Select Page

Al Andalus: La porta d’entrada de la ciència a Europa

El curs pretén repassar -més enllà dels tòpics recollits en els llibres de text- aspectes de la història social i política de la península ibèrica des del segle VIII fins al segle XV; i també ser una guia inicial en el transvasament cap a Europa que es produeix a través d’Al Andalus, tant de la ciència oriental (persa o babilònica) com de la ciència de l’Antiguitat (grega i llatina). A part de l’art i literatura, potser camps més coneguts per tots nosaltres d’aquesta època -que també estudiarem-, observarem el quefer dels nostres avantpassats en els camps de la filosofia, ciències ocultes, matemàtiques, alquímia, cuina, botànica i moltes més disciplines.

PROGRAMA

• Vocabulari bàsic.
• De l’Imperi Omeia a l’Imperi Abbàsida a Orient.
• Les “fitnes” de l’Islam.
• Reflexions entorn de l’origen del nom d’Al Andalus. Discussions sobre: “envair”, “conquistar”, “ocupar”, “colonitzar”, “assimilar”
• Situació en la península Ibèrica abans de l’arribada dels musulmans.
• Al Andalus en els llibres de text. Definicions i llegat.
• Etapa de l’Emirat. Marc històric i anàlisi soci polític.
• Etapa del Califat. Marc històric i anàlisi soci polític.
• Etapa del Regne de Taifes. Marc històric i anàlisi soci polític.
• Etapa dels Almohades, Almoràvits i Nassarites. Marc històric i anàlisi soci polític.
• L’Escola de Traductors de Toledo.
• Les ciències en el X i XI.
• Les ciències en el XII: Filosofia, ciències ocultes, matemàtiques, astronomía, astrologia, òptica, alquímia i medicina. La cuina en època del Regne de Taifes.
• Les ciències en el XIII: Botànica, zoologia, nàutica.
• La sexualitat en Al Andalus.
• La literatura andalusí. Els poetes astròlegs. Els poemes de l’Alhambra.

Bibliografia

L’extracte de les propostes bibliogràfiques és de caràcter general. Si algun alumne decideix aprofundir en un tema determinat, al final de cada classe disposaré d’una selecció bibliogràfica específica.

• Al Kardabus, Ibn. “Historia de Al Andalus”. Ed. Akal. Madrid, 1986

• Bramon, Dolors. “Moros, jueus, i cristians en terra catalana: Memòria del nostre passat”. Ed. Pagès. Lleida, 2013

• Vernet, Juan. “Lo que Europa debe al Islam de España”. Ed. Acantilado. Madrid, 2006

Hores lectives

30 hores

Dia i hores:

Dijous de 09:00 a 11:00 hores

Calendari:

Setembre: 14, 21 i 28
Octubre: 5, 19 i 26
Novembre: 2, 9, 16, 23 i 30
Desembre: 14 i 21
Gener: 11 i 18

Lloc:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona

Idioma:

Català

Ponent:

Jordi Belloso: filòleg i Islamòleg (UB). Llicenciat en Estudis Internacionals i Interculturals (UAB)

Inscripció:

PLACES ESGOTADES

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra mena de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Tornar a oferta Sènior

Per a més informació al Centre:

UNED Barcelona
Avinguda Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona
senior@barcelona.uned.es