Select Page

Anglès: Everyday English

​Curs d’anglès per a majors de 55 anys amb l’objectiu de possibilitar el contacte amb l’idioma, des d’un nivell d’iniciació fins a un nivell intermedi.

El nivell B1 d’anglès és un estadi intermedi en l’aprenentatge de la llengua anglesa. Constitueix un curs d’avanç i consolidació dels continguts del nivell bàsic (A2) però, a més, s’adquiriran competències comunicatives de major sofisticació. Per tant, pel que fa a el nivell A2, la complexitat de el coneixement de l’estudiant al superar el nivell, serà substancialment més àmplia, tant a nivell lèxic, com morfològic i sintàctic, per tal d’assolir un nivell comunicatiu més eficient en la llengua anglesa .

Objectius:

Prendre contacte amb l’anglès en gramàtica, vocabulari, comprensió auditiva i lectora. En alguns dels nivells permetre als alumnes comunicar-se entre ells en el grup en anglès per posteriorment poder manejar-se en l’idioma en situacions quotidianes senzilles.

PROGRAMA

El programa es divideix en continguts gramaticals, continguts funcionals i continguts lèxics. S’aniran treballant depenent del ritme del grup. Cada sessió inclou un taller d’anglès oral on els alumnes posaran en pràctica el que s’ha après mitjançant exercicis dinàmics amb suport audiovisual i de professor.

Continguts gramaticals:

Present Simple: Negative, Positive and Questions

Present Continuous: Negative, Positive and Questions

 Imperative

Gerund / Infinitive

Would + like / love / enjoy / hate

Comparative and superlative adjectives

Too / Enough

Quantifiers

As … as / the same as / similar to / like / different from

Past Simple: Negative, Positive and Questions

Words of Sequence

Time expressions

Tag Questions

Past Continuous: Negative, Positive and Questions

Past Simple: Negative, Positive and Questions

Present Perfect Simple: Negative, Positive and Questions

Present Perfect Continuous: Negative, Positive and Questions

Since /For / Ago

Future simple: Will Negative, Positive and Questions

Future: Be going to Negative, Positive and Questions

 Future: Present Continuous

Modals and Semi-modals: can / could / be able to/ must / have to / may / might / should / ought to / need / dare / will / would

Reflexive Pronouns

 Conditionals: First, Second and Third Conditionals

Past Perfect Simple: Negative, Positive and Questions

 Discourse markers: conjunctions and adverbs.

Wish / hope

Reported Speech: Reporting Verbs, Questions, Modals and Semi-modals, Commands and Requests.

Continguts funcionals:

 1. Answer questions at an interview.
 2. Compliment someone.
 3. Give advice.
 4. Provide instructions and tips on how to do something.
 5. Show someone around a place.
 6. Talk about what you like and dislike.
 7. Talk about customs and traditions.
 8. Write a cover letter.
 9. Welcome someone.
 10. Close a deal on an apartment.
 11. Compare things.
 12. Discuss a property with a real estate agent.
 13. Talk about buying vs. renting a house. Give your opinion about a house, a flat, a neighborhood and a city.
 14. Save energy.
 15. Get to know someone.
 16. Talk about: habits and diets; health problems; marital status; work; preferences; the way things used to be; yourself.
 17. Ask for a refund.
 18. Talk about different events and situations, e. g., a costume party; a robbery; a reality show.
 19. Tell someone what happened.
 20. Catch up with an old friend.

 

Contenidos léxicos:

Countries, nationalities and languages.

Family.

Regular and irregular plural nouns.

Daily activities.

Telling the time.

Verb+preposition phrases.

Jobs and work.

-er suffix.

Places in a town/city.

Rooms, furniture and prepositions of place.

Opposite adjectives.

Shopping.

Clothes and accessories.

Adjectives and adverbs.

Time expressions.

Common regular verb collocations.

Adverbs of degree.

A healthy lifestyle.

Sports and fitness.

Easily confused words.

Talking about holiday.

BIBLIOGRAFIA i WEBGRAFIA

Bibliografia bàsica

 • Murphy, R. Essential Grammar in Use (OUP)
 • Lathan-Koenig, C. Oxenden, C. English File Elementary, (OUP)
 • Swan, M. Basic English Usage (OUP)
 • REWARD. Grammar and Vocabulary. Preintermediate with answers. (1998). Heinemann
 • EASTMAN, J. (2008). Oxford Practice Grammar. Intermediate. Oxford University Press.

Diccionaris online

 • http://www.wordreference.com
 • http://dictionary.cambridge.org/

Páginas web de interés

 • http:/www./englisch-hilfen.de/en/exercises_list
 • http://www.learning.britishcouncil.org/en/grammar-exercises

Blog del curs

https://new.edmodo.com/groups/uned-senior 

Idioma:

Català

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Octubre: 7, 14, 21 i 28 Novembre: 4, 11, 18 i 25 Desembre: 2 i 16 de 2021 Gener: 13, 20 i 27 Febrer: 3 i 10 de 2021

Lloc:

Aulari CRTTT – Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
03860 Canet de Mar (Barcelona)

 

Ponent:

Meritxell Moreno. Professora-tutora  de la UNED Sènior de Canet de Mar

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Canet de Mar
Edifici Vil·la Flora
Gavarra, s/n
03860 Canet de Mar (Barcelona)
93 795 46 25
info@canet.uned.es