Select Page
Aplicacions de la Creativitat en Psicologia

Aplicacions de la Creativitat en Psicologia

Aplicacions de la Creativitat en Psicologia

Durant el curs es veuran diferents aplicacions de la Creativitat en Psicologia a partir de la teoria psicològica de la creativitat, en contrast amb les altres teories existents a altres disciplines.
Es descriuran de manera pràctica, a partir de jocs i exercicis, les aplicacions en el camp lingüístic i artístic, l’ús de la creativitat i la Psicologia en el camp de la intel·ligència i es mostraran proves psicològiques per a mesurar la creativitat, per a la selecció de persones i en altres camps aplicats menys coneguts.

Programa i horari

 Dimecres, 3 de juliol

16:30 a 19:30 hores

Delimitació del concepte de creativitat en el camp de la Psicologia
La teoria psicològica de la creativitat
Teories de la intel·ligència i teories de la personalitat
Estils cognitius i processament de la informació
Aplicacions de la creativitat en les capacitats lingüístiques
La improvisació creativa
Jocs de creativitat individuals i col·lectius
Escriptura creativa. Creació d’històries

                 Descans

Desenvolupament de proves psicològiques per a mesurar la creativitat
Proves psicomètriques
Proves de fluïdesa verbal
Apertura intel·lectual
Test de productivitat amb dibuixos
Creativitat numèrica i deductiva
Aplicacions de la creativitat en serveis d’intel·ligència
Aplicacions en resolució de problemes
La fàbrica de patents
Detecció de mentides

 Dates:

3 de juliol de 2019

Lloc:

UNED Santa Coloma

C/ Prat de la Riba, 171

08924 – Santa Coloma de Gramenet

Inscripció:

El preu de la inscripció és de 15

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Ponent:

Jordi Navarro Montes. Profesor tutor de Psicologia en el Centre de la UNED Santa Coloma de Gramenet

A qui va adreçat:

Estudiants del Grau de Psicologia.
Persones o estudiants que vulguin cursar el Grau de Psicologia.
Estudiants que vulguin repassar o actualitzar els coneixements en Psicologia.
Persones i estudiants que vulguin conèixer les aplicacions de la creativitat en Psicologia.
Persones i estudiants que vulguin treballar la creativitat en diferents ámbits.

Objectius:

Conèixer la teoria psicològica que explica les diferencies individuals de la creativitat:
 Intel·ligència x Personalitat x estils cognitius.
 Conèixer alguns dels camps de l’aplicació de la creativitat des de la   Psicologia.
 Veure aplicacions concretes en intel·ligència, selecció de persones i     d’altres.
Conèixer proves per a mesurar la resposta creativa de les persones.

Metodologia:

Es combinarà l’explicació teòrica amb les aplicacions pràctiques, amb exemples i demostracions.

Es faran exercicis amb algunes proves psicològiques per a mesurar la creativitat.

I tallers d’exercicis de creativitat simulant diferents camps d’aplicació..

Hores lectives :

 3h

Més informació:

UNED Santa Coloma

C/Prat de la Riba, 171

08924 Santa Coloma

93 468 28 19

Aplicacions de la realitat virtual a la psicologia

Aplicacions de la realitat virtual a la psicologia

Aplicacions de la realitat virtual a la psicologia

La Realitat Virtual s’està convertint en una eina amb aplicacions diverses en la Psicologia en general i en els tractaments psicològics en particular. Un dels àmbits on està tenint una major aplicació és en el camp dels tractaments de diferents tipus de pors, fòbies i de trastorns d’ansietat. La realitat virtual permet als professionals de la Psicologia treballar amb més recursos en la teràpia, com el treball d’exposició de la persona a les seves pors, d’una manera simulada però més real.

Programa i horari

 Dilluns, 8 de juliol

16:30 a 19:30 hores

Presentació de la Realitat Virtual
Presentació de l’equip i les seves aplicacions terapèutiques.
Descanso
Prova individual de l’equip, amb visionat de tots els participants.
Enriquiment de les exposicions, treballant en grup.
Aplicació en casos.

Dates:

8 de juliol de 2019

Lloc:

UNED Santa Coloma

C/ Prat de la Riba, 171

08924 – Santa Coloma de Gramenet

Inscripció:

El preu de la inscripció és de 25

Aforament limitat: 10 places

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Ponent:

Félix Fernández Mora
Professor tutor de Psicologia del Centre de Santa Coloma de Gramenet

A qui va adreçat:

Estudiants de psicologia.
Graduats en psicologia i altres graus socials.
Persones que vulguin conèixer les tècniques en intervenció amb fòbies i pors i tècniques d’acte-ajuda.

Objectius:

Presentar d’una manera tant practica com teòrica la Realitat Virtual i les seves aplicacions al camp de la Psicologia.
Donar a conèixer un sistema de tractament efectiu i innovador.
Estructurar una sessió amb el Mètode A.R.E –anàlisi, reestructuració i exposició com a sistema de treball per a tractar diferents fòbies i l’ansietat.

Metodologia:

Es treballarà amb un equip de Realitat virtual..
Les tècniques d’exposició i inundació es treballaran al llarg d’aquest curs, de manera aplicada i pràctica, amb demostracions amb realitat virtual. També es treballés el mètode d’intervenció estructurat, amb diferents tècniques psicològiques com la reestructuració cognitiva.

Hores lectives :

 3h

Més informació:

UNED Santa Coloma

C/Prat de la Riba, 171

08924 Santa Coloma

93 468 28 19

Iniciació a les tècniques d’intervenció cognitiu conductual

Iniciació a les tècniques d’intervenció cognitiu conductual

Iniciació a les tècniques d’intervenció cognitiu conductual

En aquest curs es farà una introducció a les tècniques cognitiu-conductuals es farà un repàs del maneig de contingències, que permetrà la familiarització amb la terminologia conductual i la seva aplicació. Es mostrarà l’ús d’aquestes tècniques en casos de fòbia general, fòbies específiques, pors i conductes d’evitació i també en casos de pensaments ansiògens, depressius i obsessius. És un curs pràctic i participatiu.

Programa i horari

 Dilluns, 1 de juliol

16:30 a 19:30 hores

Presentació del curs
Introducció diferents teories i tècniques

Descans

Presentació de casos mitjançant audiovisuals
Treball amb tècniques d’exposició i Reestructuració del pensament.

Dates:

1 de juliol de 2019

Lloc:

UNED Santa Coloma

C/ Prat de la Riba, 171

08924 – Santa Coloma de Gramenet

Inscripció:

El preu de la inscripció és de 15

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Ponent:

Félix Fernández Mora
Professor tutor de Psicologia del Centre de Santa Coloma de Gramenet

A qui va adreçat:

El curs està pensat per a estudiants i graduats en psicologia i altres graus socials i per a totes aquelles persones que vulguin conèixer les tècniques en intervenció amb fòbies i pors i tècniques d’acte-ajuda.

Objectius:

Donar a conèixer les principals tècniques del model cognitiu-conductual en psicologia clínica.
Presentar l’aplicació pràctica d’aquestes tècniques.
Mostrar l’ús de les tècniques conductuals en casos de fòbia general, fòbies específiques, pors i conductes d’evitació.
Mostrar l’ús de les tècniques cognitives en casos de pensament ansiògen, pensament depressiu i pensament obsessiu. 

Metodologia:

Es treballarà amb suport visual amb presentacions de casos. Es presentaran vídeos de les tècniques d’intervenció cognitives i conductuals. Algunes de les tècniques es treballaran mitjançant simulacions de joc de rol

Hores lectives :

 3h

Més informació:

UNED Santa Coloma

C/Prat de la Riba, 171

08924 Santa Coloma

93 468 28 19