Select Page
Sortida al MNAC: Sales gòtiques

Sortida al MNAC: Sales gòtiques

Sortida al MNAC de Barcelona (Museu Nacional d’Art de Catalunya). Sales gòtiques

El Museu Nacional d’Art de Catalunya és el principal equipament museístic del país. La seva col·lecció d’art gòtic permet fer un recorregut complet per aquest període.
Els primers noms propis de l’art català apareixen amb l’art gòtic, segles XIII-XV: els pintors Jaume Huguet, Lluís Dalmau, Bernat Martorell i Lluís Borrassà i escultors com Jaume Cascalls i Pere Sanglada. La transcendència artística passa al moble litúrgic, amb especial atenció al retaule, l’escultura, el pergamí i les peces decoratives.

Responsable de l’activitat:

Anabel López
Tutora de les assignatures d’Història de l’Art de la Baixa Edat Mitjana i Història de l’Art Modern (Barroc). Grau d’Història de l’Art. Centre de Barcelona.

Lloc :

Palau Nacional
Parc de Montjuïc, s/n
08038 Barcelona

Dia:

29 de febrer de 2020

LLOC DE TROBADA

Dissabte, 29 de febrer

10:00 hores

Lloc de trobada:

Entrada principal del Museu Nacional d’Art de Catalunya a Barcelona
Palau Nacional
Parc de Montjuïc, s/n
08038 Barcelona

Inscripcions

El preu de la inscripció és de 8€ per a àmbit UNED i 10€ per la resta.


Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.


Dirigit a

Persones interessades a conèixer l’art medieval en general. Pot ser especialment interessant pels alumnes de les assignatures d’història medieval del grau d’Història i del grau d’Història de l’Art.


Objectius

Anàlisi de l’art gòtic, les seves etapes i estils. Principalment les arts plàstiques.

Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Entendre les obres d’art

Entendre les obres d’art

Entendre les obres d’art. Construcció i recepció de les arts

La reflexió sobre les arts intenta resoldre quatre qüestions: què fa que una forma la puguem qualificar d’artística?, quina informació és la pròpia de les arts?, amb quin criteri podem decidir que una obra és millor que una altra?, o, hi ha respostes diferents quan es tracta de literatura, d’arts plàstiques o de música? El curs vol plantejar aquestes preguntes i vol intentar respondre-hi. De les respostes en depèn que la terminologia habitual —bellesa, crítica, codi, recepció, estètica, forma o sentit—puguin ser menys vagues i més precises del que és habitual.

A qui va adreçat:

Només cal alguna familiaritat amb la literatura, la música i les arts plàstiques. La familiaritat dels que hi estem aficionats, no la dels professionals.

Objectius:

1. Adquirir criteris per entendre l’art.
2. Comprendre com es creen les obres d’art i com podem jutjar-les
3. Entendre les tres grans concepcions de l’art, històricament rellevants, i les seves conseqüències: classicisme, romanticisme i avant-guardes

Metodologia:

Exposició oral de de les idees bàsiques d’aquella sessió. Paral·lelament es projectaran els esquemes que permetin precisar-ho i recordar-ho. Al llarg del curs es mostraran molts exemples ―literaris, musicals i de les arts plàstiques― on poder verificar el que s’ha exposat en la teoria.

PROGRAMA

divendres, 6 de març

de 09:30 a 11:00 hores

La informació pròpia de les arts.
Ramon Pla i Arxé.

divendres, 13 de març

de 09:30 a 11:00 hores

La creació i la percepció de l’art.
Ramon Pla i Arxé.

divendres, 20 de març

de 09:30 a 11:00 hores

Les disciplines que estudien l’art: l’estètica, la crítica, la retòrica, la poètica, la història o la literatura comparada.
Ramon Pla i Arxé.

divendres, 27 de març

de 09:30 a 11:00 hores

El Classicisme El Romanticisme Les Avantguardes.
Ramon Pla i Arxé.

Ponents:

Ramon Pla i Arxé
Doctor en Filologia Romànica

Inscripció:

El preu del curs és de 30€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Hores lectives:

6 hores

Dies i hora:

Març: 6, 13, 20 i 27

Divendres de 09:30 a 11:00 hores

Lloc:

UNED Barcelona
Avda. Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Problemes filosòfics de l’economia

Problemes filosòfics de l’economia

Problemes filosòfics de l’economia

Aquest curs és una introducció a la filosofia de l’economia moderna i contemporània. En termes generals, el que pretén és fer un recorregut panoràmic i crític per les principals propostes i qüestions de tipus teòric (ontològic, epistemològic i metodològic) i pràctic (ètic, estètic i polític) que han fet els economistes del segle XVIII ençà, tot emfatitzant els aspectes filosòfics més problemàtics i actuals.

A qui va adreçat:

El curs està especialment pensat per a estudiants interessats en qüestions relatives a la història del pensament econòmic i filosòfic, la metodologia de les ciències socials i l’ètica pràctica.

Objectius:

El principal objectiu del curs és posar en relleu les problemàtiques conceptuals que han anat sorgint en l’elaboració de l’economia des d’Adam Smith fins a l’actualitat. No es tracta de fer “ciència econòmica” ni “història econòmica” o “dels economistes”, ni tampoc d’obviar-les, sinó d’explicitar la constant presència de la filosofia en l’obra dels economistes i la rellevància que tot plegat té a l’actualitat.

Metodologia:

Els curs està dividit en cinc sessions de dues hores cadascuna. Cada sessió correspon a un problema filosòfic inherent a l’economia moderna i contemporània. L’ordre dels problemes a tractar és de tipus històric, segons varen anar sorgint, però han estat triats per la seva vigència. Les sessions transcorreran d’acord a la classe magistral, el comentari de textos i la presentació d’imatges i informació en format de PowerPoint.

 

PROGRAMA

Dimecres, 18 de març

de 18:00 a 19:30 hores

Ruptura i continuïtat en l’origen de l’Economia Política.
Per què apareix l’Economia Política al segle XVIII? Quins són els seus postulats? Revisió de les perspectives i idees sobre l’origen de l’Economia Política i les aportacions d’Adam Smith a la història del pensament.

Dimecres, 25 de març

de 18:00 a 19:30 hores

Crítica de l’Economia Política clàssica i els debats conseqüents.
Què estudien els primers economistes moderns? Quin mètode proposaren abans d’assolir autonomia acadèmica? Revisió de les principals recepcions crítiques de l’Economia Política clàssica (historicisme, materialisme i marginalisme) i dels debats clàssics al respecte.

Dimecres, 1 d’abril

de 18:00 a 19:30 hores

L’Economia com a ciència nomotètica.
Pot l’Economia ser una ciència? Què caracteritza el coneixement científic i quants de tipus n’hi ha? Revisió de les principals filosofies de la ciència i dels fonaments de la ciència econòmica arran de Paul Samuelson.

Dimecres, 15 d’abril

de 18:00 a 19:30 hores

L’empresa com a voluntat i representació.
Què és l’emprenedoria? Quins són els àmbits i els límits de l’empresa en una societat pròspera? Revisió de les teories clàssiques sobre l’emprenedor i les conseqüències epistemològiques i ètiques del “gir subjectivista” d’Israel Kirzner.

Dimecres, 22 d’abril

de 18:00 a 19:30 hores

Natura i usos de la innovació.
Què vol dir innovar? Per què sembla quelcom necessari a les nostres societats modernes? Revisió de les principals hipòtesis i propostes que hi ha a l’actualitat al voltant d’una economia basada en la innovació.

Hores lectives:

7:30 hores

Dies i hora:

Març: 18 i 25 Abril: 1, 15 i 22

Dimecres de 18:00 a 19:30 hores

Lloc:

UNED Barcelona
Avda. Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona

Ponent:

Joan Morro.

Doctor en Humanitats (UPF). Està especialitzat en Filosofia Política i, en particular, en les obres i recepcions de B. Spinoza, K. Marx i J. A. Schumpeter. També és especialista en Gestió de Riscos i ha investigat en el IVAR de les Açores (Portugal). Actualment, és professor d’institut i tutor de Filosofia a la UNED.

Inscripció:

El preu del curs és de 37.50€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es