’antelació al dia de començament de l’activitat, i sempre justificada per causes de malaltia o incompatibilitat laboral sobrevinguda, per al que l’alumne haurà de presentar la documentació que així ho acrediti.

– Una vegada començat el curs no es realitzaran devolucions.
– Es podrà anul·lar un curs sí concorren condicions excepcionals relacionades amb aspectes docents o d’infraestructura econòmica i material que impedeixin la seva correcta celebració. En tal cas, l’alumne tindrà un termini de 3 mesos des de la data de cancel·lació, per a sol·licitar la devolució de l’import de la matrícula.

Ponent:

Javier Vázquez Correa. Professor-tutor de la Facultat de Psicologia del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Estudiants de primers cursos de Psicologia.

Objetius:

L’objectiu del curs és proporcionar una introducció als coneixements vertebrals de Biologia necessaris per cursar les assignatures de l’àrea de Psicobiologia del Grau en Psicologia i fomentar el seu aprenentatge mitjançant els recursos proporcionats durant el curs.

Metodologia:

Es realitzaran exposicions magistrals dels continguts que conformen el temari del curs amb el suport de diferents recursos multimèdia (vídeos, animacions, etc.).


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
suportestudiant@barcelona.uned.es

Tècniques d’Estudi

Tècniques d’Estudi

Tècniques d’estudi

Corregeix i millora les teves tècniques d’estudi!! – Millora el teu rendiment!! – Aprofita de forma òptima el temps d’estudi!!

 
Una bona tècnica d’estudi és fonamental, ja que determinarà el teu aprenentatge i resultats acadèmics.

En interioritzar un mètode d’estudi adequat, establiràs una pauta de treball eficaç a tota la teva trajectòria acadèmica a la UNED.

Programa
Divendres 17 de març

16:00 a 20:00 hores

ELS 4 PASSOS DE L’APRENENTATGE RÀPID I EFICAÇ: Voluntat, preparació, hàbit i pràctica.

AMBICIÓ DE RESULTATS: Autoestima, Objectius, Motivació, Inquietud, Treball i esforç, Regularitat

LA PRESA D’ANOTACIONS: Tècniques i consells útils per a prendre bones anotacions.

LA SESSIÓ D’ESTUDI: I la importància de tot el context que embolica la sessió d’estudi: factors interns i factors ambientals.

Dimarts 21 de març

16:00 a 20:00 hores

LA LECTURA: Com llegir correctament un text i alguns consells que evitessin una lectura lenta i confusa. Correcció de vicis.

ANALITZAR EL CONTINGUT DE L’ASSIGNATURA

SUBRATLLAT I RESUM: Quan, que i com subratllar, destacant les idees essencials d’un text i obtenir un resum òptim.

ALGUNS MÈTODES: Associació, Síntesi, Acrònims, Repetició

APROFITAR LES NOVES TECNOLOGIES: Aprofitar els beneficis que les noves tecnologies poden aportar al nostre estudi.

Divendres 31 de març

16:00 a 20:00 hores

MILLORAR LA CONCENTRACIÓ: Com treure el màxim partit amb un grau de concentració òptim.

LA FATIGA MENTAL: Factors que la provoquen. I com evitar-la i combatre-la.

L’ESTUDI DIFERENCIAT O PER MATÈRIES: La importància de l’organització en l’estudi

ESTUDI GRUPAL O INDIVIDUAL: La importància del treball en equip. I saber quan s’ha d’estudiar en solitud.

COM AFRONTAR UN EXAMEN EN CONDICIONS: Organització prèvia a l’examen i alguns consells útils segons la tipologia de la prova, el contingut…

Crèdits:

0,5 ECTS (en tràmit)

Hores lectives:

12 hores

Dates i horari:

divendres 17, dimarts 21 i divendres 31 de març de 16:00 a 20:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

A qui va adreçat:

Principalment a alumnes de la UNED

Objetius:

Un curs de tècniques d’estudi ha d’oferir la possibilitat de millorar i corregir les tècniques adquirides, amb l’objectiu bàsic d’aprofitar de forma òptima el temps dedicat. A més, l’alumne ha de ser conscient que interioritzar un mètode d’estudi adequat establirà una pauta de treball eficaç e tota la seva trajectòria acadèmica en la UNED

Metodologia:

Classes teòriques i pràctiques

Ponent:

Laia Pinilla. Professora-tutora de la Facultat d’Educació del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

35€ alumnes UNED i 50€ per la resta

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
suportestudiant@barcelona.uned.es