Select Page

Conceptes bàsics de Comptabilitat

 
Repàs teòric i pràctic de conceptes que són habitualment objecte de dubtes o consultes pels estudiants de comptabilitat.
Programa
Dissabte 28 de març

09:30 a 11:30 hores

1.- La Comptabilitat com a sistema d’informació:
a) El cicle comptable
b) L’Estructura del Pla General Comptable: grups i comptes
c) Els principis comptables: com s’ha de comptabilitzar. La imatge fidel

2.- Els Comptes Anuals més rellevants
a) El Balanç de situació: concepte, estructura i contingut
b) El Compte de Pèrdues i Guanys: concepte, estructura i contingut

3.- Els Fons Propis
a) El capital en la societat limitada i en la societat anònima
a1) El valor nominal, el valor d’emissió i el valor teòric de l’acció en la SA
b) La prima d’emissió o assumpció: significat econòmic
c) Les reserves, en particular la problemàtica de la reserva legal
d) La distribució de resultats

4.- Exemples pràctics de seients d’operacions freqüents que solen generar dubtes:
a) L’amortització de l’immobilitzat
b) Els moviments d’existències (criteris de valoració)
c) Comptabilització de les despeses de personal

ACTIVITAT ANUL·LADA
Anirem informant puntualment de les circumstàncies que puguin modificar aquesta situació.

Hores lectives:

2 hores

Data:

dissabte 28 de març

Horari:

09:30-11:30h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

6€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Sergi Fabregat. Professor-tutor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Estudiants dels Graus d’Ade, Economia i Turisme.

Objectius:

Consolidar conceptes bàsics de comptabilitat que resulten indispensables per afrontar amb èxit les assignatures d’aquest àmbit.

Metodologia:

Exposició teòrica combinada amb exercicis pràctics.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es