Select Page
Los conceptos fundamentales del pensamiento de Marx y sus herencias

Los conceptos fundamentales del pensamiento de Marx y sus herencias

Los conceptos fundamentales del pensamiento de Marx y sus herencias
A través d’una anàlisi de les obres més importants de Marx i d’altres autors fonamentals dins de la tradició marxista, el curs es proposa de portar a la llum unes qüestions fonamentals que continuen representant el punt de suport de la nostra societat i que llavors, per la seva actual vigència, es tornen imprescindibles per a entendre el món d’avui.

Objectius:

Els objectius principals del curs són dos. D’una banda, focalitzar l’atenció sobre els puntuals diagnòstics oferts per Marx respecte a les societats capitalistes; per l’altre, analitzar la vigència que els mateixos conceptes d’alienació, propietat privada i visió materialista de la història continuen tenint encara avui dia.

A qui va adreçat:

El curs va dirigit a totes les persones que estiguin interessades en els arguments. No es requereix cap coneixement previ.

PROGRAMA
  1. Més enllà d’Hegel i Feurbach: el concepte d’alienació en els Manuscrits econòmics i filosòfics del 1844.
  2. Materialisme històric i praxi política entre La ideologia alemanya i el Manifest Comunista.
  3. La teoria del valor en l’obra de la maduresa: el cor del Capital.

Idioma:

Castellà

Hores lectives:

6 hores

Dies i hora:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

25 d’abril, 2 i 9 de maig de 2023

Modalitat:

Virtual

 

Ponent:

Leonardo Franceschini Tesi de màster sobre la relació entre Marx i Hegel. Doctor en filosofia política amb esment internacional per la UPF de Barcelona. Docent en UNED, UNMSM de Lima i ECUPL de Shanghái.

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Per a més informació:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Introducción a la Protección de Datos Personales y Ciberseguridad

Introducción a la Protección de Datos Personales y Ciberseguridad

Introducción a la Protección de Datos Personales y Ciberseguridad

En l’actualitat rebem innombrables emails, trucades i cartes amb publicitat sense preguntar-nos per què els rebem i com han arribat les nostres dades a aquestes companyies.
Utilitzem internet no sols en els nostres centres de treball, també ho fem en les nostres llars amb els assistents virtuals, pc, tauletes i dispositius mòbils, però no verifiquem les mesures de seguretat i confidencialitat d’aquests dispositius.
No aplicar les mesures bàsiques de seguretat és com deixar la nostra casa amb la porta oberta.
Per aquest motiu, en el present curs/taller oferirem una experiència téorica pràctica que permeti a l’estudiant introduir-se en la cultura de la seguretat i privacitat per evitar fraus i saber com recuperar el control de les nostres dades personals.

Objectius:

1. Analitzar el sistema de protecció de dades personals vigents a Espayna i Europa
2. Conèixer quins són i com exercir els nostres drets a la protecció de dades personals.
3. Identificar les amenaces i atacs més usuals en el món en línia.
4. Recuperar el control de les nostres dades personals.
5. Adquirir un enfocament teòric i practic en les matèries revisades.

PROGRAMA

26 d’abril (Richard Aguilar)

• Introducción al Sistema Europeo de Protección de Datos personales, principios y normativa
• Registro de actividades del tratamiento
• Ejercicio de Derechos de acceso, rectificacion, oposición, supresión,
• Especial desarrollo al Derecho al Olvido digital

Taller: Ejercicio de Derechos

03 de maig (Raúl Roca)

• Introducción a la Ciberseguridad
• Identificación de activos
• Las amenazas y los ataques más usuales (phishing, smishing, malware, etc)
• Estándares y controles de seguridad
• Las pruebas/test de los controles de seguridad

10 de maig (Richard Aguilar)

• Medidas de Seguridad
• el Delegado de Protección de Datos
• Brechas de Seguridad
• Régimen Sancionador
Taller: Caso práctico gestión de brecha de seguridad

Idioma:

Castellà

Modalitat virtual

Hores lectives:

6 hores

Dia i hora:

Dimecres de 18 a 20 hores

Calendari:

26 abril, 3 i 10 de maig

A qui va adreçat:

Estudiants de dret i altres disciplines, professionals i  públic en general.

Ponents:

Dr. Richard Aguilar Díaz, Abogado y Delegado de Protección de Datos
Dr. Raúl Roca Cánovas, Ingeniero y Profesor asociado en Ciberseguridad

Preu del curs:

Matrícula: 30€                Alumnes UNED: 25€

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Sessions pràctiques de Matemàtiques

Sessions pràctiques de Matemàtiques

Sessions pràctiques de Matemàtiques

Resolució d’exercicis de diferents disciplines de Matemàtiques, útils per als diferents graus de Ciències, Enginyeries i alguns graus de Ciències Socials en el seu primer curs.

Consta de tres Tallers:

– Taller d’Àlgebra

– Taller de Càlcul

– Taller d’Equacions Diferencials

Pots matricular-te en un, dos o en els tres tallers.

Programa TALLER D'EQUACIONS DIFERENCIALS - Matrícula oberta
Divendres 28 d’abril

16:00 a 19:30 hores

– Equacions diferencials de primer ordre
– Equacions diferencials lineals

Programa TALLER D'ÀLDEBRA
Dimecres 12 d’abril

16:00 a 19:30 hores

– Operacions amb matrius
– Determinants
– Resolució de sistemes d’equacions lineals
– Vectors

Programa TALLER DE CÀLCUL
Divendres 21 d’abril

16:00 a 19:30 hores

– Límits
– Continuïtat
– Derivades
– Integrals

Hores lectives:

3 hores cada Taller

Data:

dimecres 12, divendres 21 i 28 d’abril

Horari:

16:00-19:30h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

9€ cada taller

Devolució de l’import de la inscripció:
– S’efectuarà únicament si se sol·licita amb almenys 3 dies hàbils d’antelació al dia de començament de l’activitat, i sempre justificada per causes de malaltia o incompatibilitat laboral sobrevinguda, per al que l’alumne haurà de presentar la documentació que així ho acrediti.
– Una vegada començat el curs no es realitzaran devolucions.
– Es podrà anul·lar un curs sí concorren condicions excepcionals relacionades amb aspectes docents o d’infraestructura econòmica i material que impedeixin la seva correcta celebració. En tal cas, l’alumne tindrà un termini de 3 mesos des de la data de cancel·lació, per a sol·licitar la devolució de l’import de la matrícula.

Ponent:

Anna Samà i Sergi Riera. Professors-tutors de la Facultat de Ciències del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Estudiants dels Graus d’Enginyeria, Ciències, Ade i Economia i del Curs d’Accés (àrees de Ciències, Enginyeria i Empresarials).

Metodologia:

Es proposaran una sèrie d’exercicis relacionats amb els temes detallats en cada sessió. Es formaran grups d’estudiants per a la discussió de la resolució dels exercicis. Els tutors donaran suport a aquesta resolució.

Titulació requerida:

És imprescindible conèixer els conceptes teòrics relacionats amb la sessió i estar familiaritzats amb la resolució d’aquests exercicis.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
suportestudiant@barcelona.uned.es

Conferència: Modernes i en guerra. Dones artistes entre la Segona República i l’exili

Conferència: Modernes i en guerra. Dones artistes entre la Segona República i l’exili

Conferència:Modernes i en guerra.
Dones artistes entre la Segona República i l’exili

La dècada de 1930 és una època plena d’avenços i retrocessos de la situació de les dones a Espanya. Com es manifesta la situació política del país a través de l’obra de les dones artistes del moment? Farem un petit recorregut artístic partint de la modernitat de la Segona República i arribant a les dones que continuen treballant des de l’exili. I ho farem de la mà de Maruja Mallo, Manuela Ballester, Lola Anglada, Maria Freser o Ángeles Santos.

Idioma:

Català

Dia i hora:

Dijous 20 d’abril a les 17:00 hores

Lloc:

UNED Cornellà

Centre Cultural García Nieto

Mossèn Andreu, 15 3ªplanta

08940 – Cornellà de Llobregat

A qui va adreçat:

A tot l’alumnat de la UNED Sènior i de qualsevol persona que estigui interessada pel tema, no cal coneixements previs.

Ponent:

Vanessa Martín Nicolás,Coordinadora UNED Sant Boi. Professora de la UNED Sènior de Cornellà i Sant Boi

Inscripcions:

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural García Nieto. Mossén Andreu, 15 3ªplanta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es

Com explicar contes. El conte com a eina educativa

Com explicar contes. El conte com a eina educativa

Com explicar contes. El conte com a eina educativa

Curs eminentment pràctic per a l’aprenentatge de la narració de contes i l’ús de petites cançons i jocs de falda als espais educatius amb infants (i adults…). A partir de reflexionar i conèixer el valor educatiu del conte i de la narració oral, es treballaran les tècniques per escollir contes, narrar i explicar els contes, tant llegits com interpretats de forma creativa (fent servir elements com ninots, titelles i altres, ambientació de l’espai, interacció i participació de l’infant…). Paral·lelament és una formació que serveix per treballar l’expressió en públic (presentacions, portar reunions, etc…). Es treballarà la recerca de recursos i la interpretació creativa . El poder de la narració oral com a eina educativa, de contacte emocional i de iniciació i promoció de la lectura i la creativitat en l’infant. També s’abordarà la utilitat amb adults.

Objectius:

  • Reflexionar sobre el valor educatiu del conte i de la narració oral.
  • Desenvolupar competències comunicatives amb l’infant.
  • Explorar metodologies interactives i creatives a l’aula i a l’espai educatiu.
  • Aprendre tècniques d’expressió i narració oral i de parlar en públic.
  • Aprendre a explicar contes als infants.

A qui va adreçat:

A l’alumnat d’educació infantil, educació social i pedagogia. Però també a tots aquells que vulguin introduir-se en la narració oral. No calen coneixements previs.

PROGRAMA

Sessió 1: El conte i la narració oral. El poder de la paraula. El valor educatiu del conte. Tècniques de narració oral. El/la narradora. Els oients. Jo puc explicar contes?
Veurem la història del conte i treballarem les tècniques per explicar-los i per expressar-nos en públic, a partir de veure exemples i trencar el gel.

Sessió 2: Pràctica narrativa; toca practicar. Diverses formes d’explicar contes. Dinàmiques de narració. Contes per infants i contes per adults: tipus, utilitats…. Ambient i posta en escena.
Toca posar fil a l’agulla i veure formes d’explicar contes i de seleccionar les narracions i com posar-les en escena atenent al nostre auditori.

Sessió 3: Jugar amb els contes: jocs i dinàmiques basades en els contes. Eines per jugar amb els contes i recursos.
No només els contes es poden explicar sinó que es poden crear de forma conjunta i podem jugar amb la paraula; explorarem diversos recursos.

Idioma:

Català predominant / Castellà

Hores lectives:

6 hores

Dies i hora:

Divendres de 18:00 a 20:00 hores

28 d’abril i 5 i 12 de maig de 2023

Lloc:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona

 

Ponent:

Fermín Rodríguez Venegas
Psicopedagog i Doctor en Educació i Societat. Tutor a Educació Infantil i Educació Social.

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Per a més informació:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Presentació del llibre: La vellesa Realitat menystinguda, actiu emergent

Presentació del llibre: La vellesa Realitat menystinguda, actiu emergent

Presentació del llibre: La vellesa Realitat menystinguda, actiu emergent

La pedagoga i activista Carme Carrió ens visitarà el  dimarts 9 de maig per parlar-nos del llibre que acaba de publicar,  ” La Vellesa,  realitat menystinguda, actiu emergent”. I ho farà acompanyada de la Maria Jesús Comellas, professora emèrita de la UAB i una de les analistes més lúcides sobre el què representa l’envelliment, com el vivim i com el percep la nostra societat.
La situació viscuda durant la pandèmia i , de manera molt especial,  com la van haver de viure les persones grans és el punt de partida de la reflexió que fa l’autora sobre què vol dir fer-se gran i encara més, per plantejar que,  “s’ha de poder experimentar l’envelliment amb alegria i serenitat; en definitiva, aprendre a ser gran.”

Presentació del llibre:

El País dels altres (Angle Editorial)

De l’autora:

Carme Carrió, en presència de l’autora i amb la participació de M. Jesús Comellas, professora emèrita de la UAB

Data:

Dimarts 9 de  maig de 2023
de 18:00 a 20:00 hores

Idioma:

Català

Lloc:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona

Conductora de l’activitat:

Mercè Novellón

Espai on es realitza:

Aules 1-2

Aquesta activitat (gratuïta) requereix inscripció prèvia:

Inscriu-te

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Sortida: Barcelona medieval i moderna

Sortida: Barcelona medieval i moderna

Sortida: Barcelona medieval i moderna

 

Recorregut pel centre de Barcelona que ens permetrà comentar arquitectura i escultura medieval, moderna i contemporània.

Responsable de l’activitat:

Anabel López

Tutora de les assignatures d’Historia de l’Art de la Baixa Edat Mitjana i Història de l’Art Modern (Barroc) del Grau d’Història de l’Art del Centre de la UNED a Barcelona. Professora dels cursos MirArt del programa UNED Sènior de Barcelona.

Lloc  de Trobada:

A la porta del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona

Dia:

13 de maig de 2023

Hora:

De 10:00 a 13:00 hores

 

LLOC DE TROBADA

Dissabte, 15 de maig

10:00 hores

Lloc de trobada:

A la porta del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
Telèfon de contacte: 656 852 953

Inscripcions:

El preu de la inscripció és de 8€ per a àmbit UNED i 10€ per a la resta.


Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.


Dirigit a

Alumnes de l’assignatura d’art modern del grau en Història
Alumnes de l’assignatura d’art medieval del grau en Història
Alumnes de Sènior (Curs MirART)
Alumnes del grau en Història de l’Art


Objectius

Aprendre i comentar in situ les característiques del romànic i el gòtic català, a més d’altres obres d’èpoques diverses: Col·legi d’arquitectes, Temple d’August, Capella d’en Marcús, Santa Maria del Mar, el Geni Català i molt més.


Observacions:

– Porteu calçat còmode. No és molta distància però sí estarem a peu dret.
– Recorregut des de la plaça de la Catedral fins Santa Maria del Mar.

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Jornada Informativa per a futurs estudiants de Grau

Jornada Informativa per a futurs estudiants de Grau

Jornada Informativa

 

per a futurs estudiants de Grau

Sessions obertes a tots els futurs estudiants d’un Grau a la UNED. Informació i orientacions sobre la metodologia d’estudi, els recursos disponibles i els serveis del Centre: exàmens, tutories, cursos virtuals, biblioteca,…

Admissió i matrícula

Reconeixement de crèdits (on trobar la informació de cada Facultat, terminis, documentació, preus, etc.)

Sistema d’avaluació i figures docents

Serveis del Centre (tutories presencials i en línia, exàmens, biblioteca)

Campus, Cursos Virtuals i Secretaria Virtual

 

Presencial al Centre de Barcelona:

dimarts 16 de maig 17:00h

Avinguda de Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona

 

 

Sortida: Visita al Museu Picasso

Sortida: Visita al Museu Picasso

Conferència: Picasso y cine: vida y arte

Homenatgem a Picasso en el 50 aniversari de la seva mort per mitjà d’un discurs híbrid, basat tant en seqüències cinematogràfiques com en representacions de la seva obra artística, una manera de descobrir una vida sempre lligada a la genialitat.
Ja en el “Jove Picasso” (1994), Antonio Bardem ens mostra l’atrafegada cerca d’un estil propi en diferents etapes de la seva joventut. Mini-sèrie de ficció que s’avança al documental “Young Picasso” (2019) de Phil Grabsky.
El film “Ballet mécanique” (Léger, 1924) sintetitza en imatges els manifestos del cubisme. Tres dècades després, Henri Clouzot amb “Misteri Picasso” (1956), complementa el discurs en imprimir en pantalla la materialització de la pintura durant el procés creatiu de l’artista.
A “Sobreviure a Picasso” (1996), James Ivory tria a Antony Hopkins com a protagonista per a introduir-nos preferentment en la relació amb Françoise Gilot; sense oblidar, el seu interès per les civilitzacions antigues, les diferents disciplines artístiques, els objectes trobats… però sobretot el seu fervent desig per les dones.
En 2012, Fernando Colomo roda “La banda de Picasso”, el tema central de la qual serà el robatori de “La Gioconda” del Museu del Louvre. Una fluixa comèdia que pretenia emular l’èxit de la pel·lícula del suec Tage Danielsson “Les aventures de Picasso” (1978), on l’absurd i el grotesc la distanciaven dels circuits comercials.
Finalment, hem de considerar la sèrie americana “Genius: Picasso”, filmada en 2018 amb Antonio Banderas, i encara que al principi fa l’efecte de ser una miqueta superficial, resulta acceptable en permetre’ns observar la fusió “art/vida” en la trajectòria artística de Pablo Ruiz Picasso.

PROGRAMA

16 de maig

18:00 hores

Video: Suena Guernica. Christina Rosenvinge.
Breu exposició del que entenem per cubisme.
Visualització i comentari d’imatges i seqüències respecte a la fusió art/vida en l’obra de Picasso.

20 de maig

11:30 hores

Visita al Museu Picasso

Idioma:

Castellà

Dia i hora:

Conferència: Dimarts 16 de maig a les 18:00 hores
Sortida: Dissabte 20 de maig a les 11:30 hores

Lloc de la conferència:

UNED Barcelona
Avinguda Rio de Janeriro, 56-58
08016 Barcelona

Ponent:

José Luis Subías Barrera. Professor tutor d’art contemporani i cinema

Preu de la inscripció:

La conferència és gratuïta, tot i que t’has d’inscriure i si vols anar al Museu Picasso, el cost és de 8€ per àmbit UNED i 10€ per a la resta.

Inscripcions a:

 

A qui va adreçat:

A tota el públic interessat en la figura de Pablo Ruiz Picasso.

Objectius:

Fer memòria en el 50 aniversari de la mort de Picasso.
Revisar la seva trajectòria.
Comprendre un estil fonamentat en el cubisme.
Veure la influencia de les dones en la seva pintura.
Visionar seqüencies de films que reflecteixen el seu geni.
Descobrir la creativitat mitjançant les imatges cinematogràfiques.
Gaudir de la seva poesia.

Metodologia:

Movie Maker on destacarem el sentit de les obres respecte a la imatge cinematogràfica.

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es