Select Page

Conceptes bàsics per a una inicial comprensió de l’islam.Els –ismes de l’islam

Introducció:

Al llarg dels anys que fa que em dedico a estudiar i divulgar l’islam, m’he adonat que sempre és bo deixar ben clars, tot just començar, una sèrie de conceptes els quals són el pilar bàsic per iniciar-se en la bona comprensió de l’islam.
Termes com: “Gihadisme”, salafisme, Alà, xiïta, “integrisme”, talibans, “fonamentalisme” etc. Els hem escoltat o pronunciat alguna vegada. Però realment sabem el que volen dir? Coneixem la diferència entre ells? Això que semblaria fàcil de contestar, no ho és. Alguns conceptes apareixen com a sinònims o són mencionats arbitràriament quan alguns d’ells no existeixen ni en l’imaginari islàmic ni tampoc estan clars en el món occidental. El curs pretén posar fil a l’agulla per ser rigorosos, des del punt de vista etimològic, quan parlem sobre l’islam, perquè com deia una professora meva: La terminologia mai no és innocent.

Objectius:

Com el tema és difícil per la informació estigmatitzada que ens arriba dels mitjans de comunicació, doncs són les úniques fonts de coneixement per al públic en general, els objectius modestos per a aquest curs seran tres: 1) presentar una petita noció teòrica sobre la realitat de la llengua àrab. 2) corregir els probables errors de conceptes sobre certa terminologia islàmica. 3) posar de manifest les diferents maneres que existeixen d’entendre l’islam segons el país que ho professi.

 

Metodologia:

Classes teòriques, didàctiques i entretingudes combinades amb debats participatius. No es preveu cap activitat extra al cicle de sessions. No obstant això, si sorgís alguna proposta (exposició, conferència, etc.) es valoraria l’assistència.

PROGRAMA

dilluns, 26 de febrer.
Presentació.
El “bilingüisme” oral en la llengua àrab.
dilluns, 4 de març
Com, quan i per què neix la religió de l’islam. Principals actors: Muhammad i els Quraix.
dilluns, 11 de març
Conceptes fonamentals de l’islam: Com utilitzar el vocabulari i a quines fonts cal acudir (vocabulari religiós): xària, escoles jurídiques, xiisme, l’Alcorà…
dilluns, 18 de març
Conceptes fonamentals de l’islam: Com utilitzar el vocabulari i a quines fonts cal acudir (vocabulari polític): “gihadisme”, “integrisme”, “fonamentalisme”, islamisme, salafisme…
dilluns, 5 d’abril
Comparativa de la teoria estudiada en els casos de: Iran, Uzbekistan, Aràbia Saudita.
dilluns, 12 d’abril
Aclariments, resum i conclusions.

Bibliografia General

Si algun alumne decideix aprofundir en un tema determinat, al final de cada classe proposaria una selecció bibliogràfica específica.
Obra genèrica:
Bramon, Dolors: “Obertura a l’islam”. Ed. Cruïlla. Vàries edicion

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dilluns de 18:00 a 19:30 horas

Calendari:

Febrer: 19, 26
Març: 4, 11, 18
Abril: 8

Lloc:

UNED Cabrils
Espai Can Pepito Maco
Mestre J.Jambert, 4
08348 Cabrils

 

Idioma:

Català

Ponent:

Jordi Belloso. Professor-tutor d’UNED Cabrils

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

 

Tornar a oferta d’activitats

Més informació al Centre:

UNED Cabrils
OAC
C/Domènec Carles, 1
08348 – Cabrils
93 753 96 60