Select Page

Anglès: Everyday English

La comunicació és l’objectiu principal per a l’aprenentatge d’una llengua. Tot i que s’ha de reconèixer que el valor de la gramàtica i el vocabulari és molt important durant l’adquisició de llengües, el repte per a l’estudiant adult de llengua estrangera avui en dia és adquirir l’habilitat de comunicar-se amb altres persones de moltes maneres i en moltes situacions en un mode apropiat.
Aquest curs d’anglès, dissenyat per a majors de 50 anys, és essencialment molt funcional i pràctic pretenent oferir les eines bàsiques necessàries perquè aquestes persones puguin utilitzar l’anglès com a via de comunicació en un nombre de situacions reals de la vida quotidiana.
És per això que proposem crear un nou curs d’anglès en un entorn divertit i interactiu on els alumnes siguin els veritables protagonistes, on els nous coneixements es puguin posar en pràctica mitjançant diferents activitats molt dinàmiques que despertin les habilitats cognitives principals com són la comprensió oral i escrita (listening and reading) i l’expressió oral (speaking).
Així mateix el curs comptarà amb una plataforma digital de suport on l’estudiant podrà trobar els continguts treballats a cada sessió (inclosos els àudios i vídeos) així com una proposta setmanal d’activitats en línia per a continuar practicant a casa.

PROGRAMA

El programa es divideix en 9 temes. Es dedicaran aproximadament entre 1 i 2 sessions per tema depenent del ritme del grup. Cada sessió inclou un taller d’anglès oral on els alumnes posaran en pràctica el que han après mitjançant exercicis dinàmics amb suport audiovisual i del professor.

TEMA 1. Nosaltres i l’entorn (Sessions 1, 2)
Primer acostament a la llengua anglesa: pronoms personals, verb ser/estar “to be“. Estructura de l’oració simple. Salutacions i presentacions. Parlem de nosaltres. Vocabulari de l’entorn i de les accions més freqüents.
Taller de pronunciació (I): L’alfabet fonètic internacional.
TEMA 2. Aprenem a descriure (Sessions 3, 4)
Aprenem a parlar de les coses, del que veiem: utilització dels determinants (the, a/an), noms (gènere i nombre) i adjectius (ordre i grau). Parlem de possessions: verb tenir “have got”. Cas genitiu. Adjectius i pronoms possessius.
Taller de pronunciació (II): Aprenem a deletrejar.
TEMA 3. Aprenem a comptar i parlar de quantitats (Sessions 5,6)
Els nombres. El verb haver-hi (there is/are) i el verb tenir (have got). Noms comptables i incomptables. Els quantificadors.
Taller d’anglès oral: Anem a comprar al mercat, a dinar o sopar al restaurant, a prendre alguna cosa, etc. (expressions útils).
TEMA 4. Parlem d’habilitats i possibilitats (Sessions 7,8)
L’expressió de les accions. El verb poder “can” i els seus usos. Aprenem a expressar el que podem o no fer, les nostres habilitats i capacitats.
Taller d’anglès oral: Aprenem a entendre i donar instruccions, ordres i prohibicions.
TEMA 5. El present simple (Sessions 9, 10)
Aprenem a parlar dels nostres hàbits i costums. El Present Simple positiu i negatiu. L’expressió de la freqüència. Les preposicions de temps.
Taller d’anglès oral: Parlem d’horaris, agenda. Aprenem a fer suggeriments.
TEMA 6. L’hora de les preguntes (Sessió 11)
Aprenem a formular preguntes. Present Simple interrogatiu. Interrogatives curtes i llargues.
Partícules interrogatives i l’ordre de l’oració interrogativa. Treballem com es donen respostes.
Les preposicions de lloc.
Taller d’anglès oral: Demanem informació. Preguntem adreces. Responem. Aprenem a moure’ns per un nou lloc (edifici, ciutat, etc.)
TEMA 7. El present progressiu (Sessions 12, 13)
Aprenem a parlar del que estem fent ara, de les accions que estan en progrés. El Present Continu o progressiu i els adverbis de manera (-ly). Diferenciem els dos temps de present (Present Simple i Present Continu). Ús del present continu per expressar futur.
Taller d’anglès oral: Parlem dels nostres plans.
TEMA 8. La intenció dels missatges (Sessió 14)
L’expressió de la modalitat. Els verbs auxiliars modals: can, could, will, would, shall, should, may, must, etc., la seva significació i usos.
Taller d’anglès oral: Aprenem a transmetre com ens sentim, a descriure el que ens passa. Fem deduccions i donem consells.
TEMA 9. Recordem el passat (Sessió 15)
Introducció del temps de passat simple (Past Simple) i progressiu (Past Continuous). Hàbits del passat (used to).
Taller de pronunciació: els verbs regulars i irregulars.
Taller d’anglès oral: Parlem del que vam fer ahir, la setmana, mes, o l’any passat.

BIBLIOGRAFIA i WEBGRAFIA

Bibliografia bàsica
• Murphy, R. Essential Grammar in Use (OUP)
• Lathan-Koenig, C. Oxenden, C. English File Elementary, (OUP)
• Swan, M. Basic English Usage (OUP)
Diccionaris online recomanats
http://www.wordreference.com
http://dictionary.cambridge.org/
Pàgines web d’interès
http:/www./englisch-hilfen.de/en/exercises_list
http://www.learning.britishcouncil.org/en/grammar-exercises
http://www.ego4u.com/
http://www.agendaweb.org/
Blog del curs
https://new.edmodo.com/groups/uned-senior_everyday-english-27368007

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Octubre: 17, 24 i 31 Novembre: 7, 14, 21 i 28 Desembre: 12 i 19 de 2019 Gener: 9, 16, 23 i 30 Febrer: 6 i 13 de 2020

Lloc:

Aulari CRTTT – Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
03860 Canet de Mar (Barcelona)

 

Ponent:

Mayka Fernández. Professora-tutora  Sènior de la UNED Canet de Mar

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Canet de Mar
Edifici Vil·la Flora
Gavarra, s/n
03860 Canet de Mar (Barcelona)
93 795 46 25
info@canet.uned.es