Select Page
El dominio de la palabra escrita: Estrategias para la mejora de la escritura académica

El dominio de la palabra escrita: Estrategias para la mejora de la escritura académica

El domini de la paraula escrita:
Estratègies per a la millora de l’escriptura acadèmica

En els estudis universitaris són freqüents els exercicis de reflexió, comentari i anàlisi en les diferents disciplines. Per això, ser capaços de redactar textos acadèmics de manera reeixida suposa la clau per a ser competents a l’hora de desenvolupar els continguts.
La forma acaba sent el vehicle de transmissió de tals conceptes. Per això, és important dominar bé l’escriptura acadèmica amb la finalitat d’expressar les idees de manera clara, lògica i convincent.
En perfeccionar les habilitats d’escriptura acadèmica, l’estudiantat guanyarà confiança en la seva capacitat per a comunicar idees complexes de manera efectiva.

Amb aquest curs, ordenar idees i aclarir conceptes per a respondre un exercici acadèmic deixarà de ser una tasca àrdua.

“El contingut crea la forma, però és la forma la que eleva el contingut”.

Programa
Dimecres 22 de novembre

18:00 a 20:00 hores

Fonaments de l’escriptura acadèmica

   • Planificació del text
   • Tipologies de textos acadèmics
   • Gèneres textuals i seqüències textuals bàsiques
   • La norma culta
Dimecres 29 de novembre

18:00 a 20:00 hores

L’organització d’idees: Millora de la coherència i cohesió

   • Producció i organització d’idees.
   • De l’oració al paràgraf (coherència)
   • Els connectors i la cohesió
Dimecres 13 de desembre

18:00 a 20:00 hores

Gramàtica normativa, puntuació i revisió

   • Regles gramaticals avançades en l’àmbit morfosintàctic.
   • Qüestions de lèxic
   • Signes de puntuació: importància i ús
   • Tècniques d’edició i revisió de textos acadèmics
Dimecres 20 de desembre

18:00 a 19:30 hores

Creativitat en l’escriptura acadèmica i comunicació efectiva

   • Tècniques per a la creativitat en textos acadèmics.
   • Estratègies per a comunicar-se de manera efectiva
   • Posada en pràctica de conceptes del curs.

 

 

Idioma:

Castellà

Hores lectives:

7,5 hores

Dates i horari:

dimecres 22, 29 de novembre i 13 de desembre de 18:00 a 20:00h
dimecres 20 de desembre de 18:00 a 19:30h

Assistència:

En línia, plataforma TEAMS.

L’enllaç s’enviarà al correu electrònic indicat en la inscripció. Per canviar el correu electrònic una vegada realitzada la inscripció cal accedir a https://extension.uned.es/ identificar-se i accedir a “El meu espai > Les meves dades”

Inscripció:

30€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Xavier Fernández. Professor tutor Facultat Filologia UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

El curs va dirigit a aquells estudiants universitaris que, procedents de diverses disciplines, volen millorar i perfeccionar les seves habilitats d’expressió escrita, amb la finalitat d’obtenir un millor rendiment acadèmic i sobresortir en les activitats lliurades.
Especialment, està pensat per a aquells que han estat allunyats de l’àmbit acadèmic per un temps, però que senten la necessitat d’actualitzar i revisar la seva escriptura.

Objetius:

L’objectiu primordial és que els participants desenvolupin habilitats específiques per a la millora de l’expressió escrita en l’àmbit acadèmic, concretament:

 • Millorar la claredat i coherència de les idees i dels textos.
 • Organitzar el contingut dels textos de manera lògica i estructurada.
 • Perfeccionar les qüestions normatives en l’àmbit morfosintàctic, lèxic i signes de puntuació.
 • Practicar l’edició i revisió d’un text per a millorar la qualitat d’un escrit.
 • Promoure una comunicació acadèmica efectiva, millorant l’escriptura formal.
 • Fomentar la creativitat i *orignalidad en l’àmbit acadèmic, permetent a l’estudiant donar la seva pròpia visió en l’escriptura formal.

Metodologia:

S’aplicarà una metodologia combinada, basada en l’exposició dels conceptes clau, a través de classes teòriques interactives, i en la retroalimentació a partir de la redacció i revisió de fragments o textos de l’àmbit acadèmic.
S’inclouran exercicis pràctics amb la finalitat de millorar cadascuna de les destreses i detectar les mancances i errors de l’estudiantat, a partir de comentaris personalitzats.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
suportestudiant@barcelona.uned.es