Select Page
Serveis

Tutorials

 

Registre i Matrícula

Ajuda en el procés de registre (registrar-se a la Uned, recuperació de l’identificador i/o la contrasenya)

Manual d’aplicació de Matrícula 2023/2024

Ajuda en el procés de matriculació (ajuda sobre els diferents procediments relacionats amb la matrícula)

Campus UNED

Dins el Campus UNED pots trobar els diferents serveis que la universitat posa al teu abast.

Accés al Campus: Consulta com accedir per veure quins són aquests serveis (correu UNED, consulta de qualificacions, estat de la matrícula, estat de la beca, consulta de l’expedient, accés als Cursos
Virtuals, calendari d’exàmens, etc.).

Certificacions Personals: Com demanar una Certificació Acadèmica Personal, un trasllat d’expedient o com fer el pagament de la sol·licitud de reconeixement de crèdits.

Autoritzacions UNED: Vols rebre informació de les Activitats del Centre? Accedeix a les teves dades personals i accepta l’autorització per estar informat!

Dades de domicili: Mantingues actualitzada l’adreça del teu domicili. Imprescindible per a poder rebre el teu carnet d’estudiant i altres informacions o documentació per correu postal.

Cursos Virtuals (Àgora)

2023/2024: Implantació de la nova plataforma de Cursos Virtuals Àgora (basada en OpenLMS) per als estudis de:

  • Grau: totes les assignatures
  • Màster: només Màsters de nova implantació el curs 2023-2024
    • M.U. en Indústria Connectada.
    • M.U. en Humanitats Digitals.
    • M.U. en Estudis Avançats i Iniciació a la Recerca de la Literatura Hispànica i el seu Teatre.

Cada assignatura té el seu propi espai o aula virtual, on té lloc el contacte directe entre l’Equip Docent, els Tutors i tots els estudiants matriculats, així com el seguiment de la planificació programada.
Aquí trobaràs la Guia d’Estudi, materials complementaris, activitats, eines d’autoavaluació… i fòrums, perquè puguis comunicar-te amb l’Equip Docent, els Tutors i els companys.

Accés als Cursos Virtuals
Com accedir als Cursos Virtuals i que hi pots trobar:

Guia d’Estudi
És imprescindible la seva lectura!!! Trobaràs indicacions específiques sobre els continguts de l’assignatura, bibliografia bàsica i complementària, matèria d’examen, informació sobre les Proves d’Avaluació Contínua, pla de treball…

Fòrums
Els fòrums de cada assignatura són un espai de comunicació entre els alumnes, l’Equip Docent i els Tutors.

Guia visual: Com accedeixo a la nova plataforma

Guia visual: Com està organitzada la meva assignatura i com navego per ella

Guia visual: Porta la teva assignatura en el mòbil

Guia ràpida d’ÀGORA per a estudiants

VÍdeotutorials de l’ús d’Àgora per a estudiants

Cursos Virtuals (Plataforma aLF)

Cada assignatura té el seu propi espai o aula virtual, on té lloc el contacte directe entre l’Equip Docent, els Tutors i tots els estudiants matriculats, així com el seguiment de la planificació programada.
Aquí trobaràs la Guia d’Estudi, materials complementaris, activitats, eines d’autoavaluació… i fòrums, perquè puguis comunicar-te amb l’Equip Docent, els Tutors i els companys.

Accés als Cursos Virtuals

Com accedir als Cursos Virtuals i que hi pots trobar:

1. Guia d’Estudi
És imprescindible la seva lectura!!! Trobaràs indicacions específiques sobre els continguts de l’assignatura, bibliografia bàsica i complementària, matèria d’examen, informació sobre les Proves
d’Avaluació Contínua, pla de treball…

2. Lliurament de treballs i proves d’avaluació contínua
Com entregar els treballs/proves d’avaluació contínua des del Curs Virtual (Plataforma Alf) i com consultar les seves qualificacions.

3. Fòrums
Els fòrums de cada assignatura són un espai de comunicació entre els alumnes, l’Equip Docent i els Tutors.

4. Tutoria
Aquí trobaràs:
– els correus electrònics de l’Equip Docent i els Tutors
– accés als Documents publicats pels Tutors (apunts, enllaços gravacions tutories,…)

5. Les meves notificacions
Gestiona les teves notificacions dels diferents apartats dels Cursos Virtuals (Plataforma Alf) per rebre per correu electrònic les novetats.

Correu UNED

Totes les comunicacions DOCENTS i ADMINISTRATIVES s’envien al teu compte de correu d’alumne. Per aquest motiu és molt important saber accedir a consultar el correu i reenviar-lo al teu correu personal.

Com activar el correu UNED i fer el reenviament a un correu personal

Tutories de Grau i Curs d’Accés (presencials, emissió en directe i gravacions)

Les tutories serveixen per facilitar orientacions per a la preparació de les assignatures, aclarir dubtes de continguts, realitzar activitats pràctiques, explicar els criteris aplicats en la correcció de les proves d’avaluació continua i orientar per a les proves presencials.

Des d’Akademos Web (akademosweb.uned.es) tens accés als següents serveis: calendari de les teves tutories, horaris d’exàmens, exàmens d’anys anteriors, accés tutories en línia, etc.)

Com accedir a veure les tutories en directe i a les gravacions

Com consultar l’horari de tutories…

…abans de fer la matrícula

…un cop matriculat/da

Exàmens Presencials

Funcionament dels exàmens de Grau, consultar les dates d’examen, descarregar certificat d’assistència i exàmens realitzats, consulta de qualificacions, etc.

Com consultar el Calendari d’Exàmens personalitzat

Consulta de Qualificacions

Sol·licitar una Revisió d’Examen

Descarregar enunciats d’exàmens d’anys anteriors

Com descarregar el Certificat d’Assistència i veure exàmens realitzats

 

Reconeixement de crèdits

Els nostres estudiants tenen en un alt percentatge altres estudis susceptibles de convalidació en els nostres Graus i Màsters, la qual cosa enriqueix enormement la comunitat universitària: estudis
universitaris complets o incomplets, estudis d’FP, Cicles Formatius de Grau Superior, altres títols oficials equiparats a estudis universitaris, estudis superiors realitzats en altres sistemes educatius
europeus o de la resta del món, etc.

Això fa que, donada la varietat de possibles situacions, sigui imprescindible consultar la informació específica en la seva Facultat o Escola.

La Guia del Grau: des de la pàgina de Graus de la UNED, entrant en la guia web del seu Grau específic, en el menú de l’esquerra, trobarà un enllaç a “Reconeixement de crèdits”.

– Consulti a més la pàgina de la seva Facultat o Escola, que en alguns casos té informació addicional sobre les convalidacions i reconeixements de la Facultat, dades de contacte dels departaments de
convalidacions, etc.

Amb caràcter previ haurà d’abonar-se en el moment de la sol·licitud d’aquest servei un pagament anticipat de 22,50 €, que no serà objecte de devolució ni bonificació en cas de desistiment per part de
l’estudiant. Aquest import també serà exigible als reconeixements entre estudis de la UNED, quan se sol·liciti un reconeixement superior a quatre crèdits ECTS, sense que tampoc sigui objecte de devolució o bonificació.

Com fer el pagament de la sol·licitud de reconeixement de crèdits (22,50€)

Tutorials de Biblioteca

Com trobar informació al cercador de la Biblioteca (catàleg, repositori,…), “Mi Cuenta” (com gestionar préstecs, renovacions i reserves), Recursos d’Informació (llibres electrònics, gestors bibliogràfics,…):

Tutorials de Biblioteca

Altres Recursos

APP: Aplicacions UNED
Consulta les aplicacions (APP) oficials de la Uned per al teu mòbil o tablet.

Repositori de Continguts Digitals
Repositori que centralitza tots els continguts digitals generats per la UNED, tant des de la xarxa de Centres Associats i les Aules AVIP (Cadena Campus) com des de seu central (e-Spacio, Canal UNED i Cadena Campus).