Select Page

Move forward in English 1

Les llengües estrangeres prenen més i més importància en la nostra vida quotidiana degut a la globalització que afecta a la nostra societat i, sovint, també degut a la necessitat personal de viatjar a països estrangers per tal d’enriquir-nos culturalment i de viure noves experiències
Aquest és un curs adreçat a persones amb nocions bàsiques de la llengua anglesa. L’objectiu bàsic del curs és poder cobrir la necessitat de comunicar-nos i entendre als altres en situacions quotidianes i contextos reals i propers a les necessitats i els interessos dels/ de les alumnes.
El curs contempla treballar les diferents destreses del llenguatge (language skills) inherents en tot aprenentatge lingüístic. Aquestes destreses són: la comprensió oral (listening), l’expressió oral (speaking), la comprensió escrita (reading), l’expressió escrita (writing) i l’ampliació del repertori lingüístic (grammar and vocabulary). El curs també té com a objectiu ampliar el coneixement sociocultural dels països anglosaxons.
Durant el curs, ens basarem en l’ampliació del repertori lingüístic (grammar and vocabulary) i es proposen activitats per millorar les diferents destreses involucrades en l’aprenentatge lingüístic; comprensió lectora (reading) comprensió oral (listening), producció oral (speaking) i producció escrita (writing).
Les activitats estan dissenyades per tal que els alumnes amb un nivell preintermedi (pre-intermediate) de coneixements de la llengua anglesa (nivell A2.2 del marc europeu comú de referència de les llengües) en puguin fer un seguiment adequat i puguin avançar en l’adquisició d’estructures lingüístiques i millora de les diferents destreses referides anteriorment.
Les sessions s’han creat amb l’objectiu que l’alumnat rebi una base teòrica sobre l’aspecte lingüístic a treballar per després passar a realitzar activitats que ofereixen a l’alumnat l’oportunitat d’adquirir els coneixements de manera més pràctica, dinàmica i interactiva.

PROGRAMA

GRAMÀTICA
Temps verbals per expressar fets passats (Past Simple, Past Continuous, Used to & Present Perfect Simple)
Adverbis de freqüència
Adverbis de temps
Connectors When & While
Verbs modals per expressar fets passats (could, would, had to)
Segon condicional

VOCABULARI
Vivències i fets biogràfics
Hàbits i rutines
Fets històrics
Literatura i cinema
Geografia
Viatges

BIBLIOGRAFIA i WEBGRAFIA

Essential Grammar in Use. Fourth Edition. Murphy, Raymond (CUP)
English Grammar in Use. Fifth Edition. Murphy, Raymond (CUP)
English Vocabulary in Use. Pre-intermediate and Intermediate. Redman, Stuart (CUP)
Liveworksheets.com
Kahoot.it
Edpuzzle.com
Azlyrics.com
Edu365.cat
Youtube.com
Islcollective.com
Cambridgeenglish.org
Teachingenglish.org.uk

Ponent:

Angela Puche. Professora-tutora  de la UNED Sènior de Canet de Mar

Idioma:

Català

Hores lectives:

30 hores

Dia i hores:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Calendari:

Octubre 28, 5, 19, 26
Novembre 2, 9, 16, 23, 30
Desembre 14, 21
Gener 11,18, 25
Febrer 1

Lloc:

Aulari CRTTT – Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
03860 Canet de Mar (Barcelona)

 

Inscripció:

Descarrega i omple la fitxa d’inscripció i adjunta una fotocòpia del DNI. 
Aquesta fitxa s’ha de portar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Canet de Mar i fer el pagament.

Pagament:

Pots fer el pagament amb targeta de crèdit a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Canet de Mar o pots demanar a l’Oficina que et generin una carta de pagament per anar al Banc. 
En ambdues  modalitats cal que el resguard de pagament s’adjunti a la documentació que es lliuri al registre de l’Ajuntament de Canet de Mar.
 
Un cop feta la matrícula, si per qualsevol motiu es vol anular, s’haurà de comunicar mitjançant instància a l’Ajuntament de Canet de Mar abans de l’inici del curs, per tenir dret a la devolució del 50% de l’import.

 

Tornar a oferta Sènior

Més informació al Centre:

UNED Canet de Mar
Edifici Vil·la Flora
Gavarra, s/n
03860 Canet de Mar (Barcelona)
93 795 46 25
info@canet.uned.es